Як притягти порушника до відповідальності?

Леся Миколаївна Ракоча

Доброго дня!

На підставі Закону України «Про звернення громадян» , який регулює питання практичної реалізації громадянами України наданого їм Конституцією України права вносити в органи державної влади, об'єднання громадян відповідно до їх статуту пропозиції про поліпшення їх діяльності, викривати недоліки в роботі, оскаржувати дії посадових осіб, державних і громадських органів і який забезпечує громадянам України можливості для участі в управлінні державними і громадськими справами, для впливу на поліпшення роботи органів державної влади і місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, для відстоювання своїх прав і законних інтересів та відновлення їх у разі порушення, звертаємось до вас з наступними пропозиціями.

Починаючи з лютого місяця 2015 року, на протязі 2015 року, ТОГО «ПРАВДА» надіслала до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 30 скарг відносно ненадання відповіді розпорядниками інформації на інформаційні запити.

За даними зверненнями були відкриті провадження.(Одні відкривались через місяць, інші – через два, два з половиною місяці з дня отримання скарги). Однак, станом на сьогодні, 95% проваджень не закрито. (за винятком декількох).

Згідно до чинного законодавства, а саме в ст.38 Кодекс України про адміністративні правопорушення написано: «Якщо справи про адміністративні правопорушення відповідно до цього Кодексу чи інших законів підвідомчі суду (судді), стягнення може бути накладено не пізніш як через три місяці з дня вчинення правопорушення».

Як відомо, повноваження щодо контролю за виконанням ЗУ «Про доступ до публічної інформації» було знято з органів прокуратури на місцях і передано Уповноваженому Верховної ради з прав людини. Тепер Уповноважений Верховної Ради приймає скарги з цілої України, і , відповідно, не справляється з термінами, передбаченими ст.38 Кодексу України про адміністративні правопорушення для здійснення притягнення порушника до відповідальності - накладення адміністративного стягнення. В Порядку здійснення провадження Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини прописано, що на розгляд і реагування на скарги громадян визначено «розумні терміни». При цьому Уповноважений Верховної ради України з прав людини повинен прийняти скаргу, через місяць-два відкрити провадження, повідомити координатора на місцях ( в даному випадку - в Тернопільській області), він має здійснює перевірку, і, якщо підтверджується порушення закону, координатор повідомляє Уповноваженого Верховної ради України з прав людини і Уповноважений Верховної ради складає протокол, який подається до суду. Суд же призначає розгляд справи через місяць ( це - в кращому випадку)...

Отже, «розумні терміни» тягнуться настільки довго, що проходять строки накладення адміністративного стягнення!

Навіть якщо б ми, ТОГО «ПРАВДА» були єдині в Україні, які подали скарги – все одно процедура перевірки не змінилась би, і ніяк неможливо вміститись в термін 3 місяці, щоб наказати порушника! «Розумні терміни» дозволяють Уповноваженому Верховної ради України подати в суд (десь через місяців 4 після відкриття провадження) для того, щоб завершити відкрите провадження. Суду залишається лише визнати винним порушника та накласти адміністративне стягнення вже не вийде, оскільки терміни, передбачені ст.38 Кодексом України про адміністративні правопорушення ПРОМИНУЛИ.

В загальному розгляд скарги, як показує практика, триває більше РОКУ.

ЯКЩО б законодавство могло притягнути до відповідальності порушника бодай раз - то той би дотримувався законів у майбутньому! А якщо порушник знає, що система "покарання" не діє - то вони зневажають і нас, і Закон України!

Пропозиція:
1.(або) повернути повноваження прокуратурі (на місцях),
2 (або) змінити терміни притягнення до відповідальності порушників у ст.38 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

З повагою,

Ракоча Л.М.,
Тернопільська обласна громадська організація "ПРАВДА"

Відкритість, Офіс Президента України

1 Attachment

 

 

Л.М.РАКОЧІ

 

 

 

 

Шановна Лесю Миколаївно!

 

Ваш лист від 16 січня 2016 року з пропозиціями щодо удосконалення 
законодавства в частині притягнення до відповідальності за невиконання
вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» не може
розглядатися як запит на інформацію.

Згідно з пунктом 1 статті 19 згаданого Закону запит на інформацію – це
прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що
знаходиться у його володінні. Відповідно до статті 1 Закону публічна
інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на
будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі
виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених
чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних
повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим
Законом.

Головний департамент забезпечення доступу до публічної інформації
Адміністрації Президента України – спеціальний структурний підрозділ, який
організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації,
відповідає за розгляд, опрацювання, облік, систематизацію, аналізування та
надання відповідей на запити на інформацію, що надходять до Президента
України, Адміністрації Президента України, а також надає консультації під
час оформлення таких запитів.

Ваш лист, шановна Лесю Миколаївно, може бути розглянуто відповідно до
Закону України «Про звернення громадян». Згідно зі статтею 5 цього Закону
звернення адресуються органам державної влади і місцевого самоврядування,
підприємствам, установам, організаціям незалежно від форм власності,
об'єднанням громадян або посадовим особам, до повноважень яких належить
вирішення порушених у зверненнях питань.

У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце
проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження,
пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення
повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В
електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу,
на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші
засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при
надсиланні електронного звернення не вимагається.

Організацію розгляду звернень громадян до Президента України та
Адміністрації Президента України здійснює Приймальня Президента України
(поштова адреса: 01220, м. Київ, вул. Банкова, 11).

Також зазначаємо, що відповідно до статті 93 Конституції України право
законодавчої ініціативи у Верховній Раді України належить Президентові
України, народним депутатам України та Кабінету Міністрів України, куди Ви
маєте право звернутися з пропозиціями стосовно змін до законодавства.

Дякуємо за Ваш лист.

            

З повагою

 

 

 

 

          Керівник Головного департаменту

забезпечення доступу до публічної інформації

          Адміністрації Президента
України                                               С.Кондзеля

Link: [1]File-List
Link: [2]themeData
Link: [3]colorSchemeMapping

References

Visible links
1. file:///c:%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_filelist.xml
2. file:///c:%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_themedata.thmx
3. file:///c:%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_colorschememapping.xml

Леся Миколаївна Ракоча залишив коментар ()

Чомусь не завантажується відповідь.