Конкурсний відбір «Юридичні консультанти»

Ігор Матуляк

Доброго дня!

На підставі рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд гарантування) від 02.04.2015 (протокол № 081/15) було вирішено провести додатковий конкурсний відбір осіб за напрямом «Юридичні консультанти» – для надання послуг уповноваженій особі Фонду гарантування під час здійснення тимчасової адміністрації або ліквідації банку.

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

1. Чи відбувся конкурсний відбір ?
2. Надати перелік суб'єктів, що були обрані за результатами відбору ?
3. Надати копію рішення (протоколу) виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про затверждення результатів конкурсного відбору ?

З повагою,

Ігор Матуляк

ФГВФО, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб

ЕЛЕКТРОННЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Фонд гарантування вкладів Ігор Матуляк
фізичних осіб
[[FOI #4976 email]]

від 15.05.2015 № 23-15412/15

Про результати розгляду електронного повідомлення

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (надалі – Фонд) розглянув Ваше електронне звернення від 07.05.2015 та повідомляє наступне.
Згідно пункту 15 Глави ІІ Положення про порядок залученняуповноваженою особою Фонду гарантуваннявкладівфізичнихосібрадників, аудиторів, юристів та іншихосіб до роботи у процесіздійсненнятимчасовоїадміністраціїаболіквідації банку, затвердженогорішеннямвиконавчоїдирекції Фонду від 23.07.2012 № 12, зареєстрованого в МіністерствіюстиціїУкраїни 13.08.2012 за №1364/21676 зізмінами (далі – Положення № 12), відповідальним структурним підрозділом у строк до семи робочих днів опрацьовуються заявки на участь у конкурсному відборі та додані до них документи на відповідність вимогам, установленим Положенням № 12.
Пункт 16 Глави ІІ Положення № 12, за результатами опрацювання заявок та поданих до них документів відповідальний структурний підрозділ:
інформує виконавчу дирекцію Фонду про результати опрацювання заявок та поданих до них документів (у тому числі щодо відповідності кожного із заявників вимогам цього Положення);
подає на затвердження виконавчій дирекції Фонду перелік заявників, які відповідають вимогам цього Положення.
Виконавча дирекція Фонду на першому (з дати закінчення строку опрацювання заявок та поданих до них документів) засіданні виконавчої дирекції Фонду приймає рішення щодо переліку заявників, які відповідають вимогам Положення № 12, або рішення про визнання відбору таким, що не відбувся.
Повідомлення про результати конкурсного відбору направляється кожному учаснику протягом п'яти робочих днів з дати складання протоколу виконавчої дирекції Фонду рекомендованим листом з повідомленням про вручення або передається іншим способом, що дозволяє підтвердити факт і дату одержання повідомлення учасником конкурсного відбору.
Фонд протягом трьох робочих днів після затвердження результатів конкурсного відбору направляє уповноваженій особі Фонду перелік осіб, відібраних виконавчою дирекцією Фонду, та розміщує його на своїй офіційній сторінці в мережі Інтернет.

В.о. директора-розпорядника А.Я.Оленчик

Левченко Т.В.333-35-68

show quoted sections