Кількість випускників в 2017 році

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

Кількість випускників 2017 року з наступних факультетів:
- Зварювальний факультет - ЗФ
Інженерно-фiзичний факультет - ІФФ
Інженерно-хiмiчний факультет - ІХФ
Приладобудiвний факультет - ПБФ
Радiотехнiчний факультет - РТФ
Теплоенергетичний факультет - ТЕФ
Факультет біомедичної інженерії - ФБМІ
Факультет бiотехнологiї i бiотехнiки - ФБТ
Факультет електроенерготехнiки та автоматики - ФЕА
Факультет електронiки - ФЕЛ
Факультет iнформатики та обчислювальної технiки - ФІОТ
Факультет прикладної математики - ФПМ
Фiзико-математичний факультет - ФМФ
Хiмiко-технологiчний факультет - ХТФ

На раз, якщо інформація по окремим факультетам не є доступною,
загальна сума віпискників з цих факультетів також буде корисною.

З повагою,

Ірина Чорна

Ірина Башинська залишив коментар ()

Факультет
(і-т) Денна форма !

Факультет
(і-т) Денна форма
бакалаври спеціалісти + магістри
3 Ф 52 37+18
ФЕЛ 218 84+78
ІФФ 139 36+51
ФІОТ 465 99+102
ПБФ 144 50+40
ФПМ 165 19+37
РТФ 97 26+25
ІХФ 141 42+43
ХТФ 148 55+42
ТЕФ 250 78+59
ФЕА 199 70 +50
ФБТ 78 26+28
ФБМ! 132 45+23
ВСЬОГО 2228 667+596

Ірина Башинська залишив коментар ()

Факультет
(і-т) Заочна форма
бакалаври спеціалісти
3 Ф 11 5
ФЕЛ 14 14
ІФФ 6 16
ФІОТ 54 47
ПБФ 40 40
ФПМ - -
РТФ 30 10
ІХФ 14 28
ХТФ 7 4
ТЕФ 21 21
ФЕА 13 30
ФБТ - 4
ФБМ! - -
ВСЬОГО 210 219
Виконавець: Верченко Л.І. 204-96-98
Відділ кадрів та архівної справи КПІ ім. Ігоря Сікорського