Дотримання законності

Наталія Савко

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

Прошу пояснити, чому в нашій правовій державі порушуються норми Вищого ЗАКОНУ УКРАЇНИ- КОНСТИТУЦІЯ!!???
Порушуються норми ГОЛОВНОГО ЗАКОНУ ПРО ПРАЦЮ, стаття 23, в якому також було сказано, що всі нові законодавчі норми мають відповідати нормам діючих законів або одноразово мають бути внесені зміни і в КОНСТИТУЦІЮ та ЗАКОН про ПРАЦЮ, стаття 8 КОНСТИТУЦІЇ..
Інші закони не повинні їм суперечити.
Освітній закон не є винятком у цьому.
У ст. 43 Конституції України зазначено: кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він ВІЛЬНО обирає або на яку ВІЛЬНО погоджується. Держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю, гарантує РІВНІ МОЖЛИВОСТІ у виборі професії та роду трудової діяльності.
Відповідно до Кодексу законів про працю таке право працівник реалізує через укладання трудового договору (ч. 1 ст. 21). У Кодексі визначено три типи договорів: 1) безстроковий, 2) з визначеним строком – КОНТРАКТ (строк погоджено сторонами), 3) на час виконання конкретної роботи (ч. 1 ст. 23).
Зміна безстрокового договору на строковий є ІСТОТНОЮ зміною умов праці !!!
У Законі про повну загальну середню освіту зазначено: до 1 липня 2020 року припинити безстрокові трудові договори з педагогічними працівниками і директорами шкіл з одночасним укладенням з ними трудових договорів строком на один рік. (п. 1-2 ч. 3 Прикінцевих положень).
Зараз учителі й директори шкіл працюють за безстроковими договорами.
Щоб перевести їх на строковий договір (контракт), потрібні такі ОБОВ’ЯЗКОВІ УМОВИ:
1) строковий трудовий договір укладають у разі, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру наступної роботи, або умов її виконання, або інтересів працівника та в інших випадках, передбачених законодавчими актами (ч. 2 ст. 23 Кодексу).
2) зміна істотних умов праці при продовженні роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи посадою допускається у зв'язку зі змінами в організації виробництва і праці (ч. 3 ст. 32 Кодексу).
Проте, як свідчить Закон про повну загальну середню освіту, пенсіонери-вчителі й директори шкіл продовжуватимуть працювати за ТІЄЮ Ж спеціальністю, кваліфікацією, посадою, за ТИМ ЖЕ характером роботи, що й у час безстрокового договору. Змін в організації виробництва і праці немає і не передбачено. За таких умов зазначену норму Кодексу буде грубо ПОРУШЕНО.
Таке порушення є підставою оскарження в суді: відповідно до чинної Постанови Пленуму Верховного Суду України від 06.11.92 р. № 9 укладення трудового договору на визначений строк за відсутності зазначених умов є підставою для ВИЗНАННЯ ЙОГО НЕДІЙСНИМ в частині визначення строку (абз. 3 п. 9).
Зміна умов праці (відповідно й зміна типу договору) із безстрокових на строкові – є ІСТОТНИМ ПОГІРШЕННЯМ УМОВ ПРАЦІ !!!
У Рішенні Конституційного Суду України № 12-рп/98 від 09.07.1998 стверджується: передбачений контрактом тимчасовий характер трудових відносин є однією з умов, які УСКЛАДНЮЮТЬ становище працівника (абз. 2 п. 5 мотивувальної частини). Висновки Конституційного Суду України ніхто не може заперечити – їх повинні враховувати всі і всюди.
Відповідно до ст. 9 Кодексу умови контракту, які погіршують становище працівника порівняно з чинним законодавством, угодами і колективним договором, вважаються НЕДІЙСНИМИ.
Таким чином, положення нового закону про середню освіту не відповідають нормам ВИЩОГО ЗАКОНУ –КОНСТИТУЦІЇ та ЗАКОНУ ПРО ПРАЦЮ…
Прошу розібратися в цій ситуації… Та відновити ЗАКОННІСТЬ в нашій правовій державі….
Савко Наталія Георгіївна, вчитель вищої категорії, методист Ужгородської СШ №5…
Ужгород, вул..Чорновола,45/54, 88015
[email address]

З повагою,

Наталія Савко

Mail Delivery System,

Не вдалося доставити листа розпоряднику. Можливо, ця адреса вже недійсна, в розпорядника переповнена пошта або вони відмовляються отримувати листи з Доступа. Ви можете спробувати написати їм з власної пошти