ГО ОПГ «Багнет Нації»: щодо надання інформації про поняття «міська рада» – до ВРУ

ГО ОПГ "Багнет Нації"

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
вул. Михайла Грушевського, 5,
м. Київ, Київська область, 01008

З А П И Т Вих. №: ЗПІ/130/21 від 19 серпня 2021 року
про надання публічної інформації за Законом України
«Про доступ до публічної інформації»

Наразі, в Дніпрі, в провадженні колегії суддів Третього апеляційного адміністративного суду головуючої Лукманової О. М., суддів Божко Л. А і Дурасової Ю. В. знаходиться адміністративна справа № 160/7958/18, за позовом Позивачів Сколкова Олександра Олександровича та Пославського Олександра Олександровича до Дніпровської міської ради щодо скасування рішення від 25.04.2018 № 95/31 «Про функціонування районних у місті рад та їх виконавчих органів».
Частиною третьою статті 140. Конституції України визначено, що місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою в порядку, встановленому законом, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи.
Відповідно до положень статті 143. Конституції України територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування управляють майном, що є в комунальній власності; затверджують програми соціально-економічного та культурного розвитку і контролюють їх виконання; затверджують бюджети відповідних адміністративно-територіальних одиниць і контролюють їх виконання; встановлюють місцеві податки і збори відповідно до закону; забезпечують проведення місцевих референдумів та реалізацію їх результатів; утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю; вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції.
Згідно положень статті 6 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» первинним суб’єктом місцевого самоврядування, основним носієм його функцій і повноважень є територіальна громада села, селища, міста.
Частинами першою і другою статті 10 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначено, що сільські, селищні, міські ради є органами місцевого самоврядування, що представляють відповідні територіальні громади та здійснюють від їх імені та в їх інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, цим та іншими законами. Обласні та районні ради є органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст, у межах повноважень, визначених Конституцією України, цим та іншими законами, а також повноважень, переданих їм сільськими, селищними, міськими радами.
Раніше, ми, вже, зверталися до Верховної Ради України із запитами на інформацію стосовно підтвердження неприйняття зазначеним законодавчим органом встановлених статтею 92 Конституції України обов’язкових законів, а саме: про територіальний устрій України (п. 13 ч. 1 ст. 92); про засади місцевого самоврядування (п. 15 ч. 1 ст. 92); про статус столиці України та про статус інших міст (п. 16 ч. 1 ст. 92). З відповідей на зазначені запити витікає, що не тільки не були прийняті відповідні закони, а навіть відповідні законопроекти не вносилися на розгляд до єдиного законодавчого органу України.
Враховуючи зазначене вище, керуючись положеннями статті 34. і 40. Конституції України та нормами Законів України «Про доступ до публічної інформації» та Закону України «Про інформацію», у визначений законом строк (п’ять днів),

П Р О С И М О:
1. Надати достовірну інформацію стосовно прийняття (або неприйняття) Верховною Радою України Закону України, яким встановлено порядок здійснення місцевого самоврядування територіальною громадою;
2. Надати достовірну інформацію стосовно того, чи вносився до Верховної Ради України відповідний проект закону, яким встановлено порядок здійснення місцевого самоврядування територіальною громадою;
3. Надати достовірну, фахову інформацію стосовно того, чи підпадають під поняття «міська/міські рада/ради» - районні у місті з державним районним поділом ради;
4. Відповідь надати у повному обсязі, у хронологічній послідовності відповідно до вищевикладених пунктів прохальної частини запиту, та надіслати в електронному вигляді на наші електронні адреси (e-mail: [email address]).
У випадку, якщо з якихось причин не можливо надати відповідь – письмово вказати причину, або перенаправити (переадресувати) запит за належністю, відповідно до вимог Закону «Про доступ до публічної інформації», до розпорядника відповідної інформації.
Зміст відповіді на запит, публікуватиметься на сайті «БАГНЕТ НАЦІЇ»: http://bagnetnacii.blogspot.com

З ПОВАГОЮ, Правління ГО ОПГ «Багнет Нації»
(Реєстр громадських об’єднань Міністерства юстиції України, реєстраційний № 1508568, дата реєстрації - 01.06.2020 року)
(e-mail: [email address])

Дякуємо Вам, за розлогі та своєчасні відповіді на наші попередні інформаційні запити!!!

ЗАПИТ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ, Верховна Рада України

1 Attachment