корупція МІНТОП

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Наталія Гончарова, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
Наталія Гончарова

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

Відповідно до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України
від 04.09.2013 № 706 «Питання запобігання та виявлення корупції» у Міністерстві енергетики та вугільної промисловості призначено головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції Олійника М.В.
Пунктом 10 Типового положення про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого вказаною постановою, визначено, що уповноважений підрозділ міністерства очолює керівник, який призначається на посаду та звільняється з посади керівником органу виконавчої влади за погодженням з посадовою особою Секретаріату Кабінету Міністрів України, визначеною Міністром Кабінету Міністрів України, якщо інше не встановлено законом.
Також пунктом 12 Типового положення визначено, що координація, затвердження планів роботи та методичне забезпечення діяльності уповноважених підрозділів здійснюється посадовою особою Секретаріату Кабінету Міністрів України, визначеною Міністром Кабінету Міністрів України.
18 січня 2019 року Міненерговугілля видано окреме доручення № 18/5-27-16 (додаток 1) яким зобов’язано керівників державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міненерговугілля, та господарських товариств, щодо яких Міненерговугілля здійснює управління корпоративними правами держави надати інформацію за трьома формами.
Аналіз змісту вказаних форм свідчить, що вони стосуються діяльності органу державної влади .
Вимога надати запитану інформацію за вказаними формами від суб’єктів господарювання свідчить про те, що особа яка готувала вказане окреме доручення взагалі не орієнтуються в Законі України «Про запобігання корупції» оскільки, на приклад, не може відрізнити антикорупційну програму органу влади від антикорупційної програми юридичної особи.
Крім того, вказане свідчить про відсутність елементарної уваги до підготовки відповідних документів.
Варто звернути увагу на те, що в управлінні Міненерговугілля знаходиться більше ніж 400 підприємств і всі ці підприємства мають на виконання вказаного окремого доручення надати інформацію якою вони не володіють.
Вищезазначене може свідчити про те, що головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Олійник М.В., який готував доручення від 18.01.2019 № 18/5-27-16 є не компетентним та завдає репутаційної шкоди Міністерству енергетики та вугільної промисловості України, оскільки некомпетентність Олійника М.В. сприймається, як загальна не компетентність Міністерства.
Водночас некомпетентність головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції Олійник М.В. є не лише проблемою Міненерговугілля, а і держави в цілому.
Якщо вказана особа не в змозі підготувати адекватні форми для надання звітності то яким чином буде організовувати роботу з питань запобігання та виявлення корупції в сфері діяльності Міненерговугілля?
Також необхідно наголосити на тому, що на офіційному веб-сайті Міненерговугілля оприлюднено накази:
від 11.03.2016 № 158 «Про затвердження Порядку погодження антикорупційних програм державних підприємств, установ, організацій та об’єднань, що належать до сфери управління Міненерговугілля, та господарських товариств, щодо яких Міненерговугілля здійснює управління корпоративними правами держави» (додаток 2).
від 06.06.2017 № 377 «Про організацію контролю за здійсненням заходів запобігання корупції» (додаток 3);
Відповідно до вказаних наказів, підприємствами, що входять до сфери його управління надається щорічно та щоквартально значний обсяг інформації який достатній для проведення аналізу стану роботи з питань запобігання та виявлення корупції в галузі.
Тому виникає питання або посадові особи Міненерговугілля не володіють інформацією про те яка до них надходить звітність або вони продукують доручення заради самих доручень.
Водночас Порядок погодження антикорупційних програм державних підприємств, установ, організацій та об’єднань, що належать до сфери управління Міненерговугілля, та господарських товариств, щодо яких Міненерговугілля здійснює управління корпоративними правами держави, затверджений наказом Міненерговугілля від 11.03.2016 № 158, на сьогоднішній день теж не відповідає вимогам Закону України «Про запобігання корупції».
Так відповідно до пункту 4 вказаного Порядку підприємства Міненерговугілля зобов’язані щороку до першого квітня затверджувати антикорупційні програми.
Щорічне затвердження антикорупційних програм було передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 265 «Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки».
В 2018 році, а тим більше в 2019 році вказана постанова вже не діяла то чому ж Міненерговугілля не приводить свої документи у відповідність до чинного законодавства?
На нашу думку це пов’язано з наднизькою кваліфікацією працівників Міненерговугілля, що відповідають за роботу з питань запобігання та виявлення корупції.

1. У зв’язку з цим просимо Вас:
1.1. доручити, компетентним особам, провести перевірку відповідності головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції Міненерговугілля Олійника М.В. займаній посаді.
1.2. доручити Міненерговугілля привести власні документи у відповідність до Закону України «Про запобігання корупції»;
1.3. доручити Міненерговугілля надати нам інформацію про стан виконання окремого доручення від 18.01.2019 № 18/5-27-16;
1.4. доручити Міненерговугілля надати нам інформацію про кількість листів які надійшли до Міненерговугілля на виконання окремого доручення від 18.01.2019 № 18/5-27-16;
1.5. стягнути із заробітної плати головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції Міненерговугілля Олійника М.В. кошти витрачені на виконання окремого доручення від 18.01.2019 № 18/5-27-16, а саме: оплату праці осіб, що готували відповіді на вказане окреме доручення, вартість паперу, конвертів та оплату поштових послуг;
1.6. доручити Міненерговугілля надати нам інформацію про стан виконання пункту 2 наказу Міненерговугілля від 06.06.2017 № 377 «Про організацію контролю за здійсненням заходів запобігання корупції»
у 2018 – 2019 роках;
1.7. доручити Міненерговугілля надати нам інформацію про стан виконання Антикорупційної програми Міненерговугілля на 2018 – 2020 роки;
1.8. доручити Міненерговугілля надати нам копію плану роботи головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції Міненерговугілля Олійника М.В. на 2019 рік;
1.9. доручити Міненерговугілля надати нам копію звіту Міненерговугілля з роботи з питань запобігання та виявлення корупції
у 2018 році;
1.10. доручити Міненерговугілля надати нам копію плану навчальних заходів Міненерговугілля на 2019

З повагою,

Наталія Гончарова

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

Н. ГОНЧАРОВІЙ
[FOI #45826 email]

Шановна пані Наталіє!

За результатами опрацювання Вашого запиту від 09.02.2019, що надійшов до Секретаріату Кабінету Міністрів електронною поштою, в межах компетенції повідомляємо.
У частині другій статті 19 Конституції України визначено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Згідно з Законом України «Про Кабінет Міністрів України» та відповідно до пункту другого § 1 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 18.07.2007 № 950, Кабінет Міністрів є колегіальним органом, який здійснює виконавчу владу безпосередньо та через міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, місцеві державні адміністрації.
У Типовій інструкції з діловодства в міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади, затвердженій постановою Кабінету Міністрів від 17.01.2018
№ 55, визначено, що організація діловодства в установі покладається на службу діловодства.
Згідно з Положенням про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів від 29.03.2017 № 208, визначено, що Міністр енергетики та вугільної промисловості очолює Міненерговугілля, здійснює керівництво його діяльністю, відповідно до компетенції організовує та контролює виконання Міненерговугіллям Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України.
Разом з тим, відповідно до підпункту 2 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів від 25.05.2011 № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади» Секретаріат Кабінету Міністрів не є розпорядником інформації за запитами стосовно інформації інших державних органів України, а також щодо інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або яка потребує створення в інший спосіб.
Ураховуючи викладене, Ваш запит відповідно до частини третьої статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» надіслано до Міненерговугілля для розгляду та інформування Вас в установленому порядку.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю
Секретаріат Кабінету Міністрів України

показати цитоване