Конкурс з призначення управителів в багатоквартирних будинках (Приморський район)

Андрій Вірастюк

Доброго дня!

У відповіді на мій запит від 13 лютого 2019 року Приморська районна адміністрація Одеської міської ради ВЧЕРГОВЕ ВІДМОВИЛАСЯ НАДАТИ мені запитувану інформацію: копія відповіді вих. №ЗПІ-29 від 19.02.2019 знаходиться за постійною веб-адресою: https://dostup.pravda.com.ua/request/kon...

Так, у відповіді №ЗПІ-29 від 19.02.2019 Приморська районна адміністрація Одеської міської ради посилається на дані Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі — ЄДР), зазначаючи (цитата): «Згідно відомостей ЄДР житлово-будівельний кооператив ЖБК «Французький бульвар – білдінг» (ідентифікаційний код: 32622948) за рішенням загальних зборів здійснює комплексне обслуговування вищезазначеного будинку».

Проте, подібної інформації в ЄДР немає і не може бути, оскільки внесення інформації про управління (обслуговування) багатоквартирними будинками технічно не передбачено даним реєстром.

Нагадаю, 12.05.2017 Приморською районною адміністрацією Одеської міської ради, на виконання рішення Одеської міської ради №1358-VII від 07.12.2016, було проведено конкурс з призначення управителів в багатоквартирних будинках, розташованих на території Приморського району м. Одеса, в яких не були створені об'єднання співвласників багатоквартирних будинків та співвласники яких не прийняли рішення про форму управління багатоквартирним будинком.

Таким чином, надана копія звернення (заяви) обслуговуючого кооперативу ЖБК «Французький бульвар – білдінг» (ЄДРПОУ: 32622948) від 21.11.2018 (без вхідного номеру та дати реєстрації), а також посилання на ЄДР, не мають жодного відношення до проведеного 12.05.2017 конкурсу і не є тими документами, на основі якого Приморська районна адміністрація Одеської міської ради МОГЛА НА ЗАКОННИХ ПІДСТАВАХ приймати рішення про невключення будинку №12 по вул. Ясна / №9 по вул. Французький бульвар до списку будинків, яким 12.05.2017 на конкурсній основі були призначені управителі.

Відповідно до статті 10 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», співвласники приймають рішення щодо управління багатоквартирним будинком на зборах у порядку, передбаченому цією статтею. Рішення зборів співвласників оформляється протоколом, який підписується усіма співвласниками (їх представниками), які взяли участь у зборах, кожен з яких ставить підпис під відповідним варіантом голосування («за», «проти», «утримався»).

Проте, станом на 20.02.2019, Приморською районною адміністрацією Одеської міської ради не було надано жодних доказів, які б підтвердили факт прийняття рішень щодо управління багатоквартирним будинком №12 по вул. Ясна / №9 по вул. Французький бульвар зборами співвласників будинку та обрання управителя відповідно до положень Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку».

Звертаю увагу: в багатоквартирному будинку №12 по вул. Ясна / №9 по вул. Французький бульвар фактично відсутній законно обраний (призначений) управитель.

Факт ведення господарської діяльності та надання житлово-комунальних послуг за відсутності документів щодо призначення управителем багатоквартирного будинку, а також факт невідповідності діяльності обслуговуючого кооперативу ЖБК «Французький бульвар – білдінг» (ЄДРПОУ: 32622948) вимогам Закону України «Про кооперацію» — додатково підтверджені перевіркою Держпродспоживслужби.

01.11.2018 Національною поліцією в Одеській області було відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 356 Кримінального кодексу України відносно незаконних дій з боку посадових осіб та членів обслуговуючого кооперативу ЖБК «Французький бульвар – білдінг».

Недбалість службових осіб Приморської районної адміністрації Одеської міської ради, які безпідставно та незаконно не включили будинок №12 по вул. Ясна / №9 по вул. Французький бульвар до участі в конкурсі з призначення управителя, вже фактично завдала істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам всіх співвласників (власників квартир) та мешканців будинку.

Відповідно до статті 34 Конституції України, кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб — на свій вибір.

У пункті 6.4. розділу 6 Постанови №10 від 29.09.2016 Пленуму Вищого адміністративного суду України вказано, що перелік видів інформації, що може бути предметом суспільного інтересу, не є вичерпним і з огляду на характер суспільно необхідної інформації законодавство не надає вичерпного визначення цього поняття, а інформація може вважатись суспільно необхідною, якщо її поширення сприяє: 2) з'ясуванню та розумінню причин, які лежать в основі рішень, які приймає державний орган, орган місцевого самоврядування, його службова чи посадова особа; 3) посиленню підзвітності і підконтрольності влади суспільству загалом, у тому числі шляхом забезпечення прозорості процесу підготовки і прийняття владних рішень; 7) виявленню ризиків для здоров'я людей, для громадської безпеки і порядку, запобігання їм та їх наслідкам; 11) викриттю недоліків у діяльності органів публічної влади, їхніх працівників; 12) виявленню порушень прав людини, зловживання владою, корупційних правопорушень, неетичної поведінки публічних службовців, невиконання (чи неналежного, недбалого виконання) ними своїх обов'язків, дискримінації за будь-якою ознакою; 15) виявленню фактів введення громадськості в оману.

На підставі вищевикладеного, керуючись статтями 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, ПОВТОРНО ПРОШУ НАДАТИ НАСТУПНУ ІНФОРМАЦІЮ (наступні документи):

1.) Копії (електронні/скановані) документів, на основі яких Приморська районна адміністрація Одеської міської ради письмово формує свою позицію стосовно (нібито) прийняття рішень щодо управління багатоквартирним будинком №12 по вул. Ясна / №9 по вул. Французький бульвар зборами співвласників будинку та, відповідно, обрання управителя у відповідності до положень Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» — копія протоколу зборів співвласників будинку, яким оформлено рішення щодо управління багатоквартирним будинком й обрання управителя будинку тощо.

Як вбачається з відповідей та фактичних дій службових осіб Приморської районної адміністрації Одеської міської ради (не включення будинку №12 по вул. Ясна / №9 по вул. Французький бульвар до участі в конкурсі з призначення управителя), запитувана мною інформація фактично створена та має зберігатися на паперових та (або) електронних носіях у відповідних структурних підрозділах Приморської районної адміністрації Одеської міської ради.

2.) Копію (електронну/скановану) звернення (заяви) обслуговуючого кооперативу ЖБК «Французький бульвар – білдінг» (ЄДРПОУ: 32622948) від 21.11.2018 з проставленим вхідним номером та датою реєстрацію та (або) виписку з журналу реєстрації звернень Приморської районної адміністрації Одеської міської ради із записом про реєстрацію цього звернення.

З повагою,

Андрій Вірастюк

Відділ по роботі зі зверненнями громадян,

2 Attachments

[ Email has no body, please see attachments ]