Администрирование сайта горсовета Киев

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Єгор Мороз, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.

У цього запиту дуже багато відповідей, тому вони розміщені на кількох сторінках:

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

1. Суму коштів яку витратили за 2017 та 2018 рік на підтримку роботи, наповнення, та адміністрування сайтів Київської міської ради, КМДА та її субдоменів. (прошу вказати сумми в розрізі статей витрат - оплата роботи працівників, обслуговування обладнання серверів, закупівля комп'ютерного обладнання, тощо).

З повагою,

Єгор Мороз

Від: Організаційний відділ

Посилання

Від: Загальний відділ

Посилання

Київська міська державна адміністрація

[ Email has no body, please see attachments ]

Посилання

Від: Державний архів м.Києва


Attachment 068 05 17 1575.PDF.pdf
163K Завантажити відповідь


Посилання

Від: reklama.kyiv

Посилання

Від: Дудинська Ірина Леонідівна

Посилання

Від: Відділ роботи із зверненнями громадян

Посилання

Київська міська державна адміністрація

вкладений файл

Посилання

Від: Борисюк Ірина Леонідівна

Посилання

Від: Клець Олена

Сообщение готово к отправке со следующим вложенным файлом или ссылкой:

12231

Посилання

Від: ілона єркульова

Посилання

Від: Управління (інспекція) самоврядного контролю

--
З повагою

Начальник Управління С. Москалевський

Посилання

Від: КМДА. Відділ забезпечення доступу до публічної інформації
Київська міська державна адміністрація

Надсилаємо вам лист у прикріпленому файлі.

--
З повагою

Відділ забезпечення доступу до публічної інформації
управління інформаційного забезпечення та доступу до публічної інформації
апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(044) 202-76-00
(044) 202-46-42

Посилання

Від: Василий Калиниченко

Посилання

Від: DZR@kievcity.gov.ua


Attachment SKMBT 42318080707321.pdf
326K Завантажити відповідь


Посилання

Від: org

Посилання

Київська міська державна адміністрація

[ Email has no body, please see attachments ]

Посилання

Від: Оксана

Посилання

Від: Анатолий

-- реклама -----------------------------------------------------------
Милі квартири чекають на милих господарів!
Чекають саме Вас! https://goo.gl/iptNm5

Посилання

Київська міська державна адміністрація

[ Email has no body, please see attachments ]

Посилання

Київська міська державна адміністрація

Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

tel  044 239-86-67
E-mail: [email address]

Посилання

Київська міська державна адміністрація

Здравствуйте, Foi+request-37156-13ce7ca5.

--
С уважением,
Hrytsai mailto:[email address]

Посилання

Київська міська державна адміністрація

Відповідьна інформаційний запит

Апарат Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

Посилання

Від: Департамент Містобудування та архітектури


Attachment img20180807 17344881.pdf
207K Завантажити відповідь


Посилання

Від: Мигач Ірина Анатоліївна

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація направляє
відповідь на запит по доступу до публічної інформації від 01.08.2018 

Посилання

Від: Копейкіна Лілія Миколаївна

Посилання

Від: ілона єркульова

Посилання

Від: info

Äîáðèé äåíü!

    Íàäñèëàºìî â³äïîâ³äü â³ä  07.08.2018 ¹ 194-1038/04 (äîäàíî äî
åëåêòðîííîãî ëèñòà ôàéëîì).

Äîäàòêîâî çâåðòàºìîñü ç ïðîõàííÿì ï³äòâåðäèòè îòðèìàííÿ åëåêòðîííîãî ëèñòà
øëÿõîì çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó. Äÿêóºìî!

Ç ïîâàãîþ,

ÊÁÓ «Êîíòàêòíèé öåíòð ì³ñòà Êèºâà» (15-51)

 

 

 

Посилання

Київська міська державна адміністрація

Посилання