Інформація про вільні земельні ділянки

Доброго дня!

Конституцією України гарантується право власності на землю. Це право набувається і реалізується громадянами, юридичними особами та державою виключно відповідно до закону (частина друга статті 14 Конституції України).
Згідно з частиною першою статті 121 Земельного кодексу України передбачено, що громадяни України мають право на безоплатну передачу їм земельних ділянок із земель державної або комунальної власності.
Відповідно до частини шостої статті 118 Земельного кодексу України, громадяни, зацікавлені в одержанні безоплатно у власність земельної ділянки із земель державної або комунальної власності у межах норм безоплатної приватизації, подають клопотання до відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність відповідно до повноважень, визначених статтею 122 Земельного кодексу України.
Уповноважені органи з питань містобудування та архітектури і центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, забезпечують відкритість, доступність та повноту інформації про наявність на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці земель державної та комунальної власності, не наданих у користування, що можуть бути використані під забудову, про наявність обмежень і обтяжень земельних ділянок, містобудівні умови та обмеження в містобудівному і державному земельному кадастрах. До моменту внесення відповідної інформації до містобудівного та державного земельного кадастрів виконавчий орган сільської, селищної, міської ради, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації або відповідний місцевий орган виконавчої влади зобов’язані надавати за запитами фізичних та юридичних осіб письмову інформацію про наявність земельних ділянок, що можуть бути використані під забудову (частина п'ятої статті 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»).
Разом із тим, у зв'язку із розміщенням на офіційному вебсайті Державного агентства по земельних ресурсах України кадастрової карти та Закону України «Про державний земельний кадастр», прошу при підготовці відповіді зауважити, що даний ресурс надає інформацію про земельні ділянки, які вже передано у власність, надано в оренду чи в постійне користування.
Відповідно до статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.
Згідно зі статтею 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.
Відповідно до пункту 1 частини першої статті 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядниками інформації для цілей цього Закону визнаються, зокрема, суб'єкти владних повноважень – органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, органи влади Автономної Республіки Крим, інші суб'єкти, що здійснюють владні управлінські функції відповідно до законодавства та рішення яких є обов'язковими для виконання.
Водночас варто зазначити, відповідно до частини другої статті 1 та статті 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації» встановлено, що публічна інформація є відкритою, крім випадків, встановлених законом. Усі розпорядники інформації, незалежно від нормативно-правового акту, на підставі якого вони діють, при вирішенні питань щодо доступу до інформації, мають керуватися указаним Законом.
Враховуючи вищевикладене та на підставі абзацу четвертого частини першої статті 1, статті 5 Закону України «Про інформацію», статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», статей 116, 118, 121, 194 Земельного кодексу України, частини п'ятої статті 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», -

ПРОШУ:

1. Надати мені інформацію про місце розташування земельних ділянок сільськогосподарського призначення в межах міста Києва, не наданих у користування, що можуть бути використані для реалізації мною права на безоплатне отримання у власність станом на день надання відповіді.
2. Надати відповідь у строк не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту, як це встановлено частиною першою статті 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації».
3. Відповідь прошу надіслати у строк не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту

З повагою,

Олександр