декларації про доходи, майно за 2014 рік депутатів Полтавської облради

Лариса Гориславець

Доброго дня!

16 червня я надіслала запит на отримання декларацій депутатів
Полтавської облради.
Потім я отримала часткову відповідь та декларації деяких із них.
23 червня я отримала відповідь Полтавської облради про те, що мій
запит переадресовано депутатам:

Гальченко Іван Васильович
Данилейко Микола Іванович
Лотоус Віктор Вікторович
Матицин Володимир Митрофанович
Несен Микола Григорович
Панасенко Іван Якимович
Сазонов Сергій Васильович
Овчар Олег Олександрович

Я отримала відповідь лише стосовно депутата Несена М.Г у строки, як
того передбачає Закон "Про доступ до публічної інформації".

Стосовно інших депутатів відповіді не було, хоча

Стаття 20. вищевказаного Закону визначає, що:
1. Розпорядник інформації має надати відповідь на запит на
інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.
АБО:

4. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації
або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних,
розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20
робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження
строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій
формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

Прошу пояснити мені причину порушення строків.
Прошу повідомити розпорядникам інформації, яку я запитую, про
порушення строків.

З повагою,

Лариса Гориславець

Світлана Калашник,

1 Attachment

Лариса Гориславець

Доброго дня!

Дякую за відповідь на мій запит щодо декларацій депутатів та їх місця роботи.
Полтавська облрада у своїй відповіді запропонувала мені звернутися безпосередньо до депутатів. У своїх попередніх запитах до облради я писала, що Закон України «Про доступ до публічної інформації» передбачає, що розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов'язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. Полтавська облрада повідомила мені, що мої запити переадресовано депутатам, вказаним мною (щодо декларацій Гальченка І.В., Данилейка М.І., Матицина В.М., Панасенка І.Я., Сазонова С.В., Овчара О.О.). Але я не отримала від них відповіді.
Тому я запитувала про місце роботи депутата, щоб направити туди запит. Відмову на отримання цієї інформації вважаю неправомірною.
В останній відповіді від Полтавської облради мені запропоновано звернутися безпосередньо до депутатів. Прошу вказати, у який спосіб я можу звернутися безпосередньо до депутата?

З повагою,

Лариса Гориславець

Канцелярiя,

1 Attachment

Доброго дня! Надсилаємо відповідь на Ваш запит, отриманий 30.07.2015 та
зареєстрований за №15081-15077.