Євробачення-2017. Як витрачають кошти? Контроль за цим процесом відсутній! Заступник Міністра фінансів Буца Ю.Б. не володіє інформацією.

Завалевська Iрина Iванiвна

Заступнику Міністра Фінансів Буці Ю.Б.

Шановний Юрію Богдановичу!
Хочу ознайомити Вас з основними положеннями закону про доступ до публічної інформації, оскільки Ви підписуєте листи, які готують Вам для відповіді, навіть не розуміючи, що там написано.
Публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.
Це стаття 1 закону.
Не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно.
Це стаття 6 закону.
Відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації несуть особи, винні у вчиненні таких порушень:

1) ненадання відповіді на запит;
2) ненадання інформації на запит;
3) безпідставна відмова у задоволенні запиту на інформацію;
4) неоприлюднення інформації відповідно до статті 15 цього Закону;
5) надання або оприлюднення недостовірної, неточної або неповної інформації;
6) несвоєчасне надання інформації;
7) необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом;
8) нездійснення реєстрації документів;
9) навмисне приховування або знищення інформації чи документів.
Це стаття 24 закону.
Я вже декілька разів зверталася до мінфіну щодо отримання інформації.
І вже декілька разів отримую від мінфіну безглузді відписки.

Наприклад, я запитувала інформацію, чи інформацію, чи наявнi у мiнiстерствi фiнансiв детальнi розрахунки/додатки до кошторису Євробачення по кожному виду витрат та доходiв , включаючи вартiсть, кiлькiсть одиниць товару, робiт, послуг, цiни за одиницю, вiдсканованi, у електронному виглядi, з пiдписами вiдповiдальних осiб Держкомтелерадiо та ПАТ НСТУ за видами: державний бюджет, мiсцевий бюджет, iншi джерела, коли отримано, дату , номер, копiю

У листі від 3 березня за вашим підписом було отримано відповідь,що запитувана публічна інформація у мінфіні відсутня.
Тобто, Ви навіть не знаєте, що відбувається у мінфіні? Є розрахунки? немає розрахунків?

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу втретє надати наступну інформацію (наступні документи):

інформацію, чи наявнi у мiнiстерствi фiнансiв детальнi розрахунки/додатки до кошторису Євробачення 2017 по кожному виду витрат та доходiв , включаючи вартiсть, кiлькiсть одиниць товару, робiт, послуг, цiни за одиницю, вiдсканованi, у електронному виглядi, з пiдписами вiдповiдальних осiб Держкомтелерадiо та ПАТ НСТУ за видами: державний бюджет, мiсцевий бюджет, iншi джерела, коли отримано дату , номер, копiю

З повагою,

Завалевська Iрина Iванiвна