Депутат Міськради

Юрий Николаевич Иванченко

Доброго дня!

Депутату Костянтинівської міської ради
Борулько Павлу Вікторовичу
85114, Донецька обл., м. Костянтинівка,
вул. Леніна, 260

Шановний(а) Борулько Павло Вікторович !
Відповідно до ст. 34 Конституції України та ст. 5 Закону України “Про інформацію” кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.
Згідно ст. 5 Закону України «Про доступ до публічної інформації» доступ до інформації забезпечується шляхом надання інформації за запитами на інформацію. Стаття 19 цього Закону визначає право запитувача звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.
Стаття 12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» встановлю обов’язок осіб, зазначених у п. 1, пп. "а" п.2 ч.1 ст. 4 цього Закону (депутати місцевих рад та державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування зокрема), щорічно до 1 квітня подавати за місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за формою, що додається до цього Закону.
Згідно із ст. 16 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» відомості із декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, окрім реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта громадянина України, а також щодо місця проживання та реєстрації декларанта, місцезнаходження об’єктів, які наводяться в декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, не можуть бути віднесені до інформації з обмеженим доступом.
Згідно із п.3.ст.5. Закону України «Про захист персональних даних» - персональні дані, зазначені у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, оформленій за формою і в порядку, встановленими Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції", не належать до інформації з обмеженим доступом, крім відомостей, визначених Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції".
Відповідно до ст. 37, 38 Закону України “Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів”, кандидати в депутати місцевої ради подають до виборчої комісії пакет документів, який включає автобіографію.
Тому, зважаючи на викладене вище, для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів прошу надати копію вашої декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2014 рік (за виключенням відомостей про реєстраційні номери облікових карток платників податків та серій і номерів паспортів зазначених осіб), інформація з яких не є інформацією з обмеженим доступом. Крім того, прошу надати вашу автобіографію.
Відповідно до ст. 29 Закону України «Про інформацію», дані декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік депутатів міської ради становить суспільний інтерес, адже предметом суспільного інтересу вважається інформація, яка забезпечує реалізацію конституційних прав (зокрема, права на інформацію), свобод і обов'язків; свідчить про можливість порушення прав людини, введення громадськості в оману, шкідливі екологічні та інші негативні наслідки діяльності (бездіяльності) фізичних або юридичних осіб тощо.
Відповідно до п.4 ст. 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» при наданні особі інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.
Відповідно до статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов'язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. Згідно ст. 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.
Зауважу також, що на підставі ст. 212-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення порушення Закону України "Про доступ до публічної інформації", а саме необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом, ненадання відповіді на запит на інформацію, ненадання інформації, неправомірна відмова в наданні інформації, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання недостовірної інформації тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а обмеження доступу до інформації або віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом, якщо це прямо заборонено законом – накладення штрафу на посадових осіб від шістдесяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
У випадку такого правопорушення залишаю за собою право звертатися до правоохоронних органів.

15.07.2015 року

З повагою,

Юрий Николаевич Иванченко