ЧАРДЖБЕК (Chargeback) в в міжнародній платіжній системі MasterCard

У цього запиту дуже багато відповідей, тому вони розміщені на кількох сторінках:

Кобяков Вадим Євгенійович

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

1.Копію документу, яким дозволено використання в Україні міжнародної платіжної системи MasterCard.

2.Копію автентичного перекладу правил користування міжнародною платіжною системою MasterCard в частині процедур здійснення оскарження (опротетування) переказів (трансакцій) ЧАРДЖБЕК (Chargeback).

3. Копію нормативно-правового акту, що стосується застосування Банківськими установами України процедур оскарження (опротетування) переказів (трансакцій) ЧАРДЖБЕК (Chargeback) в міжнародній платіжній системі MasterCard.

4. Копії нормативно-правових актів України, що діяли в період 2014- 2021 роки, якими внормовано обов’язкові для Банківських установ процедури оскарження (опротетування) переказів (трансакцій) ЧАРДЖБЕК (Chargeback, тощо) в міжнародних платіжних системах за зверенням споживачів банківських послуг.

5. Відпості про встановлені Національним Банком України протягом періоду часу 2014-2021 роки факти порушень законодавства України вчинені ПАТ «КБ «ПриватБанк»», які пов’язані з НЕвиконанням процедур ЧАРДЖБЕК (Chargeback) в міжнародній платіжній системі MasterCard, застосовані в наслідок цього заходи впливу та санкції.

З повагою,

Кобяков Вадим Євгенійович

Пошта НБУ, Національний банк України

4 Attachments

, .

 

³

 

[1]Web [2]Facebook [3]Twitter [4]Flickr [5]Youtube [6]Instagram

[7]cid:image001.jpg@01D589BE.5C6A9CA0

 

 

.

- [8]http://canbu.bank.gov.ua/verify.

 

:

1)  , :

***.pdf ;

***.sig ***.p7s , ;

2)  [9]http://canbu.bank.gov.ua/verify, ***.sig ***.p7s, ***.pdf;

3)  , .

 

References

Visible links
1. https://bank.gov.ua/control/uk/index
2. https://www.facebook.com/NationalBankOfU...
3. https://twitter.com/NBUkraine
4. https://www.flickr.com/photos/134562672@...
5. https://www.youtube.com/channel/UCLWsi-3...
6. https://www.instagram.com/national_bank_...
8. http://canbu.bank.gov.ua/verify
9. http://canbu.bank.gov.ua/verify

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

Кобяков Вадим Євгенійович

Доброго дня!

І. Дісним повідомляю, що мною отримано та уважно вичено Вашу відповідь від 02.09.2021 №57-0010/81350 (далі також - Відповідь).

Мною встановлено, що пункт 2 Відповіді містить НЕДОСТОВІРНУ інформацію про відсутність у розпорядженні Національного Банку України правил МПС MasterCard про що свідчить наступне.

ІІ. Пунктом 1 Розділу 2 Положення №43 крім іншого внормовано, що "Банк, який є платіжною організацією платіжної системи, зобов’язаний для узгодження правил цієї системи подати до Національного банку:
/.../
2) підписані керівником і засвідчені відбитком печатки платіжної організації ПРАВИЛА ПЛАТІЖНОЇ СИСТЕМИ, які мають містити положення, зазначені в пункті 4 цього розділу;"

Пунктом 2 Розділу 2 Положення №43 крім іншого внормовано, що. "Небанківська установа, яка є платіжною організацією платіжної системи (/.../), зобов’язана для узгодження правил цієї системи ДОДАТКОВО до документів, передбачених пунктом 1 цього розділу, подати до Національного банку копії:"

Пунктом 4 Розділу 2 Положення №43 крім іншого внормовано, що "Правила платіжної системи мають містити положення про:
/.../
16) порядок вирішення спорів учасників між собою і між учасниками та користувачами,
пов’язаних із функціонуванням платіжної системи; (P.S.: тобто процедура "chargeback" в тому числі)
/.../
Пунктом 5 Розділу І Положення №43 крім іншого внормовано : « Документи, що подаються до Національного банку відповідно до вимог цього Положення, мають бути викладені українською мовою.
Документи, які складені іноземною мовою, мають супроводжуватися нотаріально засвідченим перекладом українською мовою.
Офіційні документи стосовно іноземних юридичних осіб, які були видані на території іноземної держави, мають бути легалізовані в установленому порядку, якщо інше не передбачено законом або міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. Копії цих документів мають бути нотаріально засвідченими.
Одночасно з документами на паперових носіях до Національного банку обов’язково подаються копії цих документів в електронному вигляді, створені з дотриманням вимог пункту 6 цього розділу.»

Пунктом 6 Розділу І Положення №43 крім іншого внормовано : «Копії документів в електронному вигляді, що подаються до Національного банку відповідно до вимог цього Положення (далі - електронні копії документів), мають створюватись у вигляді файлів, які містять відскановані з паперових носіїв зображення документів.
Сканування з паперових носіїв зображення документів здійснюється з урахуванням таких вимог:
формат готового файла - pdf;»

ІІІ. З огляду на вище викладене, -

ПРОШУ :

1. Не порушувати мого права на інформацію.

2.Надати Правила МПС MasterCard українською мовою у електронній формі у форматі фацлв pdf.

З повагою,

Кобяков Вадим Євгенійович

Пошта НБУ, Національний банк України

Повідомляємо, що Ваш запит зареєстровано в Національному банку України 03.09.2021 № ЗП/900/1738.

З повагою
Людмила Пінчук
Відділ опрацювання документів
Управління діловодства
Департаменту забезпечення діяльності
Національного банку України
тел.: +380 44 521 87 77
Web  Facebook  Twitter  Flickr  Youtube  Instagram

показати цитоване

Пошта НБУ, Національний банк України

3 Attachments

 

 

 

, .

 

³

 

[1]Web [2]Facebook [3]Twitter [4]Flickr [5]Youtube [6]Instagram

[7]cid:image001.jpg@01D589BE.5C6A9CA0

 

 

.

- [8]http://canbu.bank.gov.ua/verify.

 

:

1)  , :

***.pdf ;

***.sig ***.p7s , ;

2)  [9]http://canbu.bank.gov.ua/verify, ***.sig ***.p7s, ***.pdf;

3)  , .

 

 

 

 

References

Visible links
1. https://bank.gov.ua/control/uk/index
2. https://www.facebook.com/NationalBankOfU...
3. https://twitter.com/NBUkraine
4. https://www.flickr.com/photos/134562672@...
5. https://www.youtube.com/channel/UCLWsi-3...
6. https://www.instagram.com/national_bank_...
8. http://canbu.bank.gov.ua/verify
9. http://canbu.bank.gov.ua/verify

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

Пошта НБУ, Національний банк України

4 Attachments

, .

 

³

 

[1]Web [2]Facebook [3]Twitter [4]Flickr [5]Youtube [6]Instagram

[7]cid:image001.jpg@01D589BE.5C6A9CA0

 

 

.

- [8]http://canbu.bank.gov.ua/verify.

 

:

1)  , :

***.pdf ;

***.sig ***.p7s , ;

2)  [9]http://canbu.bank.gov.ua/verify, ***.sig ***.p7s, ***.pdf;

3)  , .

 

References

Visible links
1. https://bank.gov.ua/control/uk/index
2. https://www.facebook.com/NationalBankOfU...
3. https://twitter.com/NBUkraine
4. https://www.flickr.com/photos/134562672@...
5. https://www.youtube.com/channel/UCLWsi-3...
6. https://www.instagram.com/national_bank_...
8. http://canbu.bank.gov.ua/verify
9. http://canbu.bank.gov.ua/verify

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]