ГО ОПГ «Багнет Нації»: про утворення і ліквідацію районних народних судів міста Дніпропетровська – ДССУ

ГО ОПГ "Багнет Нації"

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА
СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
вул. Шота Руставелі, 3, місто Київ,
Київська область, 01601

З А П И Т (вих. №: ЗПІ/049/20 від 31 жовтня 2020 року)
про надання публічної інформації за Законом України
«Про доступ до публічної інформації»

Відповідно до положень Статті 40. Конституції України (Основного закону) усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.
Стаття 34. Конституції України гарантує кожному громадянину України право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір.
Закон України «Про доступ до публічної інформації» визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації та інформації, що становить суспільний інтерес.
Відповідно до положень пункту 6 частини першої статті 3. Закону України «Про доступ до публічної інформації» право на доступ до публічної інформації гарантується юридичною відповідальністю за порушення законодавства про доступ до публічної інформації.
Відповідно до положень статті 4. доступ до публічної інформації відповідно до цього Закону здійснюється на принципах прозорості та відкритості діяльності суб'єктів владних повноважень, вільного отримання, поширення та будь-якого іншого використання інформації, що була надана або оприлюднена відповідно до цього Закону, рівноправності, незалежно від ознак раси, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.
Згідно з положеннями статті 5, зазначеного закону, доступ до публічної інформації забезпечується шляхом надання інформації за запитами на інформацію.
Частиною сьомою статті 6 цього закону встановлено, що обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений.
Згідно з положеннями статті 21. Закону «Про доступ до публічної інформації», інформація на запит надається безкоштовно. При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.
Відповідно до положень частини 2, 3 статті 22., даного закону, відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації. Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов'язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.
Враховуючи вищезазначене, керуючись положеннями Конституції України, Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Закону України «Про інформацію», відповідно до компетенції, у визначений законом строк (п’ять днів),

П Р О С И М О:

1. Надати достовірні відомості щодо утворення (зазначити дату і нормативний акт про утворення) районних народних судів (в системі судоустрою СРСР) в адміністративно-територіальних одиницях, а саме:
- Амур-Нижньодніпровському районі міста Дніпропетровська;
- Індустріальному районі міста Дніпропетровська;
- Самарському районі міста Дніпропетровська;
- Кіровському районі міста Дніпропетровська;
- Жовтневому районі міста Дніпропетровська;
- Красногвардійському районі міста Дніпропетровська;
- Бабушкінському районі міста Дніпропетровська;
- Ленінському районі міста Дніпропетровська.
2. Надати достовірні відомості щодо ліквідації (зазначити дату і нормативний акт про ліквідацію) районних народних судів (в системі судоустрою СРСР) в адміністративно-територіальних одиницях, а саме:
- Амур-Нижньодніпровському районі міста Дніпропетровська;
- Індустріальному районі міста Дніпропетровська;
- Самарському районі міста Дніпропетровська;
- Кіровському районі міста Дніпропетровська;
- Жовтневому районі міста Дніпропетровська;
- Красногвардійському районі міста Дніпропетровська;
- Бабушкінському районі міста Дніпропетровська;
- Ленінському районі міста Дніпропетровська.
3. Відповідь надати у повному обсязі, у хронологічній послідовності відповідно до вищевикладених пунктів прохальної частини запиту, та надіслати в електронному вигляді на наші електронні адреси (e-mail: [email address] та [email address]).
У випадку, якщо з якихось причин не можливо надати відповідь – письмово вказати причину, або перенаправити (переадресувати) запит за належністю, відповідно до вимог Закону «Про доступ до публічної інформації», до розпорядника відповідної інформації.
Зміст відповіді на запит, публікуватиметься на сайті «БАГНЕТ НАЦІЇ»: http://bagnetnacii.blogspot.com

З ПОВАГОЮ,
ГО ОПГ «Багнет Нації» (Міністерство юстиції України реєстр громадських об’єднань № 1508568, реєстрація від 01.06.20)
(e-mail: [email address] та [email address])

Державна служба статистики України

1 Attachment

" "

 

!

 

" " 31.10.2020 ϲ/049/20 (. ϲ/-1471-20 02.11.2020) -, .

 

.

 

,

,

,

. 044 287 06 72, . . 63 24

 

 

 

 

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

Отримали. Дякуємо!

--- Исходное сообщение ---
От кого: [email address]
Дата: 6 ноября 2020, 15:49:57

ГО ОПГ "Багнет Нації"

 

Доброго здоров’я !

 

На запит ГО ОПГ "Багнет Нації" від 31.10.2020 № ЗПІ/049/20 (вх. №
ЗПІ/ЮР-1471-20 від 02.11.2020) Державна служба статистики України надає
лист-відповідь, що додається.

 

Просимо повідомити про отримання на цю електронну адресу.

 

З повагою,

Прокопчук Ірина,

відділ забезпечення доступу до публічної інформації

департаменту поширення інформації та комунікацій

Держстату України,

тел. [1]044 287 06 72, вн. тел. 63 24

 

 

 

 

References

Visible links
1. file:///tmp/tel:+380442870672