ГО ОПГ «Багнет Нації»: Указ Президента № 712/2002 та подання на суддів – ОПУ і ВРП

ГО ОПГ "Багнет Нації"

ОФІС ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
вул. Банкова, 11, місто Київ,
Київська область, 01220

ВИЩА РАДА ПРАВОСУДДЯ (ВРП)
вул. Студентська, 12-а, м. Київ,
Київська область, 04050

Держава, органи державної влади та органи місцевого
самоврядування не є суб'єктами господарювання
(частина перша статті 8 Господарського кодексу України)

Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження
\чи накази. За віддання і виконання явно злочинного розпорядження
чи наказу настає юридична відповідальність.
(Стаття 60. Конституції України)

З А П И Т Вих. №: ЗПІ/033/20 від 15 вересня 2020 року
про надання публічної інформації за Законом України
«Про доступ до публічної інформації»

Стаття 34. Конституції України гарантує кожному громадянину України право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір.
Відповідно до положень статті 40. Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.
Першим реченням частини першої статті 127. Конституції України закріплено, що правосуддя здійснюють судді.
Частиною першою статті 128. Основного закону визначено, що призначення на посаду судді здійснюється Президентом України за поданням Вищої ради правосуддя в порядку, встановленому законом.
Керуючись положеннями статті 34. і 40. Конституції України та нормами Законів України «Про доступ до публічної інформації» та Закону України «Про інформацію», у визначений законом строк (п’ять днів),

П Р О С И М О:
1. ОПУ: Надати завірену належним чином повну фотокопію з оригіналу Указу Президента України від 13 серпня 2002 року № 712/2002 «Про призначення суддів»;
2. ВРП: Надати завірену належним чином фотокопію з оригіналу Подання про призначення строком на п'ять років у місцевих судах на
посаду судді Індустріального районного суду міста Дніпропетровська ДРУЖИНІНА Костянтина Михайловича;
3. ВРП: Надати завірену належним чином фотокопію з оригіналу Подання про призначення строком на п'ять років у місцевих судах на
посаду судді Індустріального районного суду міста Дніпропетровська СЛЮСАР Людмилу Петрівну;
4. Відповідь надати у повному обсязі, у хронологічній послідовності відповідно до вищевикладених пунктів прохальної частини запиту, та надіслати в електронному вигляді на наші електронні адреси (e-mail: [email address] та [email address]).
У випадку, якщо з якихось причин не можливо надати відповідь – письмово вказати причину, або перенаправити (переадресувати) запит за належністю, відповідно до вимог Закону «Про доступ до публічної інформації», до розпорядника відповідної інформації.
Зміст відповіді на запит, публікуватиметься на сайті «БАГНЕТ НАЦІЇ»: http://bagnetnacii.blogspot.com

З ПОВАГОЮ,
ГО ОПГ «Багнет Нації» (Міністерство юстиції України реєстр громадських об’єднань № 1508568, 01.06.20)
(e-mail: [email address] та [email address])

P. S. Дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також змова про вчинення таких дій, - караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.
(стаття 109 Кримінального кодексу України)

Офіс Президента України

3 Attachments

[ Email has no body, please see attachments ]