Конкурс директорів шкіл

Дмитро Калінін

Директору департаменту з гуманітарних питань
Кам’янської міської ради
Онищенко Тетяні Яківні

Частиною 1 ст. 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації» (надалі - Закон) встановлено, що запитом на інформацію є прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.
У той же час положеннями ст.1 Закону встановлено, що публічною інформацією є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень та інших розпорядників публічної інформації.
Статтею 5 Закону регламентовано, що доступ до інформації забезпечується шляхом надання інформації за запитами на інформацію.
У відповідності до ч. 5 ст. 6 Закону не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно.
Положеннями ст. 13 Закону встановлено, що органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, органи влади Автономної Республіки Крим, інші суб'єкти, що здійснюють владні управлінські функції відповідно до законодавства та рішення яких є обов'язковими для виконання віднесено до розпорядників інформації, які зобов’язані оприлюднювати та надавати за запитами публічну інформацію.

Згідно з «Положенням про департамент з гуманітарних питань Кам’янської міської ради (код ЄДРПОУ 02142230), яке було затверджено рішенням Кам’янської міської ради «Про внесення змін до відомостей департаменту з гуманітарних питань Дніпродзержинської міської ради» № 323-09/VII від 29.07.2016 , а саме п.2. Затвердити положення про департамент з гуманітарних питань Кам’янської міської ради в новій редакції, (надалі - Положення), основними завданнями та функціями Департаменту з гуманітарних питань Кам’янської міської ради, серед іншого, відповідно до п.2.1 є забезпечення в місті реалізації державної політики в галузі освіти, до п. 3.65. призначення на посади керівників підпорядкованих департаменту закладів за погодженням із заступником міського голови за напрямом діяльності, до п.3.66. здійснення в межах повноважень договірну роботу щодо договорів, угод, контрактів, стороною яких виступає департамент,
Положеннями ч. 2. ст. 26 Закону України «Про загальну середню освіту» передбачено, що керівник закладу загальної середньої освіти призначається на посаду та звільняється з посади рішенням засновника (засновників) закладу або уповноваженого ним (ними) органу.
У той же час зазначено, що Положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти розробляє та затверджує засновник на підставі типового положення, затвердженого центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.
У відповідності до пункту 3 Типового положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти, яке було затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Типового положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти» № 291 від 28.03.2018 року рішення про проведення конкурсу приймає засновник державного, комунального закладу загальної середньої освіти або уповноважений ним орган.
Таким чином, саме на Департамент з гуманітарних питань Кам’янської міської ради, як на самостійний структурний підрозділ виконавчого комітету Кам’янської міської ради, в межах повноважень, передбачених Положенням та у відповідності до Закону України «Про місцеве самоврядування», з дотриманням вимог ст. 26 Закону України «Про загальну середню освіту» покладається обов’язок щодо організації проведення конкурсу на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти, а отже ця інформація є публічною та має бути надана за запитом на отримання публічної інформації.

На підставі викладеного та керуючись положеннями ст. 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації» прошу надати інформацію щодо переліку комунальних закладів середньої освіти міста Кам’янське Дніпропетровської області, в яких в 2018 році буде проведено конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти.
Окрім цього прошу надати Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти на підставі якого буде проведено конкурс та яке, у відповідності до ч. 2 ст. 26 «Про загальну середню освіту», має бути затверджене Кам’янською міською радою, як засновником комунальних закладів загальної середньої освіти в місті Кам’янське Дніпропетровської обл.

Відповідь або вмотивовану відмову прошу надати в відповідні до Закону України терміни.

З повагою,

Дмитро Калінін

Департамент гуманітарних питань ДМР, Кам'янська (Дніпродзержинська) міська рада

1 Attachment