Документи юридичної особи із кодом ЄДРПОУ 21715714

Прошу надати мені копії усіх документів, які були подані юридичною особою із кодом ЄДРПОУ 21715714 для державної реєстрації створення та внесення змін до відомостей про юридичну особу згідно з статтею 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».

Відповідно до Закону «Про доступ до публічної інформації» розпорядники інформації зобов’язані надавати на запит публічну інформацію (документи), які є у їх володінні.
Відповідно до статті 1 Закону «Про доступ до публічної інформації» публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом. Публічна інформація є відкритою, крім випадків, встановлених законом.
Запитувані документи отримані при реєстрації політичної партії. Тобто, документи отримані розпорядником під час виконання своїх обов’язків, а отже, містять публічну інформацію.
Також, оскільки законодавством не передбачено жодної підстави для обмеження доступу до такої інформації, то можна зробити висновок, що такі документи є відкритими у доступі, а тому повинні надаватись розпорядником на запит будь-якої особи.
Окрім того, звертаю Вашу увагу, що відповідно до частини четвертої статті 13 Закону «Про доступ до публічної інформації» усі розпорядники інформації незалежно від нормативно-правового акта, на підставі якого вони діють, при вирішенні питань щодо доступу до інформації мають керуватися Законом «Про доступ до публічної інформації».
Ця норма є імперативною та зобов’язує усіх розпорядників при розгляді інформаційних запитів керуватись саме Законом «Про доступ до публічної інформації», а не будь-яким іншим законодавством.
Варто зазначити, що запитувана інформація становить суспільний інтерес, адже станом на сьогодні, громадськість цікавить як діяльність, так і заснування політичних партій. Серед них значний інтерес направлений саме на партії, які мають широку підтримку населення. Так, політична партії, документи якої я запитую, здобула на виборах найбільшу фракцію і як наслідок – суттєво впливає на законодавчу роботу парламенту, що важливо для кожного громадянина в Україні.
Відмова розпорядника надати публічну інформацію, яка є відкритою у доступі, є порушенням Закону «Про доступ до публічної інформації». Звертаю Вашу увагу, що за такі дії на посадову особу, з вини якої було порушено право запитувача на інформацію, передбачено адміністративну відповідальність у вигляді штрафу. Вважаю за належне повідомити, що у випадку ненадання мені запитуваної інформації, я буду змушений звернутись до відповідних органів з метою захисту порушеного права.

З огляду на зазначене вище, враховуючи, що запитувана інформація є публічною, відкритою у доступі та становить суспільний інтерес, керуючись Законами України «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», прошу надати мені запитувані документи.

З повагою,
Павло Миронов