Договір про пайову участь.

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Валентин Денисюк, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
Валентин Денисюк

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

- договорір про пайову участь між забудовником Данковичем Віталієм Михайловичем і Гостомельською селищною радою.

З повагою,

Валентин Денисюк

Гостомельська, Гостомельська селищна рада

На Ваш запит від 19.12.2016р., щодо надання інформації Гостомельська
селищна рада повідомляє наступне.

 

Між Гостомельською селищною радою та гр. Данковичем Віталієм Юрійовичем
25.04.2016 р. за № 23 був укладений договір про залучення копггів
замовників будівництва об»єктів архітектури, що здаються в експлуатацію,
на розвиток інженерно - транспортної і соціальної інфраструктури селища
Гостомель по об»єкту будівництва селище Гостомель, вул. Свято-Покровська
№73-е. Загальна сума пайового внеску складає 2 624 882,13 грн.

 

Щодо надання копії договору повідомляємо наступне.

 

Правовідносини щодо надання доступу до інформації в Україні регулюються
нормами Конституції України, Закону України «Про доступ до публічної
інформації», іншими актами законодавства.

 

Згідно зі статтею 1 Закону України "Про доступ до публічної інформації""
(далі - Закон) публічна інформація - це відображена та задокументована
будь-якими засобами та на будь-яівіх носіях інформація, що була отримана
або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх
обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у
володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної
інформації, визначених цим Законом.

 

Відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України органи державної влади та
органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише
на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією
та законами України.

 

Відповідно до ст. 32 Конституції України ніхто не може зазнавати втручання
в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією
України. Не допускається збирання, зберігання, використання

 

 

та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім
випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки,
економічного добробуту та прав людини (офіційне тлумачення ст. 32
міститься в Рішенні Конституційного Суду України № 2-рп/2012 від
20.01.2012 року).

 

За змістом Закону визначається публічна інформація з обмеженим доступом,
зокрема це конфіденційна інформація - інформація, доступ до якої обмежено
фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень, та яка
може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно
до передбачених ними умов.

 

Кожен підприємець самостійно визначає склад відомостей,  що відносяться до
комерційної таємниці.

 

У Цивільному кодексі поняття комерційної таємниці трактується як
інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній
формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для
осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона
належить, у зв'язку з цим має комерційну цінність та була предметом
адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності,
вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію (ст. 505 Цивільного
Кодексу України).

 

На виконання наведених законодавчих норм інформуємо вас про те, що
інформація, яка Вами запитується, належить до категорії інформації з
обмеженим доступом відповідно до ст. 6 Закону України «Про доступ до
публічної інформації» та містить комерційну таємницю та персональні дані
фізичних та юридичних осіб, які уклали договори про пайову участь, та які
не надавали згоду на розголошення персональних даних та комерційної
таємниці.

 

На підставі зазначеного, керуючись пунктом 1 частини 1 статті 22 Закону
України "Про доступ до публічної інформації"", повідомляємо про відмову в
задоволенні запиту.

 

Разом з тим, відповідно до вимог пункту 4 частини 4 цієї статті
зазначаємо, що Ви маєте право оскаржити відмову в задоволенні запиту на
інформацію у порядку, передбаченому статтею 23 Закону України "Про доступ
до публічної інформації"".

 

На Ваш запит від 19.12.2016р., щодо надання інформації Гостомельська
селищна рада повідомляє наступне.

 

Між Гостомельською селищною радою та гр. Данковичем Віталієм Юрійовичем
25.04.2016 р. за № 23 був укладений договір про залучення копггів
замовників будівництва об»єктів архітектури, що здаються в експлуатацію,
на розвиток інженерно - транспортної і соціальної інфраструктури селища
Гостомель по об»єкту будівництва селище Гостомель, вул. Свято-Покровська
№73-е. Загальна сума пайового внеску складає 2 624 882,13 грн.

 

Щодо надання копії договору повідомляємо наступне.

 

Правовідносини щодо надання доступу до інформації в Україні регулюються
нормами Конституції України, Закону України «Про доступ до публічної
інформації», іншими актами законодавства.

 

Згідно зі статтею 1 Закону України "Про доступ до публічної інформації""
(далі - Закон) публічна інформація - це відображена та задокументована
будь-якими засобами та на будь-яівіх носіях інформація, що була отримана
або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх
обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у
володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної
інформації, визначених цим Законом.

 

Відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України органи державної влади та
органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише
на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією
та законами України.

 

Відповідно до ст. 32 Конституції України ніхто не може зазнавати втручання
в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією
України. Не допускається збирання, зберігання, використання

 

 

та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім
випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки,
економічного добробуту та прав людини (офіційне тлумачення ст. 32
міститься в Рішенні Конституційного Суду України № 2-рп/2012 від
20.01.2012 року).

 

За змістом Закону визначається публічна інформація з обмеженим доступом,
зокрема це конфіденційна інформація - інформація, доступ до якої обмежено
фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень, та яка
може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно
до передбачених ними умов.

 

Кожен підприємець самостійно визначає склад відомостей,  що відносяться до
комерційної таємниці.

 

У Цивільному кодексі поняття комерційної таємниці трактується як
інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній
формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для
осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона
належить, у зв'язку з цим має комерційну цінність та була предметом
адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності,
вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію (ст. 505 Цивільного
Кодексу України).

 

На виконання наведених законодавчих норм інформуємо вас про те, що
інформація, яка Вами запитується, належить до категорії інформації з
обмеженим доступом відповідно до ст. 6 Закону України «Про доступ до
публічної інформації» та містить комерційну таємницю та персональні дані
фізичних та юридичних осіб, які уклали договори про пайову участь, та які
не надавали згоду на розголошення персональних даних та комерційної
таємниці.

 

На підставі зазначеного, керуючись пунктом 1 частини 1 статті 22 Закону
України "Про доступ до публічної інформації"", повідомляємо про відмову в
задоволенні запиту.

 

Разом з тим, відповідно до вимог пункту 4 частини 4 цієї статті
зазначаємо, що Ви маєте право оскаржити відмову в задоволенні запиту на
інформацію у порядку, передбаченому статтею 23 Закону України "Про доступ
до публічної інформації"".

 

 

 

 

 

 

 

19 декабря 2016, 14:00:48, от "Валентин Денисюк"
<[1][FOI #15880 email]>:

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

- договорір про пайову участь між забудовником Данковичем Віталієм Михайловичем і Гостомельською селищною радою.

З повагою,

Валентин Денисюк

Прошу надати відповідь у визначений законом термін електронною поштою.
-------------------------------------------------------------------
Це повідомлення було надіслане через сайт "Доступ до Правди", призначення якого - надання можливості громадянам надсилати запити про публічну інформацію з подальшою публікацією цих запитів та відповідей на них
-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[FOI #15880 email]