КП «Управління Благоустрію міста » Ірпінської міської ради

Згідно з Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать власні (самоврядні) повноваження, зокрема, управління в межах, визначених радою, майном, що належить до комунальної власності відповідних територіальних громад (стаття 29).
Частиною другою та третьою статті 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» встановлено, що питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві належать до компетенції його власника (власників) або уповноваженого органу (посадової особи) відповідно до законодавства та установчих документів.
Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством, або власник відповідно до законодавства та установчих документів.
Зважаючи на повноваження, викладені вище, прошу надати роз’яснення з наступних питань:

1.Статтею 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» встановлено, що підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи.
Первинні та зведені облікові документи можуть бути складені у паперовій або в електронній формі та повинні мати обов’язкові реквізити, визначені частиною другою статті 9.

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації:
-Прошу надати первинні документи КП «Управління благоустрою міста»Ірпінської міської ради щодо лікування, стерилізації, чіпування, відлову тварин за січень-квітень 2020 року.

2. Згідно з частиною десятою статті 78 Господарського кодексу України (далі - ГК) особливості господарської діяльності комунальних унітарних підприємств визначаються відповідно до вимог, встановлених Господарським Кодексом щодо діяльності державних комерційних або казенних підприємств, а також інших вимог, передбачених законом.
Однією з особливостей господарської діяльності державних підприємств є їх обов’язок складати і виконувати річний та з поквартальною розбивкою фінансовий план на кожен наступний рік. Такий обов’язок передбачено для державних комерційних підприємств (ст. 75 ГК) та державних некомерційних (казенних) підприємств (ч. 8 ст. 77 ГК).
Фінансовий план — це основний плановий документ, відповідно до якого підприємство отримує доходи і здійснює видатки, визначає обсяг та спрямування коштів для виконання своїх функцій протягом року відповідно до установчих документів.
Комунальне підприємство є комунальною власністю громади, а тому їх діяльність має певні особливості, хоча на них й поширюються вимоги статей 75 та 77 ГК. Засновник КП, яким є Ірпінська міська рада, має вирішити питання стосовно необхідності складення фінансового плану.
Зважаючи на викладене та на підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації:

-прошу надати фінансовий план КП «Управління Благоустрію міста » Ірпінської міської ради на 2020 рік .

Згідно частини . статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов'язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача.

​Згідно частини 5 статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно.

Відповідь прошу надати шляхом розміщення документів на сайті "Доступ до правди".

З повагою,Наталія Леденьова