Інформація щодо застосування ст. 53 Закону України № 2343-XII

Роман Яковлєв

Доброго дня!

В статі 53 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкротом" наведено низку вимог до веб-сайтів, на яких проводяться електронні торги.

До них належать, вимоги про те, що:

- забезпечується можливість всім бажаючим пошуку інформації за датою розміщення оголошення, датою та місцем проведення аукціону, видом майна, ціною, видом договору, що укладається, а також можливість анонімного перегляду, копіювання та роздрукування інформації на основі поширених веб-оглядачів та редакторів без необхідності застосування спеціально створених для цього технологічних та програмних засобів, цілодобово, без обмежень та стягнення плати;

- інформація повинна містити відомості про час її розміщення;

- інформація повинна бути доступна на веб-сайтах протягом семи років з дня проведення аукціону.

Але нормами цього закону не передбачено порядок підтвердження таких вимог, як і не уточнено який орган визначає порядок такого підтвердження. Дана ситуація викликає плутанину та неможливість чіткого визначення порядку застосування норм законодавства.

В той самий час, на сайті Міністерства юстиції у розділі "Відповіді на найпоширеніші запитання, що виникають при організації і проведенні торгів (аукціону) з продажу майна у процедурах банкрутства." http://old.minjust.gov.ua/43591, також відсутні посилання на документи чи інформація про застосування норм ст. 53 Закону № 2343-XII.

Таким чином, встановити порядок підтвердження, наприклад, доступності інформації на сайті протягом семи років або забезпечення наявності відомостей про час її розміщення не вдається можливим. Така неточність може спричинити складнощі в реалізації суб'єктами своїх прав на організацію та проведення аукціонів в процесі банкротства. Адже без наявності встановленого способу підтвердження вимог ст.53 згаданого Закону, торговельний майданчик (біржа) не зможе подати належно оформлену документацію для участі в конкурсі.

Цей факт вплине також і на ризик скасування аукціону, адже організатор може бути визнаний неналежним.

Враховуючі перелічені ризики та відсутність у відкритому доступі інформації про порядок підтвердження вимог, встановлених нормами ст.53 Закону, існує необхідність надання Міністерством юстиції визначеної інформації про порядок виконання вимог згаданої статі.

Враховуючи вище викладене та відповідно до статті 34 Конституції України, статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

- листи, роз'яснення чи іншу документацію Міністерства юстиції, що визначають або роз'яснюють порядок підтвердження суб'єктами відповідність вимогам ст. 53 Закону України № 2343-XII (при можливості посилання на такі документи або їх копії).

- інформацію щодо правових актів (Закони, підзаконні акти, постанови судів тощо), якими регулюється Міністерство юстиції при визначені відповідності суб'єктів вимогам ст.53 Закону № 2343-XII

Із повагою,

Роман Яковлєв