Державне управління справами

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Олег, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.

Відповідно до вимог ч.3 ст.19 ЗУ "Про доступ до публічної інформації", запит може бути поданий в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача. Ніхто не вправі змушувати запитувачів інформації звертатися до розпорядників інформації у той або іншій формі.
Прошу Вас надати наступну публічну інформацію:

1. Повний перелік об'єктів нерухомого та рухомого майна яке знаходиться на балансі Державного управління справами;
2. Інформацію (перелік)майна яке Державним управлінням справами було відчужено у приватну власність із зазначенням: найменування такого майна, вартість продажу, місце знаходження такого майна, П.І.Б. фізичних чи найменування юридичних осіб які придбали відповідне майно, реквізити нормативно-правових актів на підставі яких було здійснено відчуження майна;
3. Перелік майна яке Державним управлінням справами передано у тимчасове користування фізичним чи юридичним особам із зазначенням: найменування такого майна, місце знаходження майна, вартість договору оренди (користування), сторони відповідних Договорів.

Відповідно до ч.1 ст.20 Закону України "Про доступ до публічної інформації" - розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.
Відповідно до ч.2 ст.22 ЗУ "Про доступ до публічної інформації" - відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації.
Відповідно до ч.3 ст.22 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» - у випадку не володіння відповідною запитуваною інформацією, просимо направити цей запит до належного розпорядника інформації про що письмово прошу повідомити.

З повагою,
Олег БЄЛОВ

Відкритість, Офіс Президента України

 

 

О.БЄЛОВУ

 

 

Шановний пане Бєлов!

 

На Ваш запит стосовно надання інформації про перелік майна, яке
знаходиться на балансі Державного управління справами, що 28 березня  2014
року, надійшов до Головного управління забезпечення доступу до публічної
інформації Адміністрації Президента України через сайт "Доступ до правди",
повідомляємо, що Адміністрація Президента України не є розпорядником
запитуваної Вами інформації.

Відповідно до пункту 3 статті 22 Закону України "Про доступ до публічної
інформації" Ваш запит надіслано належному розпоряднику інформації —
Державному управлінню справами.

Дякуємо за Ваш запит.

 

З повагою

 

Керівник Головного управління

забезпечення доступу до публічної інформації

Адміністрації Президента України                                       
О.Кошелєв
Link: [1]File-List
Link: [2]themeData
Link: [3]colorSchemeMapping

References

Visible links
1. file:///C:%5CUsers%5CSTELMA%7E1%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_filelist.xml
2. file:///C:%5CUsers%5CSTELMA%7E1%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_themedata.thmx
3. file:///C:%5CUsers%5CSTELMA%7E1%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_colorschememapping.xml

Відкритість, Офіс Президента України

 

 
БЄЛОВ О.

Шановний пане Олегу!
У Державному управлінні справами за належністю розглянуто Ваш
інформаційний запит від 28 березня 2014 року, надісланий електронною
поштою до Адміністрації Президента України, стосовно об’єктів державної
власності, які обліковуються на балансі Державного управління справами.
Відповідно до частини першої статті 1 Закону України “Про доступ до
публічної інформації” публічна інформація – це відображена та
задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що
була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних
повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка
знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників
публічної інформації, визначених цим Законом. Отже, Закон регулює
відносини щодо доступу до інформації, яка вже існує, і не вимагає для
відповіді на запит створювати певну інформацію.
Запитувана Вами інформація щодо надання переліків нерухомого та рухомого
майна, яке обліковується на балансі Державного управління справами,
вимагає створення нової інформації шляхом її відбору, сканування та
комп’ютерної обробки. Таким чином, Державне управління справами не є
розпорядником запитуваної інформації.
Водночас повідомляємо, що відчуження майна, яке обліковується на балансі
Державного управління справами, та його передача в тимчасове користування
у 2013–2014 роках не здійснювалися.
Разом з тим зазначаємо, що статтею 23 Закону України “Про доступ до
публічної інформації” передбачено право запитувача інформації на
оскарження рішень, дій чи бездіяльності  розпорядників інформації до суду
відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.
Дякуємо за Ваш запит.
З повагою

Керівник
Державного управління справами                                         
С.М. АВЕРЧЕНКО