ГО ОПГ «Багнет Нації» до ВРУ: надання фотокопії з оригіналу ЗУ від 14 грудня 2021 року № 1948-ІХ

ГО ОПГ "Багнет Нації"

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
вул. Михайла Грушевського, 5,
м. Київ, Київська область, 01008

З А П И Т Вих. №: ЗПІ/155/22 від 22 червня 2022 року
про надання публічної інформації за Законом України
«Про доступ до публічної інформації»

На виконання і дотримання правових засад діяльності журналістів визначених Конституцією України (254к/96-ВР), законами України "Про інформацію" (2657-12), "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" (2782-12), "Про інформаційні агентства" (74/95-ВР), "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації" (539/97-ВР), "Про телебачення і радіомовлення" (3759-12), "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів" (540/97-ВР) та іншими нормативно-правовими актами, керуючись положеннями частини другої статті 34. Конституції України (254к/96-ВР), згідно якої кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб на свій вибір ({Офіційне тлумачення положення частини другої статті 34 див. в Рішенні Конституційного Суду № 2-рп/2012 від 20.01.2012}), - для об’єктивного інформування населення в умовах введеного надзвичайного і воєнного стану в Україні та опублікування в спеціальному випуску друкованого засобу масової інформації (газеті) «Багнет Нації» (Свідоцтво ДП № 2303-1041р від 29.03.2021 року) Громадської організації «Об’єднана правозахисна група «Багнет Нації» (реєстраційний № 1508568 від 01.06.2020 року), звертаємось до Вас і,

П Р О С И М О:
1. Надати завірену належним чином фотокопію з оригіналу титульної і останньої сторінок Закону України від 14 грудня 2021 року № 1948-ІХ «Про схвалення рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2022 році для участі у багатонаціональних навчаннях»;
2. Надати відомості щодо поіменного голосування за проект Закону України «Про схвалення рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2022 році для участі у багатонаціональних навчаннях»;
3. Відповідь надати у повному обсязі, у хронологічній послідовності відповідно до вищевикладених пунктів прохальної частини запиту, та надіслати в електронному вигляді на наші електронні адреси (e-mail: [email address] та [email address]).
У випадку, якщо з якихось причин не можливо надати відповідь – письмово вказати причину, або перенаправити (переадресувати) запит за належністю, відповідно до вимог Закону «Про доступ до публічної інформації», до розпорядника відповідної інформації.
Зміст відповіді на запит, публікуватиметься на сайті «БАГНЕТ НАЦІЇ»: http://bagnetnacii.blogspot.com

З ПОВАГОЮ, Правління ГО ОПГ «Багнет Нації»
(Реєстр громадських об’єднань Міністерства юстиції України, реєстраційний № 1508568, дата реєстрації - 01.06.2020 року)
(e-mail: [email address] та [email address])

Дякуємо за розлогі та своєчасні відповіді на наші попередні запити на інформацію!!!

ЗАПИТ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ, Верховна Рада України

2 Attachments

Дякуємо ДУЖЕ!!!
24 июня 2022, 09:18:29, от "ЗАПИТ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ"
<[1][Верховна Рада України request email]>:

References

Visible links
1. mailto:[Верховна Рада України request email]