Договор охорони між ЛВ ГРУПП - та БК

Олена Славіна

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

Доброго дня!

На мій запит щодо охорони закладу, був надан договор охорони закладу який був укладений між ТОВ "ЛВ ГРУПП" та субьектом правових відносин Батьківський комітет Комунального закладу "Середня загальноосвітня школа № 30" Камянської міської ради

Нажаль пошуки по базі даних Міністерства Юстиції України - Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань - не знайденно жодного запису про реєстрацію Батьківський комітет Комунального закладу "Середня загальноосвітня школа № 30" Камянської міської ради

https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch

Прошу Вас надати правові обгрунтування заключення даного договору а також відомості про субьект правових відносин Батьківський комітет Комунального закладу "Середня загальноосвітня школа № 30" Камянської міської ради. Хто є засновником данного підприємства або громадського утворення. Яким чином вони укладають договори охорони між ТОВ "ЛВ ГРУПП" про охорону державного комунального закладу?

https://dostup.pravda.com.ua/request/398...
Цей договір є нікчемний та не має юридичного обгрунтуввання

Адже з огляду на законодавство України:

02.09.2004р. МОН наказом затвердило Положення про батьківські комітети (ради) загальноосвітнього навчального закладу. Пунктом 1.5 цього положення визначалось, що «1.5. Легалізація (офіційне визнання) батьківських комітетів є обов'язковою і здійснюється шляхом письмового повідомлення про заснування (реєстрацію) керівництва навчального закладу». Після легалізації БК на підставі примірного положення повинно було розробити своє положення. Ну і діяти відповідно з ним і чинним законодавством. Тобто, всі БК, які не пройшли зазначену легалізацію, є нелегітимними.

Міністром освіти 21.12.2017р. підписаний наказ № 1649 про втрату чинності Примірного положення про батьківські комітети (ради) так як воно не відповідає сучасним реаліям, чинному законодавству (прийнято новий Закон «Про освіту»).

Згідно із ст. 28 ЗУ «Про освіту» за ініціативою учасників освітнього процесу у школах можуть діяти органи батьківського самоврядування. Таке самоврядування здійснюється на принципах, визначених частиною восьмою статті 70 нового закону «Про освіту».
- Громадське самоврядування та державно-громадське управління у сфері освіти здійснюються на принципах: пріоритету прав і свобод людини і громадянина; верховенства права; взаємної поваги та партнерства; репрезентативності органів громадського самоврядування, громадських об’єднань та інших інститутів громадянського суспільства і правоможності їх представників; обов’язковості розгляду пропозицій сторін; пріоритету узгоджувальних процедур; прозорості, відкритості та гласності; обов’язковості дотримання досягнутих домовленостей; взаємної відповідальності сторін

Станом на сьогодні МОН не прийнято документу, який би регулював діяльність батьківського самоврядування.

Відповідно, Батьківськи Комітети в школах на сьогодні не існує юридично.

Стихійні організації у класах чи школах не є легітимними. Тобто вони не мають юридичного права укладати або підписувати будь які документи

Щодо охорони комунального закладу:

Відповідальність за безпеку здобувачів освіти, відповідно до ст.54 Закону України "Про освіту" лежить на школі:
 
- Педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники зобов’язані ... захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти, запобігати вживанню ними та іншими особами на території закладів освіти алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам

Ці обов'язки не передаються охоронцям.
Охорона школи діє відповідно до договору і може забезпечити охорону майна, дотримання внутрішнього розпорядку, що встановлений наказом директора. Але за дітей відповідальність вони не несуть і нести не мають.

Договір з охоронною структурою (це може бути і поліція охорони і будь яка янша охоронна організація) має складати ВЛАСНИК приміщення, або уповноважена власником особа (директор школи). Обов'язок щодо оплати послуг лежить на організації, що склала договір.

https://dostup.pravda.com.ua/request/398...
https://dostup.pravda.com.ua/request/398...
https://dostup.pravda.com.ua/request/398...
https://dostup.pravda.com.ua/request/398...

Надайте відповідь щодо правочинності данного договору
Чому переклали обовязок щодо оплати охорони на БК? Та чому ці гроші у СЗШ № 30 сплачують батьки щомісячним обовязковим платежом у розмірі 5 грн з кожної дитини?
Чи виделені кошти із місцевого бюджету на оплату охорони у НЗ СЗШ № 30, та чому (якщо кошти не були виделені) власник не оплачує ці кошти на охорону свого майна у день?

З повагою,

Олена Славіна, ГО "Освітній Клуб"

Ирина Кардашова,

1 Attachment

-- реклама -----------------------------------------------------------
Поторопись зарегистрировать самый короткий почтовый адрес @i.ua
http://mail.i.ua/reg - и получи 1Gb для хранения писем