ГО ОПГ «Багнет Нації»: щодо введення воєнного стану в Україні – до ВРУ

ГО ОПГ "Багнет Нації"

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
вул. Михайла Грушевського, 5,
м. Київ, Київська область, 01008

З А П И Т Вих. №: ЗПІ/144/21 від 28 грудня 2021 року
про надання публічної інформації за Законом України
«Про доступ до публічної інформації»

Закон України від 12 травня 2015 року № 389-VIII «Про правовий режим воєнного стану» визначає зміст правового режиму воєнного стану, порядок його введення та скасування, правові засади діяльності органів державної влади, військового командування, військових адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій в умовах воєнного стану, гарантії прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб.
Воєнний стан - це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.
Керуючись положеннями статті 34. і 40. Конституції України та нормами Законів України «Про доступ до публічної інформації» та Закону України «Про інформацію», у визначений законом строк (п’ять днів),

П Р О С И М О:
1. Надати завірені належним чином (згідно вимог чинного ДСТУ 4163:2020) фотокопії з оригіналів першої і останніх сторінок (підписані Президентом України і головою Верховної Ради України) нормативно-правового акту, а саме: Закону України від 12 травня 2015 року № 389-VIII «Про правовий режим воєнного стану»;
2. Надати завірені належним чином (згідно вимог чинного ДСТУ 4163:2020) фотокопію з оригіналу (підписаного Президентом України) нормативно-правового акту, а саме: Указу Президента України від 26 листопада 2018 року № 393/2018 «Про введення воєнного стану в Україні», який було внесено на розгляд до Верховної Ради України;
3. Надати завірені належним чином (згідно вимог чинного ДСТУ 4163:2020) фотокопії з оригіналів першої і останніх сторінок (підписані Президентом України і головою Верховної Ради України) нормативно-правового акту, а саме: Закону України від 26 листопада 2018 року № 2630-VIII «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні»;
4. Надати достовірну інформацію (включно на дату відповіді на даний запит) стосовно того, чи вводився в Україні воєнний стан після закінчення попереднього, встановленого Законом України від 26 листопада 2018 року № 2630-VIII «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні»;
5. Відповідь надати у повному обсязі, у хронологічній послідовності відповідно до вищевикладених пунктів прохальної частини запиту, та надіслати в електронному вигляді на наші електронні адреси (e-mail: [email address]).
У випадку, якщо з якихось причин не можливо надати відповідь – письмово вказати причину, або перенаправити (переадресувати) запит за належністю, відповідно до вимог Закону «Про доступ до публічної інформації», до розпорядника відповідної інформації.
Зміст відповіді на запит, публікуватиметься на сайті «БАГНЕТ НАЦІЇ»: http://bagnetnacii.blogspot.com

З ПОВАГОЮ, Правління ГО ОПГ «Багнет Нації»
(Реєстр громадських об’єднань Міністерства юстиції України, реєстраційний № 1508568, дата реєстрації - 01.06.2020 року)
(e-mail: [email address])

Дякуємо за розлогі та своєчасні відповіді на наші попередні запити на інформацію!!!

ЗАПИТ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ, Верховна Рада України

4 Attachments