Інформація щодо завершення виконання аварійних робіт за Дозволом №362-17 від 31.01.2017р.

Доброго дня Департамент контролю ХМР!
Департаментом контролю були видані Дозволи на порушення об`єктів благоустрою від 31.01.2017р. №362-17.
Згідно п.7.2.13.1 Правил благоустрою території міста Харкова
"Загальний строк виконання аварійних робіт не може перевищувати трьох діб."
п.7.2.13.2 Правил благоустрою території міста Харкова
"Після закінчення аварійних робіт, пов’язаних з порушенням об’єктів благоустрою, суб’єкт господарювання повинен виконати виконавчу зйомку по всій довжині траси з фото фіксацією об’єкту благоустрою (побудованої інженерної мережі - при прокладанні та проведенні ремонту підземних інженерних комунікацій всіх видів) та надати усі матеріали до Служби для внесення в базу даних містобудівного кадастру та закриття аварійних робіт на сайті Служби «1562»."
п.7.2.13.3 Правил благоустрою території міста Харкова
"Після чого особа звертається до Департаменту контролю Харківської міської ради із відповідною заявою. Департамент контролю скликає комісію, яка складається з представників органів, що погоджували проектну документацію, та галузевих департаментів міської ради, перевіряє завершення виконання аварійних робіт із відновленням об’єктів благоустрою, про що складається відповідний акт.
На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

відповідно Дозволу від 31.01.2017р №362-17:
1)Копію заяви згідно п.7.2.13.3 Правил благоустрою території міста Харкова до Департаменту контролю ХМР;
2)Склад комісії скликаної Департаментом контролю згідно п.7.2.13.3 Правил благоустрою території міста Харкова яка мала перевірити завершення виконання аварійних робіт із відновленням об’єктів благоустрою;
3)Копію акту комісії про завершення виконання аварійних робіт із відновленням об’єктів благоустрою згідно п.7.2.13.3 Правил благоустрою території міста Харкова.

З повагою,
Арменуі Авоян

Відділ забезпечення доступу до публічної інформації, Харківська міська рада

1 Attachment

 

 

-----------------------------------------------------------

З повагою,

відділ забезпечення доступу до публічної інформації

Департаменту діловодства Харківської міської ради

mailto: [1][Харківська міська рада request email]

----------------------------------------------------------

С уважением,
отдел обеспечения доступа к публичной информации
Департамента делопроизводства Харьковского городского совета
mailto: [2][Харківська міська рада request email]

 

References

Visible links
1. mailto:[Харківська міська рада request email]
2. mailto:[Харківська міська рада request email]

Доброго дня!
Дякую за відповідь, але Дозвіл вказаний у відповіді жодним чином не стосується мого запиту.
Тому прошу надати відповідь згідно мого запиту у законом встановлений строк.

З повагою,
Арменуі Авоян

Отдел публичной информации, Харківська міська рада

Шановна Арменуі!

Якщо у Вас є питання щодо змісту наданих відповідей, пропонуємо звернутися телефоном безпосередньо до виконавця (лівий нижній кут першого аркуша) або скласти новий запит на інформацію.

---------------------------------------------------
З повагою,
відділ забезпечення доступу до публічної інформації
Департаменту діловодства Харківської міської ради
mailto: [Харківська міська рада request email]

Отдел публичной информации, Харківська міська рада

Шановна Арменуі!

Якщо у Вас є питання щодо змісту наданих відповідей, пропонуємо звернутися телефоном безпосередньо до виконавця (лівий нижній кут першого аркуша) або скласти новий запит на інформацію.

---------------------------------------------------
З повагою,
відділ забезпечення доступу до публічної інформації
Департаменту діловодства Харківської міської ради
mailto: [Харківська міська рада request email]

Доброго дня!
Звертаю Вашу увагу на норми Закону України "Про доступ до публічної інформації"
Стаття 1. Публічна інформація
1. Публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

Частиню 1 пунктом 6 статті 14 передбачено, що:
"1. Розпорядники інформації зобов'язані:
6) надавати та оприлюднювати достовірну, точну та повну інформацію, а також у разі потреби перевіряти правильність та об’єктивність наданої інформації і оновлювати оприлюднену інформацію.

відповідно ч.2 ст.22 "Відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації."

ч.1 ст. 24 "1. Відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації несуть особи, винні у вчиненні таких порушень:
1) ненадання відповіді на запит;
2) ненадання інформації на запит;
3) безпідставна відмова у задоволенні запиту на інформацію;
4) неоприлюднення інформації відповідно до статті 15 цього Закону;
5) надання або оприлюднення недостовірної, неточної або неповної інформації;
6) несвоєчасне надання інформації;
7) необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом;
8) нездійснення реєстрації документів;
9) навмисне приховування або знищення інформації чи документів.

Тому зважаючи на вашу відповідь, я можу зробити висновок, що мені безпідставно відмовлено у задоволенні запиту на інформацію.

З повагою.
Арменуі