Дискримінація жінок за ознакою статі і віку.Легітимність діяльності Омбудсмена та наданого ним висновків щодо порушень прав людини

Тетяна Миколаївна Литвиненко

Доброго дня!

Загальні відомості про запитувану інформацію.

13 грудня 2018 року у судовому засіданні Третього апеляційного адміністративного суду розглядалася справа № 804/2823/16 за моїм позовом до Національного банку України про дискримінацію за ознакою статі і віку, тощо у відношенні мене, на підставі прихованого положення НБУ затвердженого правлінням НБУ, згідно якого жінкам віком 50 років, а чоловікам віком 55, заборонили просування по службі, за звернення до суду і органи влади про таку дискримінацію звільняли, інше. 

У передбаченому законом порядку, на 3 рік перебування справи в Дніпропетровському окружному адміністративному суді за результатами вивчення обставин справи та дослідження матеріалів у справі Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини надано висновок про те, що дії і рішення Національного банку України у відношенні Тетяни Литвиненко становлять пряму дискримінацію за ознакою статі і віку. Водночас, мені відмовили поставити питання щодо інших ознак і повторної віктимізації до Уповноваженого, вивчення і дослідження яких потребували відповіді експертів офісу Уповноваженого з прав людини при наданні висновку. Висновок підписаний 04.06. 2018 року безпосередньо пані Уповноваженою Верховної Ради України з прав людини Людмилою Денісовою. У передбаченому законом порядку я звернулася до суду із клопотанням запросити в судове засідання Омбудсмена або експертів офісу Уповноваженого, які і готували висновок і діють на підставі положення про Секретаріат Уповноваженого, з метою поставити свої питання безпосередньо в суді та отримати додаткові роз'яснення експертів офісу національної інституції у галузі прав людини по наданому висновку. 

Колегія суддів Третього апеляційного адміністративного суду поставила під сумнів правдивість і легітимність висновку підписаного пані Уповноваженою Верховної Ради України з праа людини, яка діє на підставі статті 101 Конституції України, наголосивши, що цього експерта ( Уповноваженого) ніхто не попереджав про відповідальність, ніхто не уповноважував, такі висновки не несуть жодних наслідків, тощо.

 Взагалі, вкотре дізналася багато цікавого.
Є відповідний технічний запис засідання.

Я жінка, яка постраждала від прямої дискримінації, мій представник ( рідний брат, інвалід ІІ гр.) четвертий рік важко захищає мої грубо порушені права і основні свободи в національних судах, тому дивно і абсурдно ще захищати і пояснювати судам і суддям - порядність, повноваження і правовий статус Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, відповідальність і наслідки для Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в разі порушення ним присяги , інше.

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступні документи:

1.Копію підписаної Уповноваженою Верховної Ради України з прав людини присяги, складеної на пленарному засіданні Верховної Ради України.

2. Копію дипломів про освіту, в тому числі працівників Секретаріату Уповноваженого, які готували висновок про дискримінацію по справі № 804/2823/16 від 04.06.2018 № 1.-1440/1135-18-95 .

3. Іншу Справку, для суду і суддів, тільки таку, щоб у них більше не виникало сумнівів у порядності, відповідальності, професійності і компетентності, обраного Верховною Радою України  Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини і національних меншин, якщо надано висновок і підписаний Уповноваженою Верховною Радою України з прав людини.

4. Копію посвідчення на підставі якого Уповноважена Верховної Ради України з прав людини захищає права громадян України, чиї права і основні свободи так само грубо і системно масово порушуються російською владою.

З повагою,

Тетяна Миколаївна Литвиненко

Головний департамент забезпечення доступу до публічної інформаці, Офіс Президента України

1 Attachment

Тетяна Миколаївна Литвиненко

Доброго дня!

Шановна пані Керівник департаменту Адміністрації Президента, Світлано Кондзеля !

Дякую за Вашу роботу. Все інше, добре знаєте і Ви, і я.

Однак, нагадаю Приймальні Президента про те, що
відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, з огляду на зв’язок торгівлі і сталого розвитку, держава Україна зобов'язалася посилювати діалог і співробітництво також у галузі зайнятості, соціальної політики та рівних можливостей, чому присвячена глава 21 Угоди.
Зокрема, у ст. 419 Угоди зазначено, що сторони «посилюють діалог та співробітництво щодо забезпечення гідної праці, політики зайнятості, безпечних та здорових умов праці, соціального діалогу, соціального захисту, соціального залучення, ґендерної рівності та недискримінації», а ст. 420 визначено цілі, досягнення яких передбачає співробітництво у цих сферах:
a) покращення якості людського життя;
b) протистояння спільним викликам, зокрема глобалізації та демографічним змінам;
c) збільшення кількості та покращення якості робочих місць з гідними умовами праці;
d) сприяння розвитку соціальної та юридичної справедливості у контексті реформуванні ринку праці;
e) сприяння створенню на ринку праці таких умов, які б поєднували гнучкість та захищеність;
f) сприяння впровадженню активних заходів на ринку праці та підвищення ефективності служб зайнятості з метою задоволення потреб на ринку праці;
g) стимулювання розвитку ринків праці, що сприяють залученню малозабезпечених осіб;
h) зменшення обсягів неформальної економіки шляхом трансформації нелегальної зайнятості;
i) покращення рівня забезпечення охорони здоров’я та безпечних умов праці, зокрема шляхом проведення навчання і тренінгів з питань охорони здоров’я та безпеки праці, сприяння реалізації превентивних заходів, попередження ризиків великих аварій та управління токсичними хімічними речовинами, а також обмін доброю практикою та результатами досліджень в цій сфері;
j) посилення рівня соціального захисту та модернізації систем соціального захисту, зокрема щодо якості, доступності та фінансової стабільності;
k) скорочення бідності та посилення соціальної єдності;
l) забезпечення ґендерної рівності та рівних можливостей для чоловіків та жінок у сфері зайнятості, освіти та навчання, економічної та суспільної
діяльності, а також у процесі прийняття рішень;
m) подолання дискримінації в усіх її формах та проявах;
n) посилення можливостей соціальних партнерів та сприяння соціальному діалогу.

Таким чином, забезпечення ґендерної рівності та рівних можливостей для чоловіків та жінок у сфері зайнятості, освіти та навчання, економічної та суспільної діяльності, а також у процесі прийняття рішень, подолання дискримінації в усіх її формах та проявах перебуває у тісному зв’язку з поліпшенням якості людського життя, протистоянням сучасним викликам, сприянням розвитку соціальної та юридичної справедливості у контексті реформуванні ринку праці тощо.
Стаття 424 Угоди передбачає, що Україна забезпечує поступове наближення до права, стандартів та практики ЄС у сфері зайнятості, соціальної політики та рівних можливостей ( Додаток ХL до Угоди, що містить перелік директив ЄС, серед яких основні директиви у сфері недискримінації та ґендерної рівності: директиви 79/7/ЄЕС від 19 грудня 1978 р., 92/85/ЄЕС від 19 жовтня 1992 р., 96/34/ЄС від 3 червня 1996 р., 2000/78/ЄС від 27 листопада 2000 р., 2004/113/ЄС від 13 грудня 2004 р., 2006/54/ЄС від 5 липня 2010 р.).
Питання ґендерної рівності залишаються наскрізними у співпраці України з міжнародними організаціями. Так, наприклад, головними напрямами співробітництва України з Радою Європи сьогодні є:
реформування чинного і розробка та імплементація нового законодавства відповідно до стандартів Ради Європи на основі принципів верховенства права та прав людини;
розбудова толерантного, демократичного суспільства, яке базується на європейських стандартах, зокрема стосовно соціальних прав та прав національних меншин, рівних прав жінок та чоловіків, захисту дітей тощо.
Наголошую міжсекторальними питаннями ( верховенство права та права людини; рівних прав жінок та чоловіків і соціальних прав; недискримінації) у співпраці України з міжнародними організаціями

Ганебно і підло з боку Президента п'ятий рік бездіяти на звернення про акти масової дискримінації жінок за ознакою статі і віку в прихоааних від міжнародних партнерів і людей положеннях центрального органу державного управління і на практиці, тільки тому, що саме він призначав там керівників.
Саме така ганьба і підлість, надихає і інші державні інституції, в тому числі оновлені суди і суддів , також покривати і пособствувати актам масової дискримінації та ставити під сумнів контролюючи функції парламентського уповноваженого і його висновки, діяльність парламенту і загалом легітимність влади.

І це те, що Президент <оновив> і чим тішиться та з чим
в тому числі збираєтьсяя кандитувати на виборах !

П'ятий рік дискримінації, повторної віктимізації і <нового життя>, жодних сумнівів..

З повагою,

Тетяна Миколаївна Литвиненко

Головний департамент забезпечення доступу до публічної інформаці, Офіс Президента України

1 Attachment

Тетяна Миколаївна Литвиненко

Добрий день.

Звісно.
Коли Голова НБУ Яков Смолій надає відповідь до Верховної Ради України про те, що вони не вели статистику чисельності жінок чиї права і свободи знищили тому, що вони жінки яким виповнилося 50 років на підставі прихованого положення із 2006 року, особливо активно впродовж 2024-2016 років, то очевидно досі впевнений, що його є кому покривати !

Якщо, досі вважає, що офіційно письмово визнавши масову дискримінацію жінок за ознакою статі і віку, у них все добре !

Особистий кабінет Генерального Секретаря Ради Європи або Комітети ПА чи ЄС звертаєся за допомогою в межах їх мандату, через електронну форму, , години не проходить помічники чи Секретаріати відповідають.
Тут роками звертаєся, корчать із себе " законникіа та правників".

Скоріше б вибори.
Набридли гірше "папередніков крівосісів" !

З повагою,

Тетяна Миколаївна Литвиненко

Охріменко Тамара Миколаївна,

4 Attachments

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

Охріменко Тамара Миколаївна,

4 Attachments

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

Тетяна Миколаївна Литвиненко

Добрий день.

Дякую за надіслану запитувану інформацію. 
Копію постанови Верховної Ради України про призначення на посаду Уповноваженого з прав людини і копію тексту присяги скріпленою підписом пані Уповноваженої за печаткою Апарату Верховної Ради України, мені ще 17 грудня надіслано Апаратом Верховної Ради України.
Щодо вимоги пункту 3 у запиті, слід надати пояснення в якому значенні вжито "надати Іншу Справку для судів і суддів, щоб не ставили під сумнів діяльність, порядність і легітимність пані Уповноваженої з прав людини і надані нею висновки та роботу експертів офісу Уповноваженого з прав людини у сфері прав людини в Україні". 
Я, Тетяна Литвиненко, яка постраждала в наслідок дискримінації і повторної віктимізації , за посадою і званням не професор ( Преображенський), однак, внучка іншого українського професора Національного університету імені Тараса Шевченко, але різного роду і виду "швондєри і шарікови" нікуди не зникли, а навпаки, на жаль, тому і з'явився пункт 3 у запиті, щоб не було так сумно і гірко !

По суті даного запиту. 
У зв'язку з тим, що експертам, які працюють у державних експертних установах, в тому числі у сфері прав людини, роз'яснює їх права і обов'язки та приводить їх до присяги Керівник експертної установи при призначенні на посаду та присвоєння кваліфікації експерта. Текст присяги та розписка про ознайомлення з правами і обов'язками експерта та про кримінальну відповідальність за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків, за завідомо неправдивий висновок приєднуються до особової справи і засвідчується печаткою установи.

На підставі статей 1, 10, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступні документи:

1. Копії приведених до присяги експертів , які готували висновок Вам на підпис у справі № 804/2823/16 для суду , тому що очевидно що суддям буде не достатньо копії дипломів про освіту експертів Секретаріату і пані Уповноваженої Верховної Ради України з прав людини та копії присяги пані Уповноааженої з прав людини.

Оскільки 5 дипломів Української Академії банківської справи про мою другу вищу освіту , суди четвертий рік не помічають, до речі, не помітили їх у матеріалах справи і експерти офісу Уповноваженого з прав людини коли досліджували матеріали на інші ознаки дискримінації.

Загалом, сором, ганьба і підлість покривати роками акти масової дискримінації жінок тими хто зобов'язаний миттєво реагувати і протидіяти масовим порушенням прав і основних свобод людини та невиконання Конституції і законів України.

Очевидно, що у сфері прав людини, для тих хто повинен "протидіяти і запобігати", цікаві тільки багатомільйонні розміри бюджетів чергових РПП ООН-Україна та Європейських програмах.

Повторно до відома Адміністрації Президента України. 13 грудня 2018 р. листом № 17-008/66673; 17-008/66672; 17-008/6671 Голова НБУ Я.Смолій відзвітував Голові ВР України пану А.Парубію на колективний депутатський запит № 11/10-1601 від 23.11.2018 року в межах парламентського контролю "Щодо масової дискримінації жінок за ознакою статі і віку" про чисельність жінок які так само постраждали від прямої дискримінації, особливо активно 2014-2016 р.р., де вказав : "Статистику дискримінованих жінок не вели, бо не зобов'язаний, а загалом із дотриманням антидискримінаційного законодавства повний порядок" !!!.

Скан-копії запитуваних документів прошу надіслати на вказану електронну пошту.

З повагою,

Тетяна Миколаївна Литвиненко

Охріменко Тамара Миколаївна,

4 Attachments

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

Тетяна Миколаївна Литвиненко

Доброго дня!

У зв'язку з тим, що експертам, які працюють у державних експертних установах, в тому числі у сфері прав людини, роз'яснює їх права і обов'язки та приводить їх до присяги Керівник експертної установи при призначенні на посаду та присвоєння кваліфікації експерта. Текст присяги та розписка про ознайомлення з правами і обов'язками експерта та про кримінальну відповідальність за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків, за завідомо неправдивий висновок приєднуються до особової справи і засвідчується печаткою установи.

На підставі статей 1, 10, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступні документи:

1. Копії приведених до присяги експертів , які готували висновок у справі № 804/2823/16 для суду , тому що очевидно що суддям буде не достатньо копії дипломів про освіту експертів Секретаріату і пані Уповноваженої Верховної Ради України з прав людини та копії присяги пані Уповноааженої з прав людини.

З повагою,

Тетяна Миколаївна Литвиненко