Депозитний приватизаційний рахунок Міністерство фінансів

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви олександр із Роду матвій, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
олександр із Роду матвій

Доброго дня!

У міжнародних документах про права людини (ст. 6 Загальної декларації прав Людини, ст.16 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права) записано, що кожна Людина, де б вона не знаходилася, має право на визнання її правосуб'єктності.

Згідно ст. 3 КУ Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.
Права і свободи Людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед Людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод Людини є головним обов'язком держави.

Заявляючи та Реалізуючи Свої права Людини в статусі Людина за народженням Чоловік (а не особи) та враховуючи, що Держава відповідає перед Людиною за свою діяльність, категорично забороняю застосовувати до мене всі презумпції та фікції, хочу, проявляючи Своє Волевиявлення як Людина в статусі Людина за народженням Чоловік, отримати наступну інформації:

1) Надати детальну інформацію де можна ознайомитися із інформацією про Депозитний приватизаційний рахунок відкритий у відповідності до постанови кабінету міністрів України № 655 від 25.11.1992 року ПМС (приватизаційний майновий сертифікат) вартістю 30 000 крб. для громадянина Української РСР?

2) Всі утворені з використанням моєї Людини в статусі Людина власності – імена та персональні дані – є моєю інтелектуальною власністю - тому збір, зберігання, передача третім особам, включаючи транскордонну передачу, та використання персональних даних не за призначенням ЗАБОРОНЯЮ ! Про фіксацію даної заборони зазначити у відповіді.

3) Реалізуючи свої права Людини в статусі Людина, Зобов’язую та вимагаю звертатися в листах та адресувати на поштових конвертах до Мене так і тільки так: олександру васильовичу з Роду матвій, Людина в статусі Людина і ніяк інше.

4) Якщо ви не уповноважена та обмежена в можливості якісно забезпечити вищенаведені зобов’язання, то зобов’язую вас за належністю перенаправити цей дійсний Мій Запит (Вимогу) уповноваженим на це відповідальним посадовим особам і мене Людину в статусі Людина (запитувача) про це повідомити..

5) Відповідь із зазначенням номера вхідного документу-запита надати по суті та згідно хронології питань направити у законом встановлений строк.

6) Будь-яка відмова у виконанні наведених вище вимог означає, що уповноважена особа на виконання зобовязань, діючи на власний розсуд, свідомо порушує принцип верховенства права, ущемляє та порушує права Людини, нищить свободи та осквернює гідність Людини, відповідно за такі дії настає відповідальність.

Залишаю за собою всі майнові та інші права. Без шкоди та упередження (UCC 1-308.4). Без акцепта. Без обороту на мене. Без обороту на власність. Без регресу. По боргах і зобов'язаннях персони не відповідаю.

З повагою,
Субєкт міжнародного публічного права, основний кредитор,
Людина в статусі Людина, олександр син василя із Роду матвій

publishinfo, Міністерство фінансів України

1 Attachment

Tsap N.M., SPFU,

1 Attachment

 

 

From: Mikriukova O.I., SPFU [mailto:[email address]]
Sent: Friday, April 23, 2021 3:46 PM
To: [email address]
Subject:

 

 

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

Бондар Анна Євгенівна,

1 Attachment

, ?

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

Дяченко Катерина Іванівна,

1 Attachment