Інформація щодо господарських зобов'язань

Ковальов Олександр Петрович

Доброго дня!
11.02.2019 року було укладено договір №20 про закупівлю послуг між Міністерством економічного розвитку і торгівлі в особі Державного секретаря Перевезенцева С.Ю. та Державним підприємством “Інжексбуд” в особі в.о. директора Потапова О.Л. ціною 2 млн. грн.
Вказаний договір доступний в системі Прозорро https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-0... .

Відповідно до інформації розміщеної на сторінці http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?la...
вартість активів ДП “Інжексбуд” станом на кінець 2018 року становила 659,1 тис. грн.

З урахуванням вимог ст. 73-2 ГКУ вказане господарське зобов'язання є значним, оскільки
вартість послуг, що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів державного унітарного підприємства, за даними останньої річної фінансової звітності.

Крім того, відповідно до ст. 73-1 Господарського кодексу, вказане господарське зобов’язання, є господарським зобов’язанням, щодо вчинення якого є заінтересованість, оскільки:
- надаються послуги, ринкова вартість яких перевищує 100 мінімальних заробітних плат (абз 5 ч. 3 ст. 73-1 ГКУ);
- укладається з особою, заінтересованою у його вчиненні, оскільки Державний секретар Перевезенцев С.Ю. є посадовою особою МЕРТ, до сфери управління якого належить державне унітарне підприємство, якщо така особа є особою, відповідальною за прийняття рішення щодо надання згоди на вчинення таким державним унітарним підприємством господарського договору (абз 3 ч.2 ст. 73-1) та є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину (абз 7 ч. 2 ст. 73-1 ГКУ).

Відповідно до приписів ст. ст. 73-1, 73-2 згода на вчинення значного господарського зобов’язання та зобов’язанням, щодо вчинення якого є заінтересованість надається органом, до сфери управління якого належить державне унітарне підприємство.

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):
- копії рішень про надання згоди Міністерством економічного розвитку і торгівлі на вчинення вказаного значного господарського зобов’язання;
- копії рішень про надання згоди Міністерством економічного розвитку і торгівлі на вчинення господарського зобов’язання, щодо вчинення якого є заінтересованість;
- матеріали щодо врегулювання конфлікту інтересів Державного секретаря Перевезенцева С.Ю. відповідно до абз 2 ч. 7 ст. 73-1 ГКУ (повідомлення про наявність конфлікту інтересів, рішення про його врегулювання тощо).

З повагою,

Ковальов Олександр Петрович

Круковець Олексій Михайлович, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

Olha Dubenchak, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

Ковальов Олександр Петрович

Доброго дня!

Дякую за надання повної і ґрунтовної відповіді!

З повагою,

Ковальов Олександр Петрович

Olha Dubenchak, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України