Копію документа

Игорь Трегуб

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

копию Постановления Кабинета Министров "Про затвердження Типового договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком", учитывая положение ч.6 ст.13 ЗУ "Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме", а также разъяснение Минрегиона письмом от 01.09.2017г. № 8/10-1592-17 о том, что выше указанное ПКМУ будет принято после принятия изменений в ЗУ "О жилищно-коммунальных услугах", и то, что изменения в этот закон приняты.

З повагою,

Игорь Трегуб

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

І. ТРЕГУБУ
[FOI #31778 email]

Шановний пане Ігорю!

За результатами опрацювання Вашого запиту від 26.02.2018, що надійшов до Секретаріату Кабінету Міністрів електронною поштою, в межах компетенції повідомляємо.
Статтею 19 Конституції України визначено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Згідно із Законом України «Про Кабінет Міністрів України» та відповідно до § 1 Регламенту Кабінету Міністрів України (далі – Регламент), затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 18.07.2007 № 950, Кабінет Міністрів є колегіальним органом, який здійснює свої повноваження шляхом прийняття рішень на засіданнях та видає в межах компетенції постанови і розпорядження обов’язкові до виконання.
Відповідно до § 33 Регламенту розробниками проектів актів Кабінету Міністрів є, зокрема міністерства.
Згідно з Положенням про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів від 30.04.2014 № 197, Мінрегіон є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну житлову політику і державну політику у сфері житлово-комунального господарства. Крім того, Мінрегіон відповідно до покладених на нього завдань, зокрема затверджує порядки, норми і правила у сфері житлово-комунального господарства, житлової політики.
Разом з тим, відповідно до підпункту 2 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів від 25.05.2011 № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади» Секретаріат Кабінету Міністрів не є розпорядником інформації за запитами стосовно інформації інших державних органів України, а також щодо інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або яка потребує створення в інший спосіб.
Ураховуючи викладене, Ваш запит відповідно до частини третьої статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» надіслано до Мінрегіону для розгляду та інформування Вас в установленому порядку.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю
Секретаріат Кабінету Міністрів України

показати цитоване

Мороз Наталія Петрівна,

1 Attachment