Інформація щодо завершення виконання аварійних робіт за Дозволом №5968-16 від 02.12.2016р

Доброго дня!
КП "Харківводоканал" було видано Дозвіл на порушення об`єктів благоустрою від 02.12.2016р. №5968-16(АВАРІЙНИЙ) яким передбачено виконання робіт з ремонту каналізаційної мережі та 01.12.2016р було розпочато виконання аварійних робіт.

Згідно Правил благоустрою території міста Харкова:
п.7.2.11. "При проведенні аварійних робіт надається схема із зазначенням місця проведення таких робіт, виду робіт для нанесення Службою графічної інформації на Схему аварійних робіт, яка знаходиться у відкритому доступі для перегляду на сайті Харківської міської диспетчерської служби «1562» (далі - Служба «1562»)."
п.7.2.11.1. "Заявник несе відповідальність за достовірність відомостей, зазначених у заяві та документах, що додаються до неї."

п.7.2.13.1. "ЗАГАЛЬНИЙ СТРОК ВИКОНАННЯ АВАРІЙНИХ РОБІТ НЕ МОЖЕ ПЕРЕВИЩУВАТИ ТРЬОХ ДІБ"

п.7.2.13.2 "Після закінчення аварійних робіт, пов’язаних з порушенням об’єктів благоустрою, суб’єкт господарювання повинен виконати виконавчу зйомку по всій довжині траси з фото фіксацією об’єкту благоустрою (побудованої інженерної мережі - при прокладанні та проведенні ремонту підземних інженерних комунікацій всіх видів) та надати усі матеріали до Служби для внесення в базу даних містобудівного кадастру та закриття аварійних робіт на сайті Служби «1562»."

п.7.2.13.3 Правил благоустрою території міста Харкова
"Після чого особа звертається до Департаменту контролю Харківської міської ради із відповідною заявою. Департамент контролю скликає комісію, яка складається з представників органів, що погоджували проектну документацію, та галузевих департаментів міської ради, перевіряє завершення виконання аварійних робіт із відновленням об’єктів благоустрою, про що складається відповідний акт.

Зважаючи на те,що запит на інформацію стосується інформації яка передбачена ч.2 ст.20 ЗУ "Про доступ до публічної інформації", а саме "У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту."

Одже на підставі статей 1, 13, 19, ч.2 ст.20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

відповідно Дозволу від 02.12.2016р. №5968-16:
1)Чи відповідає дійсності інформація зазначена у документах поданих до заяви на отримання Дозволу?
3)Чи відповідають фактично виконані роботи по усуненню аварії схемі із зазначенням місця проведення таких робіт доданої до заяви на отримання Дозволу?
3)копію виконавчої зйомки по всій довжині траси з фото фіксацією об’єкту благоустрою (побудованої інженерної мережі - при прокладанні та проведенні ремонту підземних інженерних комунікацій всіх видів). згідно п.7.2.13.2. Правил.
4)Копію заяви згідно п.7.2.13.3 Правил благоустрою території міста Харкова до Департаменту контролю ХМР в дотримання п.7.2.13.1.;
5)Копію акту комісії про завершення виконання аварійних робіт із відновленням об’єктів благоустрою згідно п.7.2.13.3 Правил благоустрою території міста Харкова.

З повагою.
Арменуі Авоян