Євробачення-2017 . Мiнicтерство фiнансiв чи вiдписок? Чому нема контролю за витрачанням Бюджетних коштiв ?

Завалевська Iрина Iванiвна

Доброго дня!

16 лютого 2016 було направлено запит до мiнфiну з проханням надати наступну iнформацiю:

1)Кошторис Євробачення-2017 , вiдсканований , у електронному виглядi, з пiдписами вiдповiдальних осiб Держкомтелерадiо та ПАТ НСТУ

2)детальнi розрахунки/додатки по кожному виду витрат та доходiв , включаючи вартiсть, кiлькiсть одиниць товару, робiт, послуг, цiни за одиницю, вiдсканованi, у електронному виглядi, з пiдписами вiдповiдальних осiб Держкомтелерадiо та ПАТ НСТУ за видами: державний бюджет, мiсцевий бюджет, iншi джерела

3)інформацію, чи була проведена мiнiстерством фiнансiв фахова оцiнка кошторису та розрахункiв, коли, ким , а також, чи розрахунки економiчно обгрунтованi, або ж завищенi у декiлька разiв, як про це йдеться у пресi.

Мiнфiн листом вiд 23 лютого надав вiдписку.

Тому повторно, на підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

1)Кошторис Євробачення-2017 , вiдсканований , у електронному виглядi, з пiдписами вiдповiдальних осiб Держкомтелерадiо та ПАТ НСТУ

2)детальнi розрахунки/додатки по кожному виду витрат та доходiв , включаючи вартiсть, кiлькiсть одиниць товару, робiт, послуг, цiни за одиницю, вiдсканованi, у електронному виглядi, з пiдписами вiдповiдальних осiб Держкомтелерадiо та ПАТ НСТУ за видами: державний бюджет, мiсцевий бюджет, iншi джерела

3)інформацію, чи наявний у мiнiстерствi фiнансiв Кошторис Євробачення-2017 , вiдсканований , у електронному виглядi, з пiдписами вiдповiдальних осiб Держкомтелерадiо та ПАТ НСТУ, коли отримано, дату , номер, копiю

4)інформацію, чи наявнi у мiнiстерствi фiнансiв детальнi розрахунки/додатки по кожному виду витрат та доходiв , включаючи вартiсть, кiлькiсть одиниць товару, робiт, послуг, цiни за одиницю, вiдсканованi, у електронному виглядi, з пiдписами вiдповiдальних осiб Держкомтелерадiо та ПАТ НСТУ за видами: державний бюджет, мiсцевий бюджет, iншi джерела, коли отримано дату , номер, копiю

5)інформацію, чому мiнiстерство фiнансiв не надало данI на запит, причини

6)інформацію, чи була проведена мiнiстерством фiнансiв фахова оцiнка кошторису та розрахункiв, коли, ким , а також, чи розрахунки економiчно обгрунтованi, або ж завищенi у декiлька разiв, як про це йдеться у пресi.

7)інформацію, чому не була проведена мiнiстерством фiнансiв фахова оцiнка кошторису та розрахункiв

8)інформацію, чому мiнiстерство фiнансiв не здiйснюе контроль за використанням Бюджетних коштiв?

9)заробiтну плату директора департаменту мiнфiну за останнi 6 мicяцiв, який пiдписав вiдписку та не надав вiдповiдi на запит

З повагою,

Завалевська Iрина Iванiвна

publishinfo, Міністерство фінансів України

1 Attachment