ДБР_оскарження рішень Конкурсної комісії_Мінюст

Анна Калинчук

Доброго дня!

Статті 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації.

Розпорядженням КМУ від 29 лютого 2016 р. № 125-р було утворено Конкурсну комісію з проведення конкурсу на зайняття посад Директора Державного бюро розслідувань, першого заступника та заступника Директора Державного бюро розслідувань, директорів територіальних органів та керівників підрозділів центрального апарату Державного бюро розслідувань, працівників підрозділів внутрішнього контролю Державного бюро розслідувань (далі - Конкурсна комісія).

Відповідно до ч.9 статті 11 Закону України "Про Державне бюро розслідувань" рішення Конкурсної комісії можуть бути оскаржені до суду.

Із загальнодоступних джерел інформації відомо, що існує низка судових провадження щодо оскарження окремих рішень Конкурсної комісії.

Відповідно до ч.2 статті 37 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" інтереси Кабінету Міністрів України у судах представляє Міністерство юстиції України, якщо інше не передбачено законами України або актами Кабінету Міністрів України.

Враховуючи вищевикладене, прошу надати наступну інформацію(наступні документи):

щодо уповноважених представників Конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посад Директора Державного бюро розслідувань, першого заступника та заступника Директора Державного бюро розслідувань, директорів територіальних органів та керівників підрозділів центрального апарату Державного бюро розслідувань, працівників підрозділів внутрішнього контролю Державного бюро розслідувань у справах №826/3451/17 та №826/14707/16 із зазначенням ПІБ особи, назви посади й органу.

З повагою,

Анна Калинчук

Анна Калинчук

Доброго дня!

ПОВТОРНО!!!
Статті 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації.

Розпорядженням КМУ від 29 лютого 2016 р. № 125-р було утворено Конкурсну комісію з проведення конкурсу на зайняття посад Директора Державного бюро розслідувань, першого заступника та заступника Директора Державного бюро розслідувань, директорів територіальних органів та керівників підрозділів центрального апарату Державного бюро розслідувань, працівників підрозділів внутрішнього контролю Державного бюро розслідувань (далі - Конкурсна комісія).

Відповідно до ч.9 статті 11 Закону України "Про Державне бюро розслідувань" рішення Конкурсної комісії можуть бути оскаржені до суду.

Із загальнодоступних джерел інформації відомо, що існує низка судових провадження щодо оскарження окремих рішень Конкурсної комісії.

Відповідно до ч.2 статті 37 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" інтереси Кабінету Міністрів України у судах представляє Міністерство юстиції України, якщо інше не передбачено законами України або актами Кабінету Міністрів України.

Враховуючи вищевикладене, прошу надати наступну інформацію(наступні документи):
щодо уповноважених представників Конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посад Директора Державного бюро розслідувань, першого заступника та заступника Директора Державного бюро розслідувань, директорів територіальних органів та керівників підрозділів центрального апарату Державного бюро розслідувань, працівників підрозділів внутрішнього контролю Державного бюро розслідувань у справах №826/3451/17 та №826/14707/16 із зазначенням ПІБ особи, назви посади й органу.

Звертаю Вашу увагу, що відповідно до статті 24 Закону Відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації несуть особи, винні у вчиненні таких порушень:
1) ненадання відповіді на запит;
2) ненадання інформації на запит;
3) безпідставна відмова у задоволенні запиту на інформацію;
4) неоприлюднення інформації відповідно до статті 15 цього Закону;
5) надання або оприлюднення недостовірної, неточної або неповної інформації;
6) несвоєчасне надання інформації;
7) необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом;
8) нездійснення реєстрації документів;
9) навмисне приховування або знищення інформації чи документів.
Особи, на думку яких їхні права та законні інтереси порушені розпорядниками інформації, мають право на відшкодування матеріальної та моральної шкоди в порядку, визначеному законом.

З повагою,
Анна Калинчук

Міністерство юстиції України

1 Attachment