Індивідуальне навчання (педагогічний патронаж)

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

Відповідно до наступної ситуації:

Дитина з особливими освітніми потребами (має інвалідність, є висновок Інклюзивно ресурсного центру, де рекомендовано - навчальна програма: типова освітня програма спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей із затримкою психічного розитку, індивідуальний план навчання та корекційно-розвиткові заняття), за станом здоров’я та відповідно до висновку ЛКК, зарахована до першого класу загальноосвітнього навчального закладу на індивідуальну форму навчання (педагогічний патронаж).
Відповідно до пункту 3 розділу V
Положення про індивідуальну форму навчання ЗАТВЕРДЖЕНОГО
Наказом Міністерства освіти
і науки України
12 січня 2016 року № 8
(у редакції наказу Міністерства
освіти і науки України
від 10 липня 2019 року № 955),

кількість навчальних годин для організації індивідуальної форми навчання осіб з особливими освітніми потребами, зокрема й з інвалідністю, визначає керівник навчального закладу своїм наказом і затверджує відповідний орган управління освітою (відповідно до кількості предметів інваріантної складової навчального плану та за умови виконання вимог Державних стандартів загальної середньої освіти). Ця кількість становить:
* 1–4 класи – 10 годин на тиждень на кожного учня.

Прошу роз‘яснити:
Чи входять в даному випадку години корекційно-розвиткових занять (психолог,логопед) для дитини з ООП першого класу за індивідуальною формою навчання (педагогічний патронаж) в 10 годин тижневого навантаження (інваріативну складову навчального плану)? Чи повинні виокремлюватись в варіативну складову навчального плану?
Також, прошу дати визначення корекційно-розвиткоі роботи і чи передбачають години корекційно-розвиткових робіт навчальну діяльність, чи спрямовані тільки на корекцію порушень?

З повагою,
Яна