Фінансово-економічний департамент

Доброго дня!

У зв’язку із численними відмовами у наданні відповіді на мої запити на отримання публічної інформації (в більшості випадків неправомірними) дозвольте зазначити наступне.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про інформацію» інформація – це будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді. Згідно із ст. 20 вказаного закону інформація поділяється на відкриту та таку, що має обмежений доступ. Будь-яка інформація є відкритою, крім тієї, що віднесена законом до інформації з обмеженим доступом.

Згідно з ст. 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом є публічною інформацією. Враховуючи ст. 20 Закону України «Про інформацію» вся публічна інформація є відкритою, крім тієї, що віднесена законом до інформації з обмеженим доступом.

Закон України «Про доступ до публічної інформації», а саме ст. 6 встановлює, що обмежений доступ може мати таємна, конфіденційна та службова інформація. У п. 1 ст. 9 вказаного закону зазначається, що до службової може належати інформація що міститься в документах суб'єктів владних повноважень, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності установи. Крім того, вказаний пункт зазначеної статті передбачає також те, що до службової інформації відноситься така інформація, що міститься в документах суб'єктів владних повноважень, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані із здійсненням контрольних, наглядових функцій органами державної влади, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.

Таким чином, враховуючи положення ст. 20 Закону України «Про інформацію» вся публічна інформація, що не міститься у документах з внутрівідомчої кореспонденції, доповідних записках, рекомендаціях пов’язаних із розробкою напряму діяльності установи або здійсненням контрольних, наглядових функцій органів державної влади, процесом прийняття рішень є відкритою публічною інформацією.

Враховуючи всі вищевикладені норми, я вважаю, що Вами неправомірно відмовлено мені листом від 17.02.2016 № 8/13-57 у наданні наступної інформації:
- на підставі якого документу призначенений Міллер Володимир Володимирович на посаду директора фінансово-економічного департаменту Дніпропетровської міської ради? За якою процедурою?
- чи проведено конкурс на заміщення вакантної посади директора фінансово-економічного департаменту? Коли саме проведено цей конкурс?
- чи проходив Міллер В.В. спеціальну перевірку перед призначенням на посаду, як те передбачено вимогами чинного законодавства?
- чи допускається призначення до органів місцевого самоврядування без проходження спеціальної перевірки?
- коли та в якому засобі масової інформації оприлюднено оголошення про наявність вакантної посади директора фінансово-економічного департаменту?
- коли, на підставі якого документу та за якою статтею КЗпП звільнено попереднього директора зазначеного департаменту?

Всі ці питання стосуються прозорості ведення кадрової політики в міській раді.

І, як показує практика, жодний орган місцевого самоврядування не зволікає в наданні такої інформації. Так, можна не надавати копії документів, якщо це порушує локальні акти міської ради (хоча, це питання теж потребує додаткового вивчення: чи відповідають ці локальні акти вимогам чинного законодавства), але повідомити ПІП, посади, дати, номери розпоряджень, інформацію про оголошення конкурсного відбору це обов’язок.

Враховуючи зазначене, прошу надати мені запитувану інформацію.

З повагою,

Пан Федір