Корисні копалини Державного фонду родовищ корисних копалин України

Гаман Діна Володимирівна

Доброго дня!

Статтею 34 Конституції України гарантується, що кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір.
Згідно зі ст. 1 Закону України “Про доступ до публічної інформації” передбачено, що публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.
Публічна інформація є відкритою, крім випадків, встановлених законом.
Відповідно до ст. 5 Закону України “Про інформацію” кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

Так, рішенням Ірпінської міської ради Київської області від 20.05.2021 № 1040-10-VIII “Про погодження видобування торфу на земельних ділянках, що перебувають у власності юридичних та фізичних осіб в м. Ірпінь, згідно додатку 1” погоджено юридичним та фізичним особам видобування торфу в межах земельних ділянок, які перебувають у власності, загальною глибиною розробки до двох метрів, з метою використання для власних потреб, згідно додатку 1. Перелік юридичних та фізичних осіб додаються до звернення.
Попереджено юридичних та фізичних осіб, зазначених в додатку 1, про необхідність отримання спеціального дозволу, в разі видобування торфу глибиною понад два метри.
Серед юридичних та фізичних осіб, видобування торфу погоджено на земельних ділянках понад 100 Га:
3210900000:04:001:3002 - площею 1,7000 Га - 01.03 Для ведення особистого селянського господарства для ведення особистого селянського господарства. Власник ТОВ «ГЛОБАЛІНВЕСТМЕНТС-2020» .
3210900000:04:001:0003 - площею 2, 0000 Га - 01.03 Для ведення особистого селянського господарства для ведення особистого селянського господарства. Власник ТОВ «ГЛОБАЛІНВЕСТМЕНТС-2020».
3210900000:04:001:0004 - площею 2, 0000 Га - 01.03 Для ведення особистого селянського господарства для ведення особистого селянського господарства. Власник ТОВ «ГЛОБАЛІНВЕСТМЕНТС-2020».
3210900000:04:001:0006 - площею 2, 0000 Га - 01.03 Для ведення особистого селянського господарства для ведення особистого селянського господарства. Власник ТОВ «ГЛОБАЛІНВЕСТМЕНТС-2020».
3210900000:04:001:0018 - площею 2, 0000 Га - 01.03 Для ведення особистого селянського господарства для ведення особистого селянського господарства. Власник ТОВ «ГЛОБАЛІНВЕСТМЕНТС-2020».
3210900000:04:001:0010 - площею 2, 0000 Га -01.03 Для ведення особистого селянського господарства для ведення особистого селянського господарства. Власник ТОВ «ГЛОБАЛІНВЕСТМЕНТС-2020».
3210900000:04:001:0017 - площею 2, 0000 Га - 01.03 Для ведення особистого селянського господарства для ведення особистого селянського господарства. Власник ТОВ «ГЛОБАЛІНВЕСТМЕНТС-2020».
3210900000:04:001:0012 - площею 2, 0000 Га -01.03 Для ведення особистого селянського господарства для ведення особистого селянського господарства. Власник ТОВ «ГЛОБАЛІНВЕСТМЕНТС-2020».
3210900000:02:014:0250 - площею 4,3888 Га - 02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку. Власник ТОВ «ОМЕГАБІЛД».
3210900000:02:014:0251 - площею 4,3822 Га - 02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку. Власник ТОВ «ОМЕГАБІЛД».
3210900000:01:171:0112 - площею 8,8005 Га - 01.03 Для ведення особистого селянського господарства для ведення особистого селянського господарства. Власник ТОВ «ОМЕГАБІЛД».
3210900000:01:171:0113 - площею 3,4486 Га - 01.03 Для ведення особистого селянського господарства для ведення особистого селянського господарства. Власник ТОВ «ОМЕГАБІЛД».
3210900000:01:173:0029 - площею 8,4899 Га - 01.03 Для ведення особистого селянського господарства для ведення особистого селянського господарства. Власник ТОВ «САРАФАН».
3210900000:01:173:0030 - площею 23, 1658 Га - 01.03 Для ведення особистого селянського господарства для ведення особистого селянського господарства. Власник ТОВ «САРАФАН».
3210900000:01:159:0011 - площею 4,3845 Га - 01.03 Для ведення особистого селянського господарства для ведення особистого селянського господарства. Власник ТОВ «САРАФАН».
3210900000:01:173:0028 – площею 17,9137 Га - 01.03 Для ведення особистого селянського господарства для ведення особистого селянського господарства. Власник Співак Володимир Миколайович.
3210900000:01:171:0006 – площею 8,4469 Га - 01.03 Для ведення особистого селянського господарства для ведення особистого селянського господарства. Власник Андес Галина.
3210900000:03:012:0003 – площею 0,9232 Га -01.03 Для ведення особистого селянського господарства для ведення особистого селянського господарства. Власник Дунаєв Максим Євгенович.

Враховуючи значну площу, де буде здійснюватися видобуток торфу, є підстави вважати, що здійснюватися видобуток торфу буде в промисловому масштабі для отримання прибутку, а також приведення земельних ділянок сільськогосподарського призначення загальною площею 12,2491 га (кадастрові номери 3210900000:01:171:0112 та 3210900000:01:171:0113) у непридатний для використання з цільовим призначенням стан з метою їх подальшої забудови.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 34 Конституції України, ст.ст. 1, 3, 5, 12-14, 19, 20 Закону України “Про доступ до публічної інформації” ст.ст. 2, 5, 6 Закону України “Про інформацію”,-
ПРОШУ:
1. Надати інформацію чи знаходяться в межах земельних ділянок з кадастровими номерами 3210900000:04:001:3002 (площею 1,7000 Га), 3210900000:04:001:0003 (площею 2, 0000 Га), 3210900000:04:001:0004 (площею 2, 0000 Га), 3210900000:04:001:0006 (площею 2, 0000 Га), 3210900000:04:001:0018 (площею 2, 0000 Га), 3210900000:04:001:0010 (площею 2, 0000 Га), 3210900000:04:001:0017 (площею 2, 0000 Га), 3210900000:04:001:0012 (площею 2, 0000 Га), 3210900000:02:014:0250 (площею 4,3888 Га), 3210900000:02:014:0251 (площею 4,3822 Га), 3210900000:01:171:0112 (площею 8,8005 Га), 3210900000:01:171:0113 (площею 3,4486 Га), 3210900000:01:173:0029 (площею 8,4899 Га), 3210900000:01:173:0030 (площею 23, 1658 Га), 3210900000:01:159:0011 (площею 4,3845 Га), 3210900000:01:173:0028 (площею 17,9137 Га), 3210900000:01:171:0006 – (площею 8,4469 Га), 3210900000:03:012:0003 (площею 0,9232 Га) корисні копалини Державного фонду родовищ корисних копалин України.

З повагою,

Гаман Діна Володимирівна