Автомобілі чиновників

Доброго дня!
У зв’язку із Вашими численними відмовами у наданні відповіді на мої запити на отримання публічної інформації (в більшості випадків неправомірними) дозвольте зазначити наступне.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про інформацію» інформація – це будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді. Згідно із ст. 20 вказаного закону інформація поділяється на відкриту та таку, що має обмежений доступ. Будь-яка інформація є відкритою, крім тієї, що віднесена законом до інформації з обмеженим доступом.

Згідно з ст. 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом є публічною інформацією. Враховуючи ст. 20 Закону України «Про інформацію» вся публічна інформація є відкритою, крім тієї, що віднесена законом до інформації з обмеженим доступом.

Закон України «Про доступ до публічної інформації», а саме ст. 6 встановлює, що обмежений доступ може мати таємна, конфіденційна та службова інформація. У п. 1 ст. 9 вказаного закону зазначається, що до службової може належати інформація що міститься в документах суб'єктів владних повноважень, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності установи. Крім того, вказаний пункт зазначеної статті передбачає також те, що до службової інформації відноситься така інформація, що міститься в документах суб'єктів владних повноважень, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані із здійсненням контрольних, наглядових функцій органами державної влади, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.

Таким чином, враховуючи положення ст. 20 Закону України «Про інформацію» вся публічна інформація, що не міститься у документах з внутрівідомчої кореспонденції, доповідних записках, рекомендаціях пов’язаних із розробкою напряму діяльності установи або здійсненням контрольних, наглядових функцій органів державної влади, процесом прийняття рішень є відкритою публічною інформацією.

Всі мої питання в жодному випадку не порушують питання надання інформації пов’язаною із розробкою напряму діяльності установи або здійсненням контрольних, наглядових функцій органів державної влади, процесом прийняття рішень.

Враховуючи всі вищевикладені норми, я вважаю, що Вами неправомірно відмовлено мені листом від 17.02.2016 № 8/13-60 у наданні наступної інформації:
- кількість та марки автомобілів, які використовуються міською радою та її виконавчими органами;
- на чиєму балансі перебувають ці автомобілі?
- які саме чиновники користуються цими автомобілями із зазначенням прізвищя, імені, по батькові та посади?
- копію документу, на підставі якого виділяються кошти на утримання автомобільного транспорту, який використовується Дніпропетровською міською радою та її виконавчими органами.

В підпорядкуванні Дніпропетровської міської ради знаходиться Комунальне підприємство «СпецАТП» ДМР, яке скіріш за все і володіє вказаною інформацією.

Будь-яка інша державна установа, як показує інформація сайту «Доступ до правди» надає цю інформацію без будь-яких зволікань.

Враховуючи зазначене, прошу надати мені запитувану інформацію.

З повагою,

Пан Федір

Юлия Колесник,

2 Attachments