Бездіяльність Дніпровської міської ради щодо дискримінації жінок\ пособництво актам дискримінації з боку Департаменту соціального захисту населення Дніпровської міської ради

Тетяна Миколаївна Литвиненко

Доброго дня!
Повторно публічно звертаюся до Голови Дніпровської міської ради.пана Б. Філатова.

Шановний пане Борисе Альбертовичу !

26 липня 2018 року на Ваше ім'я було надіслано звернення пані Литвиненко Т.М із категорично позитивним висновком Уповноваженого Верховної РадиУкраїни з прав людини ( в додатку ) щодо того, що пані Тетяна Литвиненко зазнала прямої дискримінації за ознакою статі і віку при проходженні служби в теріторіальному управлінні Національного банку України в місті Дніпро.

Звернення містило стислі інші відомості щодо обставин актів масової дискримінації жінок, фактологічну інформацію, тощо.

Крім того, було наголошено :

Що згідно статті 7 Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» (2005) Органи, установи та організації, наділені повноваженнями у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, є : Верховна Рада України;
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини;
Кабінет Міністрів України;
спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та недискримінації;
органи виконавчої влади визначені в їх складі уповноважені особи з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;
інші.
Що згідно статті 22 того ж Закону Особа, яка вважає, що стосовно неї було застосовано дискримінацію за ознакою статі, має право звернутися зі скаргою до державних органів та їх посадових осіб, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та/ або до суду в порядку, визначеному законом.
Особи будь-якої статі або групи осіб мають право надсилати індивідуальні скарги про порушення рівності прав та можливостей жінок і чоловіків до Комітету ООН з ліквідації дискримінації жінок у разі,, якщо вичерпані внутрішні засоби правового захисту або якщо застосування таких засобів захисту невиправдано затягується.
Що згідно статті 9 Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» (2012) Суб'єктами, наділеними повноваженнями щодо запобігання та протидії дискримінації, є :
Верховна Рада України;
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини;
Кабінет Міністрів України;
інші державні органи.
Та відповідно до статті 14 того ж Закону Особа, яка вважає, що стосовно неї виникла дискримінація, має право звернутися із скаргою до державних органів та їх посадових осіб, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та/ або суду в порядку, визначеному законом.
Із скаргою до Комітету ООН ліквідації дискримінації жінок я звернулася, інше.
Іншими уповноваженими органами виконавчої влади з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, недискримінації за ознакою статті, є відповідні Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради, управління Дніпропетровської обласної ради, Департамент соціального захисту населення Дніпропетровської обласної державної адміністрації з відповідними завданнями, правами та повноваженнями щодо вжиття заходів реагування та протидії актам дискримінації та забезпечення рівних прав і можливостей.

Крім того, пані Тетяна звертала увагу Голови Дніпровської міської ради , що прийняття, імплементація та реальне забезпечення виконання наведеного вище національного законодавства, було передумовою підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом та отримання Україною безвізового режиму, основним завданням і цілью якої, є забезпечення і дотримання прав і основних свобод людини і громадянина та верховенство права.
Та наголошувала, що Інша фактологічна інформація, матеріали та інші відомості про факти актів масової дискримінації жінок, в тому числі у відношенні мене, надавалися органам влади у місті Дніпро..

Та враховуючи вищевикладеного, зверталася із пропозицією до Дніпровської міської владі ( у межах віднесених до її компетенції ):

- повідомити про факти актів прямої дискримінації жінок за ознакою статі і віку в місті Дніпро та вжиті заходи реагування і протидії дискримінації жінок по конкретним фактам Дніпровською міською радою до Урядового офісу з питань европейської і евроатлантичної інтеграції, одним із завдань якого є виконання повноважень секретаріату Української сторони Комітету асоціації Україна-
ЄС із відповідними обов'язками перед Генеральним Секретаріатом Ради Європи та Секретаріатом Европейського Союзу щодо інформування про реальний стан у сфері дотримання прав і основних свобод людини і громадянина та верховенство права у регіонах України.

- за результатом розгляду звернення, вжити необхідних і належних заходів реагування та протидії ганебним актам дискримінації у відношенні Литвиненко Т.М. за ознакою статі і віку, інших жінок, оскільки відтепер, приховувати та пособствувати актам дискримінації жінок, буде важко.

- про вжиті заходи та про направлення офіційної фактологічної інформації до Урядового офісу з питань европейської і евроатлантичної інтеграції України щодо актів дискримінації жінок повідомити мене у передбачений законом строк.

На таке звернення до Голови Дніпровської міської ради щодо фактів актів масової прямої дискримінації щодо жінки у місті Дніпро, підтверджені офіційним висновком Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, отримала лист заступника директора Департаменту соціального захисту населення Дніпровської міської ради пані В.С. Губаревич Л-348/1 від 22.08.2018 року , якому зазначено, що програми з питань гендерної політики прийняті, на проведення заходів і компаній кошти передбачено, а от вжити відповідних заходів реагування на підтверджені Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини акти прямої дискримінації жінки за ознакою статі і віку не можемо, бо то вчинено посадовими особами теріторіального управління Національного банку України в місті Дніпро і на його посадових осіб не розповсюджується КОНСТИТУЦІЙНА І ЗАКОННА ЗАБОРОНА БУДЬ-ЯКИХ АКТІВ ДИСКРИМІНАЦІЇ У ВІДНОШЕННІ ЖІНОК, У ВІДПОВІДНОСТІ ДО ПОЛОЖЕНЬ КОНВЕНЦІЇ ООН ЩОДО ЛІКВІДАЦІЇ ДИСКРИМІНАЦІЇ У ВІДНОШЕННІ ЖІНОК.
Далі коментувати зайве. Огидно.

Також, нагадаємо про Положення про Департамент соціального захисту населення Дніпровської міської ради затверджене рішенням ради за підписом Голови Дніпровської міської ради яким визначено функції та завдання Департаменту соціального захисту населення та його керівників, особливо щодо забезпечення виконання Конституції та законів України, Указів Президента України рішень Уряду України, інше та якими повинні керуватися у своїй діяльності керівники Департаменту, в тому числі для забезпечення рівних прав та можливостей для жінок, тощо.

З огляду на таке, на підставі статей 1, 10, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію :

- із всіх функцій і завдань Департаменту соціального захисту населення Дніпровської міської ради закріплених в Положенні, керівники Департаменту виконують і користуються повноваження виключно в частині щодо розпорядження і використання коштів які виділено з державного і місцевого бюджету, в тому числі на виконання національних і місцевих соціальних програм та планів щодо рівних прав і можливостей для жінок і чоловіків ?

- рівні права і можливості для жінок у місті Дніпро залежать від того, який державний орган, установа чи підприємсво та їх посадові особи мають 《великі права і великі можливості》?

З повагою,

Тетяна Миколаївна Литвиненко

Дніпровська міська рада

1 Attachment

[ Email has no body, please see attachments ]

Тетяна Миколаївна Литвиненко

Доброго дня!

Пані І. Янкіна, намагатимуся бути максимально коректною, я робила саме запит на інформацію, зокрема, про вжиті заходи реагування Дніпровською міською владою та її виконавчим органом на конкретні акти масової дискримінації жінок за ознакою статі і віку, в тому числі на теріторії місто Дніпро, підтверджені в тому числі висновком Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини,пані Л.Денісовою.

Вашої відписки, більше того, із намаганням злочинну бездіяльність Дніпровської міської ради щодо протидії огидним актам дискримінації щодо жінок приховати посиланнями на національне законодавство, буде достатньо для підтвердження пособництва актам дискримінації щодо жінок, в тому числі на місцевому рівні, для надання мандатаріям Робочої групи з питань ліквідації дискримінації жінок в законодавстві і на практиці Комітету ООН щодо ліквідації дискримінації у відношенні жінок, що проводять розслідування за моєю індивідуальною скаргою в адресу Комітету.
Саме на це, було наголошено у моєму зверненні.

З повагою,

Тетяна Миколаївна Литвиненко

Дніпровська міська рада

1 Attachment

[ Email has no body, please see attachments ]

Тетяна Миколаївна Литвиненко

Доброго дня!

Дніпровська міська рада , в тому числі Департамент соціального захисту міської ради має конкретну фактологічну інформацію, інші відомості , включаючи витяг висновку Уповноваженого Верховної Ради України з прав щодо фактів актів прямої дискримінації жінок, в тому числі мене, за ознакою статі і віку у місті Дніпро.
Попередні відписки і сьогоднішня відмова , є зайвим підтвердженням пособництва актам дискримінації щодо жінок та цинічною спробою бездіяльність місцевох влади приховати за посиланнями на національне законодавство.
Як раніше мною і повідомлялося, отриманих відписок і відмов Дніпровської міської ради щодо протидії і вжиття заходів і реагування на акти прямої дискримінації за ознакою статі і віку, достатньо для надання мандатаріям Робочої групи з питань ліквідації дискримінації у законодавстві і на практиці Комітету ООН щодо ліквідації дискримінації у відношенні жінок , у зв'язку із направленною мною індивідуальною скаргою, тощо.
У зв'язку із цим я припиняю листування із Дніпровською міською радою, дочекаюся висновків міжнародних експертів Комітету та наслідків.

З повагою,

Тетяна Миколаївна Литвиненко

Інспекція з питань праці та зайнятості населення,

1 Attachment

Тетяна Миколаївна Литвиненко

Добрий день.

Нагадаю керівництву інспекції праці і соціального захисту населення Дніпровської міської ради, основні завдання і обов'язки Держпраці, імперативно, викладено в Положенні Про Державну службу України з питань праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 № 96, тому числі щодо державного нагляду за забезпеченням трудового законодавства, недискримінації, аналізу нормативного законодавства, заходи і засоби реагування на грубі і системні порушення прав людини, тощо.
Крім того, нагадаємо, будь-які акти дискримінації жінок з боку будь-якого державного органу, установи, організації чи їх посадових осіб заборонено, в тому числі і в Україні. Інше для посадових осіб органів місцевого самоврядування визначено антидискримінаційним законодавством України та затвердженим Кабвнетои Міністрів України Національним планом дій 2021 на виконання Зауважень Комітету ООН ліквідації дискримінації у відношенні жінок тощо.
Ще два роки назад, посадові особи інспекції праці при перевірці питань порушених у зверненні пані Тетяни М.Литвиненко її представника та правозахисників, свідомо проігнорували наданий висновок антидискримінаціцної експертизи проведеної Секретаріатом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо невідповідності положення НБУ приписам Конституції та законодавства України, зобов'язанням України згідно міжнародних договорів, тощо ( положення Угоди асоціації ЄС-Україна).
Наразі, інспекція від Дніпровської міської ради отримала висновок Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини за результатами проведеної експертизи, де зазначено, дії Національного банку України у відношенні пані Тетяни М.Литвиненко на підставі положення НБУ затвердженого постановою Правління НБУ від 17.03.2006 №96, є прямою дискримінацією за ознакою статі і віку, в тому числі при реалізації права на працю тощо.

За цими рішеннями і діями/ дискримінацією жінок за ознакою статі і віку, стоять конкретні посадові особи / група осіб, що свідомо і навмисно дискримінували працівників, тому числі місті Дніпро, і це кримінальна відповідальність, як і пособництво актам дискримінації жінок, частина 2, 3 статті 161 КК України тощо.

Потрібно бути ну дуже вмотивованим службовцем органу місцевого самоврядування, щоб забути навіть приписи Конституції і законодавства України, тому що, вочевидь, європейське законодавство, що є частиною українського та стандарти, то не про наших посадовців.

Свідомо, пособствувати загальновідомій забороні актам дискримінації жінок в законодавстві і на практиці та покривати дії посадових осіб, на підставі завідомо корупційного, дискримінаційного і такого, що не має обов'язкової державної реєстрації нормативного акту, жоден притомний і не корумпований керівник структурного підрозділу органу місцевого самоврядування, не стане.

З повагою,

Тетяна Миколаївна Литвиненко

Інспекція з питань праці та зайнятості населення,

1 Attachment

Тетяна Миколаївна Литвиненко

Добрий день.

Шановна керівник інспекції праці і соціального захисту населення, пані Тетяно Янушевська !
Ми Вас добре розуміємо, тому не хвилюйтеся, зокрема: ну це ж зрозуміло, що на той час Управління НБУ в Дніпропетровській області, наразі Представництво НБУ в м.Дніпро по Східному регіону, то взагалі на Вашу думку не територія України, на якій діє Конституція і законодавство України; і як що вже ховаєтеся у своїх відповідях за положеннями Конституції України та посилаеєтеся на законодавство, то не зайвим буде Вам нагадати обов'язки посадових осіб органів місцевого самоврядування у відповідності до проіфільного закону та інших спеціальних законів України, згідно яких в разі отриманого звернення масові порушення прав і основних свобод людини \ акти масової дискримінації жінок за ознакою статі і віку при реалізації права на працю, просування тощо вчинення групою посадових осіб з корисливих мотивів, зловживаючи службовим становищем, то спитайте дозволу у свого керівника і повідомте відповідних суб'єктів у сфері протидії таким порушенням прав людини та корупції; інше.
В іншому випадку, то звичайне пособництво дискримінації і корупції, і дата створення інспекції тут ні до чого, Ви ще на " попередников" пошліться.
Ну як що, Ви дійсно вважаєте, що інспекція праці і соціального захисту населення Дніпровської міської ради створено виключно як філія фіскальної служби, то не посилайтеся на те, що дієте на підставі, в межах та порядку визначеному Конституцією і законами України та забудьте, що Ви представляєте орган місцевого самоврядування, тобто людей, навіть в якості призначенця, якщо не бажаєте чи не знаєте, що робити і куди звертатися щодо актів прямої дискримінації жінок за ознакою статі і віку.

На закінчення, процитую із Василя Макухи, :
"Порядні люди, не купують честь і гідність інших людей, за хліб і роботу".

З повагою,

Тетяна Миколаївна Литвиненко