Керівник ТОВ "Орендне підприємство "Укртелефільм" Аніщенко В.П, зайшов на ДП "УСТФ "Укртелефільм" і діє від ДП "УСТФ "Укртелефільм", відчужує майнові права на державне майно.

Людмила Половинська

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи): Копії листів до НАБУ за 2016-2018 роки від ДП "УСТФ "Укртелефільм".
Уточнювальна інформація до запиту: Земельна ділянка 5 /п,ять гектарів/ надана Комітету радіо та телебачення для будівництва КІНОКОМПЛЕКСУ у 1959 році. У 2003 Держкомтелерадіо/ Чиж та Петренко/ звернулись до КМДА та Київради з пропозицією вилучення 0.52 га з земель на яких розташований цілісно - майновий комплекс ДП "Укртелефільм" для будівництва житлового комплексу та з пропозицією виділити іншу частину землі 0.93 га для приватизації ДП Спеціалізованим Автотранспортним ПІдприємством, яке і зараз знаходиться за адресою ТУМАНЯНА, 15, як і студія "Укртелефільм"!!!
Таким чином, з 5 гектарів земель на яких був побудований КІНОКОМПЛЕКС "Укртелефільм", а це: Адміністративний корпус з павільоном та тонательє, Сейф, Автотранспортне підприємство, Комплекс з двома павільонами, Цех водопостачання, Цех копіювання та проявлення кіноплівки та інші є ВІЛЬНИМИ 4 /Ч О Т И Р И /гектари земель, які і пропонуються АНІЩЕНКОМ для будівництва нових будинків!!! 0.4 гектари самостійно надані Аніщенком для будівництва церкви. На сьогодні, Аніщенко через своїх адвокатів Горпенка та Яцка звертається до різних судів від ДП "УСТФ "Укртелефільм" для зняття арешту на майнові права на державне майно квартири у будинку по Туманяна,15-А, справа 910/16894/16 від 18.06.2018 року та НАКЛАДАННЯ арешту на державне майно тіж самі квартири 910/1750/18 від 19.02.2018 та 910/2692/18 від 5.06.2018 !!! А ще Аніщенко у Верховному Суді у 2016 році оскаржив іпотеку від 2008 року, без якої житлові будинки НЕ побудували би через відсутність грошей і яку сам листами від студії у 2008 році підтримав! Але... Верховний Суд у господарських справах прийшов до висновку , що у 2006-2008 роках Аніщенко НЕ знав про іпотеку і у 2018 році іпотеку можна визнати НЕзаконною, що дає формальний привід вважати Аніщенка "переможцем"... І ще... від державного підприємства "УСТФ "Укртелефільм" з 15 грудня 2017 року має право діяти тільки Голова комісії з реорганізіції пан Аврахов Т.Г... Аніщенко В.П. керівник ТОВ "Орендне підприємство "Укртелефільм" зайшов на ДП "УСТФ "Укртелефільм" 3 червня 2008 року на підставі рішення судді БАЧУНА у справі 1/37 від жовтня 2007 року про відміну наказу Держкомтелерадіо про реорганізацію ДП "УСТФ "Укртелефільм"!!!!

З повагою,

Людмила Половинська

Національне антикорупційне бюро України

1 Attachment

Людмила Половинська

Доброго дня! Прошу звернути увагу на те, що я НЕ ЗАПИТУЮ інформацію отриману під час досудового розслідування та зібрану під час проведення оперативно розшукової роботи. Мій запит стосується ЛИСТІВ до НАБУ від ДП "Укртелефільм" у 2016 та 2018 роках щодо державного майна та коштів отриманих від продажу цього майна до відкриття кримінального провадження 12.02.2018 року. Більшість листів від ДП "Укртелефільм" розміщено на різних сайтах у відкритому доступі. Також на сайті КМДА розміщено протокол комісії з розгляду заборгованості у розмірі 1800000грн перед колективом ДП "Укртелефільм" у червні-липні 2017 року, та про наміри підписати інвестиційну угоду з підрядниками "Київміськбуду" для отримання коштів необхідних для проведення розрахунків з колективом ДП. Аналогічна інформація розміщена офіційному сайті Держкомтелерадіо у розділі про засідання колегії у вересні 2017 року. Уточнювальна інформація щодо посилань на Закони України. ЗАКОН УКРАЇНИ

Про доступ до публічної інформації

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 32, ст. 314)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 4652-VI від 13.04.2012, ВВР, 2013, № 21, ст.208
№ 4711-VI від 17.05.2012, ВВР, 2013, № 14, ст.89
№ 224-VII від 14.05.2013, ВВР, 2014, № 11, ст.132
№ 1700-VII від 14.10.2014, ВВР, 2014, № 49, ст.2056
№ 319-VIII від 09.04.2015, ВВР, 2015, № 25, ст.192}

Цей Закон визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом, та інформації, що становить суспільний інтерес.

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Публічна інформація

1. Публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

2. Публічна інформація є відкритою, крім випадків, встановлених законом.

Стаття 2. Мета і сфера дії Закону

1. Метою цього Закону є забезпечення прозорості та відкритості суб'єктів владних повноважень і створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.

2. Цей Закон не поширюється на відносини щодо отримання інформації суб'єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом.

Стаття 3. Гарантії забезпечення права на доступ до публічної інформації

1. Право на доступ до публічної інформації гарантується:

1) обов'язком розпорядників інформації надавати та оприлюднювати інформацію, крім випадків, передбачених законом;

2) визначенням розпорядником інформації спеціальних структурних підрозділів або посадових осіб, які організовують у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою він володіє;

3) максимальним спрощенням процедури подання запиту та отримання інформації;

4) доступом до засідань колегіальних суб'єктів владних повноважень, крім випадків, передбачених законодавством;

5) здійсненням парламентського, громадського та державного контролю за дотриманням прав на доступ до публічної інформації;

6) юридичною відповідальністю за порушення законодавства про доступ до публічної інформації.

Стаття 4. Принципи забезпечення доступу до публічної інформації

1. Доступ до публічної інформації відповідно до цього Закону здійснюється на принципах:

1) прозорості та відкритості діяльності суб'єктів владних повноважень;

2) вільного отримання, поширення та будь-якого іншого використання інформації, що була надана або оприлюднена відповідно до цього Закону, крім обмежень, встановлених законом;

{Пункт 2 частини першої статті 4 в редакції Закону № 319-VIII від 09.04.2015}

3) рівноправності, незалежно від ознак раси, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.

Розділ II
ПОРЯДОК ДОСТУПУ ДО ІНФОРМАЦІЇ

Стаття 5. Забезпечення доступу до інформації

1. Доступ до інформації забезпечується шляхом:

1) систематичного та оперативного оприлюднення інформації:

в офіційних друкованих виданнях;

на офіційних веб-сайтах в мережі Інтернет;

на єдиному державному веб-порталі відкритих даних;

{Пункт 1 частини першої статті 5 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 319-VIII від 09.04.2015}

на інформаційних стендах;

будь-яким іншим способом;

2) надання інформації за запитами на інформацію.

Стаття 6. Публічна інформація з обмеженим доступом

1. Інформацією з обмеженим доступом є:

1) конфіденційна інформація;

2) таємна інформація;

3) службова інформація.

2. Обмеження доступу до інформації здійснюється відповідно до закону при дотриманні сукупності таких вимог:

1) виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя;

2) розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам;

3) шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні.

3. Інформація з обмеженим доступом має надаватися розпорядником інформації, якщо він правомірно оприлюднив її раніше.

4. Інформація з обмеженим доступом має надаватися розпорядником інформації, якщо немає законних підстав для обмеження у доступі до такої інформації, які існували раніше.

5. Не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно. При дотриманні вимог, передбачених частиною другою цієї статті, зазначене положення не поширюється на випадки, коли оприлюднення або надання такої інформації може завдати шкоди інтересам національної безпеки, оборони, розслідуванню чи запобіганню злочину.

6. Не належать до інформації з обмеженим доступом відомості, зазначені у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поданій відповідно до Закону України "Про запобігання корупції", крім відомостей, зазначених в абзаці четвертому частини першої статті 47 вказаного Закону.

{Частина шоста статті 6 в редакції Закону № 4711-VI від 17.05.2012; із змінами, внесеними згідно із Законом № 224-VII від 14.05.2013; в редакції Закону № 1700-VII від 14.10.2014}

7. Обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений.

Стаття 7. Конфіденційна інформація
Стаття 8. Таємна інформація

1. Таємна інформація - інформація, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 цього Закону, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю досудового розслідування та іншу передбачену законом таємницю.

{Частина перша статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом № 4652-VI від 13.04.2012}

2. Порядок доступу до таємної інформації регулюється цим Законом та спеціальними законами.
Розділ V
ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ РОЗПОРЯДНИКІВ ІНФОРМАЦІЇ

Стаття 23. Право на оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації

1. Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

2. Запитувач має право оскаржити:

1) відмову в задоволенні запиту на інформацію;

2) відстрочку задоволення запиту на інформацію;

3) ненадання відповіді на запит на інформацію;

4) надання недостовірної або неповної інформації;

5) несвоєчасне надання інформації;

6) невиконання розпорядниками обов'язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 цього Закону;

7) інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації, що порушили законні права та інтереси запитувача.

3. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

Стаття 24. Відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації

1. Відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації несуть особи, винні у вчиненні таких порушень:

1) ненадання відповіді на запит;

2) ненадання інформації на запит;

3) безпідставна відмова у задоволенні запиту на інформацію;

4) неоприлюднення інформації відповідно до статті 15 цього Закону;

5) надання або оприлюднення недостовірної, неточної або неповної інформації;

6) несвоєчасне надання інформації;

7) необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом;

8) нездійснення реєстрації документів;

9) навмисне приховування або знищення інформації чи документів.

2. Особи, на думку яких їхні права та законні інтереси порушені розпорядниками інформації, мають право на відшкодування матеріальної та моральної шкоди в порядку, визначеному законом.

КПК Стаття 222. Недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування

1. Відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.

{Частина перша статті 222 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2213-VIII від
Стаття 224. Допит

1. Допит проводиться за місцем проведення досудового розслідування або в іншому місці за погодженням із особою, яку мають намір допитати. Кожний свідок допитується окремо, без присутності інших свідків.

2. Допит не може продовжуватися без перерви понад дві години, а в цілому - понад вісім годин на день.
Кримінальний кодекс України:
Стаття 387. Розголошення даних оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування

1. Розголошення без письмового дозволу прокурора, слідчого або особи, яка провадила оперативно-розшукову діяльність, даних оперативно-розшукової діяльності або досудового розслідування особою, попередженою в установленому законом порядку про обов'язок не розголошувати такі дані, -

карається штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років.

2. Розголошення даних оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування, вчинене суддею, прокурором, слідчим, працівником оперативно-розшукового органу незалежно від того, чи приймала ця особа безпосередню участь в оперативно-розшуковій діяльності, досудовому розслідуванні -

карається штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

3. Дія, передбачена частиною другою цієї статті, якщо розголошені дані ганьблять людину, принижують її честь і гідність, -

карається обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

{Стаття 387 із змінами, внесеними згідно із Законами № 4652-VI від 13.04.2012, № 2213-VIII від 16.11.2017}
Стаття 386. Перешкоджання з'явленню свідка, потерпілого, експерта, примушування їх до відмови від давання показань чи висновку

Перешкоджання з'явленню свідка, потерпілого, експерта до суду, органів досудового розслідування, тимчасових слідчих та спеціальної тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України, примушування їх до відмови від давання показань чи висновку, а також до давання завідомо неправдивих показань чи висновку шляхом погрози вбивством, насильством, знищенням майна цих осіб чи їх близьких родичів або розголошення відомостей, що їх ганьблять, або підкуп свідка, потерпілого чи експерта з тією самою метою, а також погроза вчинити зазначені дії з помсти за раніше дані показання чи висновок -

караються штрафом від п'ятдесяти до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців. З повагою
Людмила Половинська

Національне антикорупційне бюро України

1 Attachment

Людмила Половинська

Доброго дня!
Прошу звернути увагу на те, що я НЕ ЗАПИТУЮ інформацію отриману під час досудового розслідування та зібрану під час проведення оперативно- розшукової роботи. Мій запит стосується ЛИСТІВ до НАБУ від ДП "Укртелефільм" у 2016 та 2018 роках щодо державного майна та коштів отриманих від продажу цього майна до відкриття кримінального провадження 12.02.2018 року. Більшість листів від ДП "Укртелефільм" розміщено на різних сайтах у відкритому доступі. Також на сайті КМДА розміщено протокол комісії з розгляду заборгованості у розмірі 1800000грн перед колективом ДП "Укртелефільм" у червні-липні 2017 року, та про наміри підписати інвестиційну угоду з підрядниками "Київміськбуду" для отримання коштів необхідних для проведення розрахунків з колективом ДП. Аналогічна інформація розміщена на офіційному сайті Держкомтелерадіо у розділі про засідання колегії у вересні 2017 року.

З повагою,

Людмила Половинська