Договір КЖРЕП 6

олександр із Роду матвій

Доброго дня!

У міжнародних документах про права людини (ст. 6 Загальної декларації прав Людини, ст.16 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права) записано, що кожна Людина, де б вона не знаходилася, має право на визнання її правосуб'єктності.

Згідно ст. 3 Конституції України (яка введена в дію законом 254/96-ВР) Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.
Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед Людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод Людини є головним обов'язком держави.

Згідно ст. 9 Конституції України Чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.

Згідно ст. 19 Конституції України Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.

Згідно ст. 92 Конституції України Виключно законами України визначаються:
1) права і свободи людини і громадянина, гарантії цих прав і свобод; основні обов'язки громадянина;

Частиною другою cтaттi 2 Цивiльного кодексу України (далi - ЦК України) встановлено, що учасниками цивiльних вiдносин є: держава Україна, Автономна Республiка Крим, територiальнi громади, iноземнi держави та iншi суб'єкти публiчного права.

Згідно Стаття 423 Цивільного кодуксу України
Особисті немайнові права інтелектуальної власності
1. Особистими немайновими правами інтелектуальної власності є:
1) право на визнання людини творцем (автором, виконавцем, винахідником тощо) об'єкта права інтелектуальної власності;

На підставі Конвенції Ради Європи про доступ до офіційних документів ст., ст., ст., ст., ст., 1, 2, 4, 6, 9, 10; ст., ст. 10,17 Конвенції з прав людини і основоположних свобод, ст., ст. 5, 19 Міжнародного пакту про політичні і громадянські права,ст.ст.19, 30 Загальної декларації з прав людини, з метою особистого ознайомлення, публікації в ЗМІ та мережі інтернет, використанні в якості належного доказу в кримінальному та судовому провадженнях,

Заявляючи та Реалізуючи свої права Людини в статусі Людини (а не особи) та враховуючи, що Держава відповідає перед Людиною за свою діяльність, категорично забороняю застосовувати до мене всі презумпції та юридичні фікції, зокрема, хочу, проявляючи Своє Волевиявлення як Людина в статусі Людина за народженням Чоловік, отримати наступну інформації:

1) Надати належним чином завірену фотокопію договору про надання послуги з управління багатоквартирним будинком від 01 липня 2019 року від імені співвласників багатоквартирного будинку за адресою м.Чернівці, вул. Сіді Таль 5.

2) Надати належним чином завірену фотокопію рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 27.03.2018 року № 145/6.

3) Всі утворені з використанням моєї Людини в статусі Людини власності, зокрема імена, є моєю інтелектуальною власністю - тому збір, зберігання, передача третім особам, включаючи транскордонну передачу, та використання не за призначенням ЗАБОРОНЯЮ ! Про фіксацію даної заборони зазначити у відповіді.

4) Реалізуючи свої права Людини в статусі Людини, Зобов’язую та вимагаю звертатися в листах, включаючи електронні, та адресувати на поштових конвертах до Мене так і тільки так: Олескандру Васильовичу з Роду Матвій, Людина в статусі Людина і ніяк інше. Даний статус визнаний багатьма відповідями, про що можна пересвідчитися, наприклад, із відповіді ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ від 08.04.2021 р. № 10/03-23/21, Укрпошти від 19.04.2021 № 5.1-17-70 та інші та забороняю понижати мій статус Людина в статусі Людина.

5) Якщо ви не уповноважена та обмежена в можливості якісно забезпечити вищенаведені зобов’язання, то зобов’язую вас за належністю перенаправити цей дійсний Мій Запит (Вимогу) уповноваженим на це відповідальним посадовим особам та/або державним службовцям і мене Людину в статусі Людина (запитувача) за народженням Чоловік про це повідомити.

6) Відповідь із зазначенням номера вхідного документу-запита надати по суті та згідно хронології питань направити у законом встановлений строк.

7) Будь-яка відмова у виконанні наведених вище вимог означає, що уповноважена особа на виконання зобовязань, діючи на власний розсуд, свідомо порушує принцип верховенства права, ущемляє та порушує права Людини, нищить свободи та осквернює гідність Людини, відповідно за такі дії настає відповідальність.

Залишаю за собою всі майнові та інші права. Без шкоди та упередження (UCC 1-308.4). Без акцепта. Без обороту на мене та мій Рід. Без обороту на власність. Без регресу. По боргах і зобов'язаннях персони не відповідаю.
Право трактування змісту Мого (Людини в статусі Людина) Волевиявлення лишаю виключно за собою.

З повагою,
Субєкт міжнародного публічного права, який знаходиться під міжнародним захистом, основний кредитор, Людина в статусі Людина, олександр син василя із Роду матвій

Відділ звернень, Чернівецька міська рада

3 Attachments

В додаток до відповіді по Вашому інформаційному запиту також направляємо наступну інформацію.

Для надання узагальненої відповіді на інформаційний запит гр.Олександра Васильовича з Роду Матвій надаємо ксерокопію рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 27.03.2018 р. № 145/6 "Про затвердження конкурсної документації та проведення конкурсу з
призначення управителя багатоквартирного будинку житлового фонду міста
Чернівців" на 2 аркушах.

-- реклама -----------------------------------------------------------
Створи Карту настрою та отримай тур на двох в Синевир
https://bit.ly/3fIk1YY

олександр із Роду матвій

Доброго дня!

Пониження із статусу Людини до гр. буде розглядатися уповноваженим з прав людини відповідно до порушення Декларації з прав людини та ст.16 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права та не виконанням держави своїх зобовязань.

Реалізуючи свої права Людини в статусі Людини, Зобов’язую та вимагаю звертатися в листах, включаючи електронні, та адресувати на поштових конвертах до Мене так і тільки так: Олескандру Васильовичу з Роду Матвій, Людина в статусі Людина.

З повагою,

Людина в статусі Людина Олескандр Васильович з Роду Матвій

Відділ звернень, Чернівецька міська рада

Ваше побажання взято до відома, шановний

26.05.2021 16:52, олександр із Роду матвій <[FOI #86803 email]>

показати цитоване

-- реклама -----------------------------------------------------------
Створи Карту настрою та отримай тур на двох в Синевир
https://bit.ly/3fIk1YY

Відділ звернень, Чернівецька міська рада

Ваше побажання взято до відома, шановний Олескандру Васильовичу з Роду Матвій, Людина в статусі Людина

26.05.2021 16:52, олександр із Роду матвій <[FOI #86803 email]>

показати цитоване

-- реклама -----------------------------------------------------------
Створи Карту настрою та отримай тур на двох в Синевир
https://bit.ly/3fIk1YY

Валерія Лукащук,

1 Attachment

ср, 16 черв. 2021 о 14:25 Валерія Лукащук <[1][email address]> пише:

References

Visible links
1. mailto:[email address]

олександр із Роду матвій

Доброго дня!

Відповідь не містить номер вхідного, номер вихідного, підпис, печатки.
Враховуючи, що держава відповідає перед Людиною, вимагаю надіслати належним чином оформлену відповідь відповідно до чинного законодавства.

З повагою,

Людина в статусі Людина, Олександр Васильович із Роду Матвій