Что делается для урегилирования ситуации в Крыму?

Алексей Смирнов

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи): что делается для урегилирования ситуации в Крыму, а ткаже для поимки и задержания такого преступника, как Сергей Аксёнов и его помощника Константинова.
А заодно скажите мне, пожалуйста, как вы допустили то, что произошло в Крыму и почему вы, представители власти и армейские военнослужащие, дислоцированные на то время в Крыму вовремя не оценили всё то, что происходило в Крыму, во время не оценили всю опасность и всю серьёзность положения и допустили захват Крыма российскими оккупантами. И как вы после этого сможете смотреть людям в глаза как тем, что живут не в Крыму, так и тем, что вынуждены были остаться в Крыму, даже несмотря на то, что они очень не хотели и по прежнему не хотят попасть в состав России.

З повагою,

Алексей Смирнов.

Відкритість, Офіс Президента України

 

 

Link: [1]themeData
Link: [2]colorSchemeMapping

О.СМИРНОВУ

 

 

Шановний пане Смирнов!

 

На Ваші листи, які  27 березня 2014 року переслані сайтом "Доступ до
правди" на електронну адресу Головного управління забезпечення доступу до
публічної інформації Адміністрації Президента України, повідомляємо, що
порушені у них питання не можуть розглядатися як запити на інформацію,
оскільки не відповідають нормам Закону України «Про доступ до публічної
інформації».

Згідно з пунктом 1 статті 19 Закону України «Про доступ до публічної
інформації»: запит  на  інформацію  – це прохання особи до розпорядника
інформації надати  публічну  інформацію,  що  знаходиться у його
володінні. Відповідно до статті 1 згаданого Закону публічна інформація –
це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких 
носіях  інформація,  що  була отримана  або  створена  в  процесі
виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків,  передбачених
чинним законодавством, або  яка знаходиться у володінні суб'єктів владних
повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим
Законом.

Указом Президента України від 5 травня 2011 року № 548 «Про першочергові
заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в допоміжних
органах, створених Президентом України» Головне управління забезпечення
доступу до публічної інформації Адміністрації Президента України визначено
спеціальним структурним підрозділом, який організовує в установленому
порядку доступ до публічної інформації, відповідає за розгляд,
опрацювання, облік, систематизацію, аналізування та надання відповідей на
запити на інформацію, що надходять до Президента України, Адміністрації
Президента України, а також надає консультації під час оформлення таких
запитів.

Водночас зазначаємо, що виконуючий обов’язки Президента України
О.Турчинов, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України роблять
послідовні кроки, спрямовані на вирішення життєво важливих питань, які
постали перед нашою державою.

Інформація про діяльність української влади, у тому числі і стосовно
заходів з урегулювання ситуації в країні, систематично та оперативно
висвітлюється на офіційних веб-порталах органів державної влади:

-                     офіційне Інтернет-представництво виконуючого
обов’язки Президента України [3]http://www.president.gov.ua;

-                     офіційний веб-портал Верховної Ради України
[4]http://www.rada.gov.ua/;

-                     єдиний веб-портал органів виконавчої влади України
[5]http://www.kmu.gov.ua/.

На веб-порталах також оприлюднюються офіційні документи та існують
спеціальні розділи «Доступ до публічної інформації».

Просимо взяти до уваги, що реалізація громадянами України наданого їм
Конституцією України права вносити в органи державної влади, об'єднання
громадян відповідно до їх статуту пропозиції про поліпшення їх діяльності,
викривати недоліки в роботі, оскаржувати дії посадових осіб, державних і
громадських органів регулюється Законом України «Про звернення громадян».

Закон забезпечує громадянам України можливості для участі в управлінні державними і громадськими справами, для впливу на поліпшення роботи органів державної
влади і місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, для відстоювання своїх прав і законних інтересів та відновлення їх у разі
порушення.

Згідно зі статтею 5 цього Закону звернення (пропозиції, заяви,  скарги) адресуються органам державної влади і місцевого самоврядування, підприємствам, установам,
організаціям незалежно від форм власності, об'єднанням громадян або посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань.

У зверненні має бути зазначено прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи
скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником із зазначенням дати. Законом України «Про звернення громадян» не передбачено
листування електронною поштою.

Організацію розгляду звернень громадян до Президента України та
Адміністрації Президента України здійснює Управління з питань звернень
громадян Адміністрації Президента України (поштова адреса: 01220, м. Київ,
вул. Банкова, 11).

Дякуємо за Ваші листи та сподіваємося на розуміння.

 

З повагою

 

Керівник Головного управління

забезпечення доступу до публічної інформації

Адміністрації Президента України                                    
О.Кошелєв

References

Visible links
1. file:///C:%5CUsers%5CSTELMA%7E1%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_themedata.thmx
2. file:///C:%5CUsers%5CSTELMA%7E1%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_colorschememapping.xml
3. http://www.president.gov.ua/
4. http://www.rada.gov.ua/
5. http://www.kmu.gov.ua/