Коренюк А.М.

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

СКАРГА (ЗАЯВА)
щодо неналежної поведінки судді

Суддею Коренюк А. М., Дарницького районного суду м. Києва, у справі №753/12695/14-ц, заочним рішенням від 25 листопада 2014р. задоволено позов Плічко Валерія Миколайовича до Бобаль Юрія Георгійовича, Фізичної особи-підприємця Погребняк Кирила Сергійовича про стягнення суми боргу за договором позики та фінансових санкцій за невиконання умов договору.
Скаржник (заявник) є відповідачем у справі №753/12695/14-ц.
Рішення суду від 25.11.2015р. згідно якого з Бобаля Юрія Георгійовича (тобто з мене), стягнуто на користь Плічко Валерія Миколайовича суму в розмірі 443 963 (чотириста сорок три тисячі дев’ятсот шістдесят три) грн. 98 копійок.
Суддею Коренюк А.М. свідомо порушено правила підсудності визначені ст.109 ЦПК України, нормами даної статті чітко передбачено, що спори де відповідачем є фізична особа розглядаються за зареєстрованим у встановленому законом порядку місцем проживання.
Доданий до позову договір поруки укладений між Плічко Валерієм Миколайовичем та фізичною особою-підприємцем Погребняк Кирилом Сергійовичем без наміру створення правових наслідків, які були обумовлені цим Договором. Договір поруки укладено виключно з однією метою - це змінити підсудність!!!
Суддя вирішуючи питання про відкриття провадження у справі встановивши, що вона не підсудна Дарницькому районному суду м. Києва, в супереч вимогам ст. 115 ЦПК України відкрив провадження по справі, навіть більше розглянув її без належного повідомлення відповідача. Позовна заява подана до суду за в результаті була розглянута, однак така повинна була бути повернута позивачеві для подання до належного, Мукачівського міськрайонного суду.
Судом не забезпечено повідомлення Бобаля Юрія Георгійовича, як відповідача та особи яка бере участь в розгляді справи про час і місце розгляду справи, як то передбачено ст. 74 ЦПК України. На відсутність обставин за яких суд не міг встановити поштову адресу Бобаля Ю. Г. вказує саме рішення суду з якого стає зрозумілим, що суддя Коренюк А.М. мав можливість співставити поштову адресу визначену договором позики між Плічко В.М. та Бобаль Ю.Г., також на наявність відомостей про місце проживання останнього вказує і наявні у матеріалах справи копії сторінок паспорту останнього.
Однак суд не повідомивши належним чином Бобаля Ю.Г., як відповідача позбавив останнього права на інформацію про час і місце розгляду своєї справи та можливості належно реалізувати право на судовий захист.
В даних діях судді Коренюк А.М. вбачається порушення ч.1 ст.55 Конституції України, а саме відповідача позбавлено можливості захистити свої права та обов’язки в судовому порядку. Відповідно ч.2 ст.6 ЦПК України ніхто не може бути позбавлений права на інформацію про час і місце розгляду своєї справи.
З метою приховати доступ відповідача до судового розгляду судом в особі головуючого Коренюк А.М. обрано спосіб повідомлення про судовий розгляд шляхом розміщення оголошення в засобах масової інформації – газеті «Урядовий кур’єр». Даний спосіб повідомлення застосовується в крайніх випадках коли місце перебування відповідача (Бобаля Ю.Г.) було б невідомо.
Суддя місцевого суду здійснює судочинство в порядку, встановленому процесуальним законом, а також інші повноваження визначені законом. Суд створює такі умови, за яких кожному учаснику судового процесу гарантується рівність у реалізації наданих процесуальних прав та у виконанні процесуальних обов’язків, передбачених процесуальним законом.(ст. ст. 9, 23 ЗУ «Про судоустрій та статус суддів»)
Дане судове рішення прийнято з грубим порушеннями моїх конституційних прав та прав сторони у судовій справі. Наслідком допущених порушень є відкрите виконавче провадження щодо виконання рішення суду за результатами якого на моє майно накладено арешт на суму близьку до півмільйона гривень, вагому частину даної суми складають в тому числі незаконні штрафні санкції за договором позики встановлені в судовому порядку.
Наразі я намагаюся поновити свої порушені права, вимушений вживати заходів щодо свого захисту у визначеному законом порядку. Судом в особі судді Дарницького районного суду міста Києва здійснено перешкоду мені у доступі до правосуддя, винною в чому поведінка судді Коренюк А.М.
Суд під час здійснення правосуддя зобов’язаний керуватись засадами рівності перед законом, поважати честь, гідність учасників цивільного процесу, а також бути справедливим та неупередженим ст.ст.1, 5 ЦПК України.
Відповідно до п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року та ч. 2 ст. 9 Закону України «Про судоустрій» від 07.02.2002 № 3018 розгляд справ у судах відбувається відкрито.
До принципів судочинства відносяться гласність і відкритість процесу, які гарантують прозорість діяльності судової влади. Вказані принципи судового розгляду означають відкритість усіх матеріалів справи для осіб, які беруть у ній участь, обов’язкове їх інформування про час і місце судового засідання та про виконання судом визначених законодавством процесуальних дій. Ці принципи закріплені також ст. 129 Конституції України і характеризують демократизм судочинства та сприяють як підвищенню авторитету певного суду так і підвищенню рівня довіри до судової гілки влади з боку суспільства в цілому.
Судове рішення прийнято суддею з порушення ст. 83 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів», підставою для притягнення до дисциплінарної відповідальності є порушення присяги, відмова у доступі до правосуддя з підстав не передбачених законом, порушення засад рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом змагальності сторін та свободи в наданні ними суду доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.
Вказаним діями суддя порушив присягу, оскільки його протиправні дії порочать звання судді та принижують авторитет судової влади внаслідок грубого порушення норм процесуального законодавства
Підсумовуючи зазначене вище безумовно свідчить про невиконання суддею Коренюк А.М. своїх обов’язків, визначених статтею 6 Закону України “Про статус суддів” (дотримуватись при здійсненні правосуддя Конституції та законів України, забезпечувати повний, всебічний та об’єктивний розгляд судових справ з дотриманням встановлених законом строків, не допускати вчинків та будь-яких дій, що порочать звання судді і можуть викликати сумнів у його об’єктивності, неупередженості та незалежності).
На підставі викладеного та проведеної перевірки службою дисциплінарних інспекторів, -
ПРОШУ:
1) Викликати на розгляд скарги суддю;
2) Перебіг розгляду дисциплінарної справи стосовно судді та оголошення результатів її розгляду фіксувати технічними засобами;
3) Притягнути суддю Дарницького районного суду міста Києва Коренюк А.М., до дисциплінарної відповідальності;
4) Висновок члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, складеного за результатами перевірки та прийняте Комісією рішення за цією скаргою надіслати на адресу скаржника.

Додаток:
- Копія судового рішення від 25.11.2014р. справа №753/12695/14-ц.

10 квітня 2015 р. Бобаль Ю.Г.

З повагою,

Юрий