Інклюзивна освіта

Люльчук Дарія

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

По території, яка належить до Вашого підпорядкування:

1. Перелік адрес та контактів загальноосвітніх шкіл і дошкільних навчальних закладів, де є можливість інклюзивного навчання для дітей з особливими потребами.
2. Тип інвалідності у дітей залучених до інклюзивного навчання
3. Кількість інклюзивних класів і груп в таких закладах.
4. Кількість дітей з особливими потребами, які залучені до навчання в інклюзивних классах і групах.
5. Кількість персоналу, що працюють в інклюзивних класах і групах.
6. Програми або звіти з проведення спеціального навчання/підвищенні кваліфікації спеціалістів, які працюють в інклюзивних класах і групах

З повагою,

Люльчук Дарія

Доброго дня Дарья!

Виконавчий комітет Запорізької міської ради, розглянувши Ваш лист від
03.05.2017, повідомляє наступне.

Правовідносини щодо надання доступу до інформації в Україні регулюються нормами Конституції України, Закону України «Про доступ до публічної інформації», іншими актами законодавства.

Відповідно до положень ст.19 Конституції України правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством, а органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи забов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та Законами України.

Згідно ст. 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

Необхідно зазначити, що поставлені у Вашому листі питання не стосуються надання відображеної та задокументованої будь-якими засобами та на будь яких носіях інформації, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, а отже не стосується надання публічної інформації.

Запит на інформацію не потребує узагальнення, аналітичної обробки даних або створення їх в інший спосіб.

Відповідно до ст. 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації» запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

Виходячи з наведеного, наданий Вами лист за своєю суттю не є запитом
на доступ до публічної інформації в розумінні Закону України «Про доступ до публічної інформації, а відтак не підлягає розгляду в порядку Закону України «Про доступ до публічної інформації»,тому,
для розгляду Вашого листа відділом по роботі із зверненнями громадян виконавчого комітету міської ради Вам необхідно вказати своє прізвище ім’я по батькові та адресу, відповідно до ст.5 Закону України "Про звернення громадян".

--
З повагою,,
сектор з питань доступу до публічної інформації 224-69-56

Міський департамент онмс,

6 Attachments