ГАНЬБА! МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ порушує законодавство!

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви STOP CORRUPTION 2020, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.

Доброго дня!

Листом Міністерства юстиції України від 22.10.2020 №47239/ПІ-Юр-904-20/16.2.2 відмовлено у наданні публічної інформації про виплату заробітної плати за вересень 2020 року державним службовцям центрального апарату, через те що бухгалтерський облік заробітної плати працівників апарату Мін’юсту не ведеться у форматі Excel, у зв’язку з чим відсутня можливість надати запитувану інформацію про використання бюджетних коштів.

Дана відповідь свідчить про некомпетентність та низький професіоналізм державних службовців центрального апарату Мін’юсту, незнання ними основ українського законодавства, сприяння поширенню корупційних явищ.

Відповідно до частини 5 статті 6 Закону України "Про доступ до публічної інформації" заборонено обмежувати доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно.

З огляду на зазначене, ПОВТОРНО прошу надати відомості нарахування заробітної плати за ВЕРЕСЕНЬ 2020 державних службовців та інших працівників центрального апарату Міністерства, а саме:
-кількість відпрацьованих днів,
-посадовий оклад,
-кількість днів відпустки, компенсація за невикористану відпустку,
-інформація про нараховану заробітну плату,
-матеріальну допомогу на оздоровлення,
-матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових питань,
-премії,
-надбавки,
-інші виплати.
Також прошу зазначити розмір сплачених податків.
Заробітну плату вказати з врахуванням податків та без податків.
Дані надати окремо по кожному державному службовцю із зазначенням П.І.Б.

Згідно з постановою пленуму Вищого адміністративного суду України від 29.09.2016 № 10 у задоволенні запиту може бути відмовлено лише у разі наявності одночасно двох умов: відсутності інформації у володінні розпорядника інформації та відсутності у нього обов’язку володіти нею. Якщо інформація відсутня, але розпорядник зобов’язаний нею володіти, то згідно із ПРИНЦИПОМ ЗАКОННОСТІ він повинен УСУНУТИ ПОРУШЕННЯ ЗАКОНУ та ВЖИТИ ЗАХОДІВ щодо набуття (створення) запитаної інформації.

Водночас, кожне міністерство є окремою юридичною особою і відповідно до статті 8 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» саме міністр приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним розпорядником яких є відповідне міністерство. Таким чином, належним розпорядником щодо запитаної інформації є саме Мін’юст, апарат якого зберігає інформацію про здійснені Міністерством виплати.

Згідно з постановою пленуму Вищого адміністративного суду України від 29.09.2016 № 10, якщо у запиті вказано контактну інформацію, якої достатньо для належного виконання розпорядником свого обов’язку, а саме надання відповіді на запит, то встановлення особи запитувача не має суттєвого значення для прийняття розпорядником рішення про надання інформації.
Вимоги статті 19 Закону "Про доступ до публічної інформації" щодо зазначення дати і підпису запитувача стосуються виключно запитів, що подаються у письмовій формі. При цьому, відповідно до ч.3 цієї ж статті: запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача. Тобто, запит, надісланий електронною поштою не є за своєю формою "письмовим запитом" і має містити лише ім'я особи, її контакти та, власне, сам предмет запиту.

Відповідно до п.2 ст. 60 ЗУ «Про запобігання корупції» не може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом інформація про розміри, види оплати праці, матеріальної допомоги та будь-яких інших виплат з бюджету.
Згідно з постановою пленуму Вищого адміністративного суду України від 29.09.2016 № 10 публічною інформацією є відображена або задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ юридичними особами, що фінансуються з державного, місцевих бюджетів, бюджету Автономної Республіки Крим.
Відповідно до ст.15 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» розпорядники інформації ЗОБОВ’ЯЗАНІ оприлюднювати структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання тощо.

Згідно зі ст.15 вищезазначеного закону відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації несуть особи, винні у вчиненні таких порушень:
1) ненадання відповіді на запит;
2) ненадання інформації на запит;
3) безпідставна відмова у задоволенні запиту на інформацію;
4) неоприлюднення інформації відповідно до статті 15 цього Закону;
5) надання або оприлюднення недостовірної, неточної або неповної інформації;
6) несвоєчасне надання інформації;
7) необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом;
8) нездійснення реєстрації документів;
9) навмисне приховування або знищення інформації чи документів.

З огляду на вищезазначене прошу здійснити контроль за наданням відповіді Мін’юстом на запит щодо розміру виплаченої заробітної плати за вересень 2020 року державним службовцям та іншим працівникам центрального апарату Міністерства юстиції України.

З повагою,
STOP CORRUPTION 2020

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

1 Attachment

Відповідь у вкладеному файлі.

 

 

 

показати цитоване

Кабінет Міністрів України

3 Attachments