Кримінальна відповідальність за обов'язкову вакцинацію

Доброго дня!
Для запобігання поширенню хвороби COVID-19 в Україні дозволені для екстреного використання під зобов’язання такі вакцини: Вакцини AstraZeneca/Oxford University; CORONAVAC Sinovac Life Siencis; COMIRNATY Pfizer-BioNTech, наразі проходять ІІІ-IV фазу клінічних випробувань (https://clinicaltrials.dec.gov.ua). Клінічні випробування дослідних вакцин та їх екстрене медичне використання під зобов’язання здійснюються з дотриманням вимог та принципів Належної клінічної практики (GCP) та регулюються Законом України «Про лікарські засоби», постановою КМУ від 08.02.2021 р. № 95 «Деякі питання державної реєстрації вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, під зобов’язання для екстреного медичного застосування» (далі - Постанова КМУ № 95), наказом МОЗ України від 23.09.2009 № 690 «Про затвердження порядку проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань і Типового положення про комісії з питань етики» (далі - Наказ МОЗ № 690).
Згідно до положень ст.ст. 7, 8, 9, 9-2 Закону України «Про лікарські засоби», Наказу КМУ № 690, досліджуваний (суб'єкт дослідження) - пацієнт (здоровий доброволець), який згідно з чинним порядком бере участь у клінічному випробуванні; клінічне випробування безпосередньо має проводитися в лікувально-профілактичному закладі, вибір дослідників та ЛПЗ покладається на спонсора; пацієнти (здорові добровольці), яких планується залучити до клінічного випробування, мають отримати достатньо інформації про мету та суть клінічного випробування; відповідальний дослідник/дослідник, відповідальний за отримання інформованої згоди, інформує пацієнта (здорового добровольця) щодо всіх аспектів клінічного випробування; рішення пацієнта (здорового добровольця) щодо прийняття участі або продовження участі в клінічному випробуванні має бути прийняте ним самостійно й вільно, без будь-якого тиску на нього; інтереси досліджуваних (пацієнтів/здорових добровольців) завжди переважають над інтересами науки і суспільства; зміни та доповнення (поправки) до матеріалів клінічного випробування вносяться заявником клінічного випробування; укладається договір страхування життя та здоров'я пацієнта (добровольця). Згідно до ч. 2 ст. 92 Закону України «Про лікарські засоби», додатку 1 Постанови КМУ № 95, вакцини або інші медичні імунобіологічні препарати, що подаються на державну реєстрацію для специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19) під зобов’язання для екстреного медичного застосування, мають відпускатися закладами охорони здоров’я лише за рецептом та, у певних випадках, застосовуватися лише під суворим медичним наглядом, зокрема у закладах охорони здоров’я. Згідно до п. 6.2 Розд. IV Наказу МОЗ № 690 на етикетці досліджуваного лікарського засобу повинне бути зазначене найменування спонсора, номер (код) клінічного випробування, ідентифікаційний номер досліджуваного/номер призначеного лікування суб'єкта клінічних випробувань, позначення «тільки для клінічного випробування» або аналогічне формулювання.
Без дотримання положень ст. ст. 7, 8, 9, 9-2 Закону України “Про лікарські засоби”, Наказу МОЗ № 690, Постанови КМУ № 95 клінічні випробування зазначених вакцин є незаконними.
Наразі дані ретроспективного епідеміологічного аналізу захворюваності на COVID-19 відсутні. Клінічні випробування зазначених вакцин не завершені, довгострокові дослідження ще не проведені. Віддалені результати впливу вакцин на організм людей різних етнічних та вікових груп, різної статі, груп ризику, з різними морфофізіологічними особливостями, спадковістю, з латентними захворюваннями, без урахування імунного статусу людини, з різним способом життя і т.ін. наразі невідомі, тобто масове і безконтрольне застосування цих вакцин не має наукового обґрунтування і не може вважатися повністю безпечним для здоров’я або життя людини.
Своїм Наказом № 2153 МОЗ України грубо і самовільно втрутився у порядок проведення міжнародних багатоцентрових клінічних випробувань: всупереч вимогам Закону України «Про лікарські засоби» та Наказу МОЗ № 690 змінив процедури набору пацієнтів, критерії добору, кількість досліжуваних в Україні, процедури інформованої згоди, не передбачив договори страхування життя та здоров’я досліджуваних, збільшив кількість місць проведення клінічних випробувань (вакцинації), тобто МОЗ України порушив міжнародні етичні принципи біомедичних досліджень із залученням людини. МОЗ України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, тому краще ніж будь-хто обізнаний із законодавством у цій сфері, однак у своєму Наказі № 2153 не вказав правдиві відомості щодо порядку проведення клінічних випробувань, тобто приховав юридично значиму інформацію. Таким чином, МОЗ України наказом № 2153 наказав працівникам із переліку стати учасниками незаконних клінічних випробувань та вдався до психічного насильства, спрямованого на схиляння людей до згоди на проведення дослідів над ними. Відповідальність за незаконне проведення дослідів над людиною передбачена ст. 142 Кримінального кодексу України.
Враховуючи, що незаконні клінічні досліди над людьми становлять значний суспільний інтерес, загрожують науковим і соціальним інтересам України, і це безперечно відомо народним депутатам України, які є захисниками інтересів виборців та держави, не лишаються осторонь масових порушень прав, свобод і законних інтересів громадян і напевне вже зробили відповідні висновки та вжили належних заходів, на підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

1. Постанову Верховної Ради України про створення тимчасової слідчої комісії з питань розслідування незаконного проведення дослідів над людьми, якими є обов’язкова вакцинація проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, ухвалена наказом МОЗ України від 04.10.2021 № 2153.

З повагою, Еліна

ЗАПИТ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ, Верховна Рада України

1 Attachment