Акт, складений за результатами перевірки ЖБК «Французький бульвар – білдінг»

Андрій Вірастюк

Доброго дня!

26–27 лютого 2019 року ГУ Держпродспоживслужби в Одеській області на підставі погодження Мінекономрозвитку була проведена позапланова перевірка ЖБК «Французький бульвар – білдінг» (ЄДРПОУ: 32622948) з питань дотримання вимог порядку формування, встановлення та застосування тарифів на послуги з централізованого опалення та постачання гарячої води.

За результатами перевірки ЖБК «Французький бульвар – білдінг» (ЄДРПОУ: 32622948) був складений Акт та наданий Припис.

Відповідно до статті 34 Конституції України, кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб — на свій вибір.

У пункті 6.4. розділу 6 Постанови №10 від 29.09.2016 Пленуму Вищого адміністративного суду України вказано, що перелік видів інформації, що може бути предметом суспільного інтересу, не є вичерпним і з огляду на характер суспільно необхідної інформації законодавство не надає вичерпного визначення цього поняття, а інформація може вважатись суспільно необхідною, якщо її поширення сприяє: 2) з'ясуванню та розумінню причин, які лежать в основі рішень, які приймає державний орган, орган місцевого самоврядування, його службова чи посадова особа; 3) посиленню підзвітності і підконтрольності влади суспільству загалом, у тому числі шляхом забезпечення прозорості процесу підготовки і прийняття владних рішень; 7) виявленню ризиків для здоров'я людей, для громадської безпеки і порядку, запобігання їм та їх наслідкам; 11) викриттю недоліків у діяльності органів публічної влади, їхніх працівників; 12) виявленню порушень прав людини, зловживання владою, корупційних правопорушень, неетичної поведінки публічних службовців, невиконання (чи неналежного, недбалого виконання) ними своїх обов'язків, дискримінації за будь-якою ознакою; 15) виявленню фактів введення громадськості в оману.

Відповідно до статті 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

На підставі вищевикладеного, керуючись статтями 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, ПОВТОРНО ПРОШУ НАДАТИ НАСТУПНУ ІНФОРМАЦІЮ (наступні документи):

1.) Копію (електронну/скановану) Акту, який був складений за результатами перевірки ЖБК «Французький бульвар – білдінг» (ЄДРПОУ: 32622948), яка була проведена Паненко Т.О. 26–27 лютого 2019 року.

Запитувана мною інформація не відноситься до службової, є публічною, становить суспільний інтерес й має своєчасно та вільно публікуватися в т.ч. в онлайн системі заходів державного нагляду (контролю) ІАС ДНК https://inspections.gov.ua (чого зроблено не було) та (або) безперешкодно надаватися на запити громадян.

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

1 Attachment

[ Email has no body, please see attachments ]