Єдине фахове вступне випробування для вступу для здобуття ступеня магістра за спеціальністю право

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Аліна, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

1. Завдання та відповіді тесту загальних правничих компетентностей у 2016 та 2017 роках
2. Завдання та відповіді тесту з права у 2016 та 2017 роках
3. Завдання та відповіді тесту з англійської мови у 2016 та 2017 роках

Матеріали необхідні для підготовки до вступних випробувань.

З повагою,

Аліна

Пижов О., Міністерство освіти і науки України

1 Attachment

Ó çâ’ÿçêó ç âåëèêèì îá’ºìîì äîäàíèõ ôàéë³â ¿õ íåìîæëèâî ïðèêð³ïèòè äî
ëèñòà, òîìó ïðîøó ¿õ ñêà÷àòè çà ïîñèëàííÿì:

[1]https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvit...

 

References

Visible links
1. https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvit...