Доступ до інформації про бездіяльність.

Тарас Стеценко

Доброго дня!

26.02.2019р. до Суворовського районного суду м.Одеси електронною поштою направлена на розгляд скарга в порядку ст.303 КПКУ.
Жодних процесуальних дій в передбачені законодавством 72 години за моєю участю з боку суда не проваджено.
14.03.2019 року до Суворовського районного суду надано інформаційний запит , зареєстрований за № 7365, стосовно руху справи. По сьогоднішній день а ні відповіді на запит, а ні дій по розгляду скарги судом не проваджено.
З оглядом на вимоги законодавства щодо незаконності втручання в діяльність суду та вчинення будь якого впливу на суд, у мене вичерпані змоги захисту особистих порушених прав та відсутня можливість реалізації Конституційних гарантій щодо недоторканості моїх прав.

З оглядом на викладене, единим захистом порушених прав вбачаю надання звернення до органу влади, який єдиний може мати вплив на національний суд у правовому полі та має доступ до інформації, розпорядником якої є національний суд, за для чого на підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати інформацію про норми діючого законодавства, на підставі яких я позбавлений права на інформацію щодо розгляду скарги у порядку ст.303 КПКУ від 26.02.2019 року.

З повагою,

Тарас Стеценко

Доступ до публічної інформації, Вища кваліфікаційна комісія суддів України

Доброго дня!

 

Повідомляємо, що Ваш електронний лист щодо надання роз’яснень  норм
чинного законодавства не є запитом на публічну інформацію в розумінні
Закону України «Про доступ до публічної інформації» з огляду на таке.

Згідно з частиною першою статті 1 Закону України «Про доступ до публічної
інформації» публічна інформація – це відображена та задокументована
будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана
або створена в процесі виконання субʼєктами владних повноважень своїх
обовʼязків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у
володінні субʼєктів владних повноважень, інших розпорядників публічної
інформації, визначених цим законом.

Частиною першою статті  19 цього закону визначено, що запит на інформацію
– це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію,
що знаходиться у його володінні.

Відповідно до роз’яснень, наданих у підпункті 9.1 пункту 9  Постанови
Пленуму Вищого адміністративного суду України «Про практику застосування
адміністративними судами законодавства про доступ  до публічної
інформації» від 29.09.2016 № 10, на момент виникнення правовідносин щодо
публічної інформації між її розпорядником і запитувачем така інформація
має бути заздалегідь створеною, отриманою або зафіксованою. Тобто
збереженість на матеріальних носіях  (викладена у письмовій,
аудіовізуальній, електронній чи іншій матеріальній формі та зафіксована
відповідно на папері, магнітній, кіно-, фотоплівці, оптичному диску або
іншому носієві) є головною властивістю інформації у розумінні Закону
України «Про доступ до публічної інформації».

Закон України «Про доступ до публічної інформації» визначає порядок
здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що
знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників
публічної інформації, визначених цим законом, та інформації, що становить
суспільний інтерес, і не впорядковує відносин щодо створення публічної
інформації. Іншими словами, предметом регулювання цього закону є
діяльність, пов’язана з інформацією, яка вже існує (створена, отримана,
знаходиться у володінні) на момент виникнення конкретних відносин, що
стосуються такої інформації.

Отже, порушені Вами питання може бути розглянуто в порядку Закону України
«Про звернення громадян».

Однак для можливості опрацювання, звернення має відповідати вимоги Закону
України «Про звернення громадян», серед іншого, відповідно до положень
статті 5 цього закону у зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по
батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання,
зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове
звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням
дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову
адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про
інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при
надсиланні електронного звернення не вимагається.

Окрім того, звернення адресуються органам державної влади і органам
місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно
від форми власності, об’єднанням громадян або посадовим особам, до
повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань.

Доречно зауважити, що Вища кваліфікаційна комісія суддів України є
державним органом суддівського врядування, який на постійній основі діє в
системі правосуддя України в  межах повноважень, визначених статтею 93
Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (далі ‒ Закон). Зокрема,
Комісія веде облік даних про кількість посад суддів у судах, у тому числі
вакантних; проводить добір кандидатів для призначення на посаду судді, у
тому числі організовує проведення щодо них спеціальної перевірки згідно із
законом та приймає кваліфікаційний іспит; вносить до Вищої ради правосуддя
рекомендацію про призначення кандидата на посаду судді; вносить
рекомендацію про переведення судді, крім переведення як дисциплінарної
санкції; проводить кваліфікаційне оцінювання; забезпечує ведення
суддівського досьє, досьє кандидата на посаду судді.

Комісія жодним чином не вправі надавати роз’яснення, консультації стосовно
законодавства або офіційно тлумачити його.

Таким чином, вирішення порушених Вами питань не належить до компетенції
Комісії.

 Дякуємо!

 

21.03.2019 13:46, Тарас Стеценко пишет:

Доброго дня!

26.02.2019р. до Суворовського районного суду м.Одеси електронною поштою направлена на розгляд скарга в порядку ст.303 КПКУ.
Жодних процесуальних дій в передбачені законодавством 72 години за моєю участю з боку суда не проваджено.
14.03.2019 року до Суворовського районного суду надано інформаційний запит , зареєстрований за № 7365, стосовно руху справи. По сьогоднішній день а ні відповіді на запит, а ні дій по розгляду скарги судом не проваджено.
З оглядом на вимоги законодавства щодо незаконності втручання в діяльність суду та вчинення будь якого впливу на суд, у мене вичерпані змоги захисту особистих порушених прав та відсутня можливість реалізації Конституційних гарантій щодо недоторканості моїх прав.

З оглядом на викладене, единим захистом порушених прав вбачаю надання звернення до органу влади, який єдиний може мати вплив на національний суд у правовому полі та має доступ до інформації, розпорядником якої є національний суд, за для чого на підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати інформацію про норми діючого законодавства, на підставі яких я позбавлений права на інформацію щодо розгляду скарги у порядку ст.303 КПКУ від 26.02.2019 року.

З повагою,

Тарас Стеценко

Прошу надати відповідь у визначений законом термін електронною поштою.
-------------------------------------------------------------------
Це повідомлення було надіслане через сайт "Доступ до Правди", призначення якого - надання можливості громадянам надсилати запити про публічну інформацію з подальшою публікацією цих запитів та відповідей на них
-------------------------------------------------------------------

Тарас Стеценко

Доброго дня!
Це дуже шикарна й повна відповідь, саме на яку я й очикував!
В повному обсязі надана відповідь підтверджує, що людина в Україні разом з ії конституційними правами та гарантіями є порожнім місцем проти корупціонерів у мантіях та погонах.

Щиро дякую за це підтвердження,

Тарас Стеценко