Інфозапит - протокол та голосування 5 сесії 8 скликання

З А П И Т
на отримання публічної інформації

27.03.2014 р. Верховною радою України було прийнято Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про інформацію" та Закону України "Про доступ до публічної інформації"" №1170-VII. Вищевказаним законом було, крім іншого, внесено зміни до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» так було змінено:

1) частину шістнадцяту статті 46 викласти в такій редакції:
"16. Сесії ради проводяться гласно із забезпеченням права кожного бути присутнім на них, крім випадків, передбачених законодавством. Порядок доступу до засідань визначається радою відповідно до закону. Протоколи сесії ради є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації";

2) частину десяту статті 47 доповнити реченням такого змісту:
"Висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до
Закону України "Про доступ до публічної інформації";

3) частини п'яту та одинадцяту статті 59 викласти в такій редакції:
"5. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо органом чи посадовою особою не встановлено пізніший строк введення цих актів у дію";
"11. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування підлягають обов'язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації". Проекти актів органів місцевого самоврядування оприлюднюються в порядку, передбаченому Законом України "Про доступ до публічної інформації", крім випадків виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, передбачених законом, коли такі проекти актів оприлюднюються негайно після їх підготовки.

В актах та проектах актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування не може бути обмежено доступ до інформації про витрати чи інше розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним чи комунальним майном, у тому числі про умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримують ці кошти або майно, а також до іншої інформації, обмеження доступу до якої заборонено законом".

Згідно до частини 2 статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації», інформація, передбачена частиною першою цієї статті, підлягає обов'язковому оприлюдненню невідкладно, але не пізніше п'яти робочих днів з дня затвердження документа. У разі наявності у розпорядника інформації офіційного веб-сайту така інформація оприлюднюється на веб-сайті із зазначенням дати оприлюднення документа і дати оновлення інформації.

Відповідно до статті 34 Конституції України кожному гарантовано право на отримання, зберігання та поширення інформації. Гарантія права на інформацію забезпечується обов’язком органів державної влади та органів місцевого самоврядування, як розпорядників інформації, оприлюднювати інформацію, яка була отримана або створена в процесі їхньої діяльності згідно зі статтями 3, 4, 14 Закону України «Про доступ до публічної інформації».
Згідно зі статтею 5 Закону України «Про доступ до публічної інформації» доступ до інформації забезпечується шляхом надання інформації за запитами на інформацію, при цьому згідно зі статтею 19 цього самого закону запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

Зважаючи на вищенаведене, відповідно до статей 5, 6, 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації», статей 5, 6 Закону України «Про інформацію», прошу надати інформацію:

1. Копію протоколу та результати поіменного голосування 5 сесії Городоцької селищної ради VIII скликання.

Відповідно до статті 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», прошу надати запитувану інформацію протягом 5 робочих днів з дня отримання запиту у на електронну адресу у відповідь на цей запит.

«24» грудня 2021 року Ганна Володимирівна Козак

Доброго дня!

Відповідь на ваш запит затримується.
Згідно з законодавством, я маю отримати відповідь впродовж 5 робочих днів.

Ганна Козак

Городоцька селищна рада, Городоцька територіальна громада в Житомирській області

1 Attachment

Городоцька селищна рада, Городоцька територіальна громада в Житомирській області

2 Attachments

Доброго дня!

Станом на сьогодні 03.02.2022 року я все ще не отримала повну інформація у відповідь на свій запит Копії протоколу 5 сесії 8 скликання Городоцької селищної ради.

Ви надіслали на мою повторну вимогу з обгрунтуванням тільки перші 10 сторінок Протоколу.

Нагадаю своє обгрунтування того, що відповідь на цей запит має бути надана повністю і безкоштовно.

Законом України «Про доступ до публічної інформації» передбачено випадки, коли інформація повинна надаватись на запити безплатно.

1.Розпорядник не затвердив розмір відшкодування витрат на копіювання та друк документів.

Ви НЕ встановили розмір плати за копіювання, друк та сканування.

Копія рішення Виконавчого комітету №51 від 11.05.2021 не містить затвердженого ФАКТИЧНОГО розміру (ціни) відшкодування, це рішення встановлює граничні норми, тобто максимум у відсотках від прожиткового мінімуму.

Постанова КМУ №740 встановлює «граничні норми» за відшкодування. Її мета – запобігти обмеженню доступу до інформації розпорядником шляхом встановлення завищених розмірів плати за надання інформації. Самі розміри (а саме фактичні витрати, які йдуть на виготовлення копій) повинні розрахувати і встановити розпорядники інформації відповідно до їх реальної вартості, адже вартість копії документа у розпорядника інформації не може бути рівнозначною або вищою цінам наприклад у копіювальних центрах, які отримують від цього дохід. Отже, такі розміри повинні виключно відшкодовувати витрати, яких зазнав розпорядник, а не приносити прибуток, та бути у межах максимуму, затвердженого постановою КМУ. Тому в будь-якому випадку неправильно стверджувати, що КМУ встановив ціни.

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону «Про доступ до публічної інформації» у разі якщо розпорядник інформації не встановив розміру плати за копіювання або друк, інформація надається безкоштовно.

2. Запитувач просить надати документ у електронному форматі. При цьому такий документ має існувати у електронному форматі або у розпорядника інформації відповідно до його компетенції наявний обов’язок переведення такої інформації в електронний формат (наприклад, рішення органів місцевого самоврядування або їх проєкти).

Якщо розпорядник інформації на момент отримання запиту володіє запитуваним документом, тобто такий документ уже існує в електронній (зокрема й сканованій) формі – така інформація повинна бути надана безплатно.

Запитувана мною інформація створена у цифровому вигляді і не потребує сканування.

3. Запитувач просить інформацію про себе.

4. Запитувана інформація становить суспільний інтерес.

Протоколи сесій та відомості поіменного голосування Городоцької селищної ради становлять суспільний інтерес, тому що право громадськості знати цю інформацію переважає потенційну шкоду від її поширення.

5.Запитувач просить надати йому інформацію (ознайомитись) у приміщенні розпорядника.

У своїй частковій відповіді на мій перший запит ви не вказали місце, де я могла б ознайомитись із інформацією безкоштовно.

Загалом судова практика щодо сканування виробила позицію: надання сканованих документів є безплатним, якщо тільки це технічно неможливо і не покладає на розпорядника надмірний тягар (див. п. 11.2 постанови Пленуму ВАСУ №10 від 29.09.2016 р.).

У цьому повторному запиті-обгрунтуванні безкоштовного отриманні інформації я використовувала РЕКОМЕНДАЦІЇ Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з питань додержання конституційного права людини і громадянина на доступ до інформації, викладені у одноіменному посібнику https://rm.coe.int/recomendations-final-...

Зважаючи на вищенаведене, відповідно до статей 5, 6, 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації», статей 5, 6 Закону України «Про інформацію»,

- прошу надати запитувану інформацію БЕЗКОШТОВНО, У ПОВНОМУ ОБСЯЗІ, У ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ на вказану електронну адресу:

- Копії протоколу та відомостей поіменного голосування (як невід'ємної частини Протоколів засідань) 5 сесії 8 скликання Городоцької селищної ради.

З повагою,
Ганна Козак