Єдиний реєстр громадських формувань

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви ТОВ "ЄВРОЕНЕРГОГАЗ", будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
ТОВ "ЄВРОЕНЕРГОГАЗ"

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

Відповідно до ст. 9 Закону України «Про третейські суди» Постійно діючий третейський суд підлягає державній реєстрації в порядку, передбаченому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".
Відповідно до ст. 1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр) - єдина державна інформаційна система, що забезпечує збирання, накопичення, обробку, захист, облік та надання інформації про юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадські формування, що не мають статусу юридичної особи.
Відповідно до ст. 1 зазначеного вище Закону громадські формування - політичні партії, структурні утворення політичних партій, громадські об’єднання, місцеві осередки громадського об’єднання із статусом юридичної особи, професійні спілки, їх об’єднання, організації профспілки, передбачені статутом профспілки та їх об’єднання, творчі спілки, місцеві осередки творчих спілок, постійно діючі третейські суди, організації роботодавців, їх об’єднання, відокремлені підрозділи іноземних неурядових організацій, представництва, філії іноземних благодійних організацій.
Відповідно до ст. 7 зазначеного вище Закону Єдиний державний реєстр створюється з метою забезпечення державних органів та органів місцевого самоврядування, а також учасників цивільного обороту достовірною інформацією про юридичних осіб, громадські формування, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб - підприємців з Єдиного державного реєстру.
Невід’ємною архівною складовою частиною Єдиного державного реєстру є Єдиний ліцензійний реєстр, Реєстр документів дозвільного характеру, Єдиний реєстр громадських формувань, Реєстр громадських об’єднань та Єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство.
В ст. 9 зазначеного вище Закону перелічуються відомості, які містяться в Єдиному державному реєстрі про юридичних осіб, державних органів і органів місцевого самоврядування як юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, про громадські формування, що не мають статусу юридичної особи (профспілки, відокремлені підрозділи іноземних неурядових організацій, представництва, філії іноземних благодійних організацій, постійно діючі третейські суди тощо).
Наказом Міністерства юстиції України № 1657/5 від 10 червня 2016 року затверджений Порядок надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Пунктом 1 Розділу V даного Наказу визначено, що безоплатний доступ до відомостей з Єдиного державного реєстру в електронній формі надається через портал електронних сервісів з метою перегляду, копіювання та друку відомостей щодо:
1) юридичної особи;
2) відокремленого підрозділу юридичної особи;
3) фізичної особи - підприємця;
4) громадського формування, що не має статусу юридичної особи;
5) виданих витягів з Єдиного державного реєстру.
Наказом Міністерства юстиції України № 2226/5 від 19 грудня 2008 року затверджено Положення про Єдиний реєстр громадських формувань. Пунктом 1.1. Розділу І даного Положення визначено, що Єдиний реєстр громадських формувань – це електронна база даних, як а містить відомості про легалізацію (реєстрацію): політичних партій, громадських організацій, благодійних організацій, творчих спілок, постійно діючих судів тощо та складається з наступних розділів: Реєстр політичних партій, Реєстр громадських організацій, Реєстр постійно діючих судів тощо.
Відповідно до п. 3.3. Розділу ІІІ Наказу № 2226/5 від 19 грудня 2008 року Кожна фізична або юридична особа має право доступу до відомостей Єдиного реєстру про політичні партії, громадські організації, благодійні організації, творчі спілки, торгово-промислові палати та постійно діючі третейські суди, статути, асоціації органів місцевого самоврядування, адвокатські об'єднання через веб-сайт, який ведеться Адміністратором Реєстру, шляхом пошуку та перегляду інформації про:
постійно діючі третейські суди:
- реєстраційний номер запису в Єдиному реєстрі;
- повне найменування;
- місцезнаходження постійно діючого третейського суду;
- дата реєстрації;
- номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію (його
- дубліката);
- відомості про анулювання свідоцтва про реєстрацію;
- відомості про припинення діяльності;
- список третейських суддів: прізвище, ім'я, по батькові.
У зв’язку з викладеним вище просимо надати наступну інформацію:
1) Чи є сайт https://kap.minjust.gov.ua/ порталом електронних сервісів, через який надаються відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відповідно до Наказу Міністерства юстиції України № 1657/5 від 10 червня 2016 року?
2) Про кого та які відомості містить Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, розміщений на сайті Міністерства юстиції України https://usr.minjust.gov.ua/?
3) Чи є Єдиний реєстр громадських формувань складовою частиною Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань?
4) Відомості про постійно діючі третейські суди можливо отримати лише з Єдиного реєстру громадських формувань?
5) Офіційним сайтом, на якому знаходиться Єдиний реєстр громадських формувань, є https://rgf.minjust.gov.ua/?
6) Як інформація про постійно діючі суди міститься на сайті https://rgf.minjust.gov.ua/?

З повагою,

ТОВ "ЄВРОЕНЕРГОГАЗ"

Міністерство юстиції України

1 Attachment

[ Email has no body, please see attachments ]