Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про громадянство України",

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):
Організаційно-правові засади діяльності Комісії визначенні Положенням про Комісію при Президентові України з питань громадянства затверджено Указом Президента України від 27.03.2001 р. № 215/2001 "Питання організації виконання Закону України" Про громадянство України" (далі - Положення).
Відповідно до п. 6 Положення організаційною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше одного разу на два місяці. Засідання Комісії є правомочним
Згідно відповіді від 18.02.2021 за вих№22/1-09/707 на запит від 12.02.2021 року за період 2020 року відбулося чотири засідання комісії а саме 03.03.2020, 10.06.2020, 18.08.2020 та 28.12.2020 (розглянуто Материал 1 особо)
Окрім того, Комісшя порушено п.6 Положення щодо періодичності проведення засідання, оскільки за період між 18.08.2020 та 28.12.2020 року мало відбутися ще одне засідання, що свідчить про його бездіяльність.

1-Чему порушено Конситуция Украина?

2-Чему порушено указа президента від
27.03.2001 р. № 215/2001 "Питання організації виконання Закону України " Про
громадянство України"",?

3-Чему 28.12.2020 Розглянуто материал 1ого особа???????

З повагою,
Мілад